Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: ARTENI NICULINA-LILIANA


Institutia de inv.: Şc. cu cl. I-VIII NR 9 ,, Manolache Costache Epureanu”
Clasa: a a V-a
Unitatea de invatare: MELODIA
Subiectul lecţiei:a) teoretic: Intervale muzicale
b) practic-interpretare: lucrări muzicale studiate la acest capitol
c) audiţie: ,, Surpriza’’ de J. Haydn, ,,Traviata** de G. Verdi
Premise teoretice: limbaj muzical specific temei în discuţie
Premise practice: exerciţii pe intervale muzicale
Tipul lectiei :fixare si consolidare a cunostintelor
Durata lectiei 50 minute
Obiective operaţionale: Elevii trebuie să aibă deprinderea:
 de a-şi fixa şi consolida cunostintele despre intervale
 de a comenta mijloacele de exprimare muzicala
 de a practica o audiţie activă prin comentarea subiectului,
a ideilor şi a mijloacelor de redare muzicală a acestora;
Competenţe specifice:
C.1 să identifice producţii artistice ce aparţin repertoriului vocal+ vocal cu acompaniament
P.1 probă orală sau scrisă pentru atingerea O.1.
C.2 să recunoască în audiţii intervalele studiate
P.2 probă orală sau scrisă pentru atingerea O.2.
C.3 să recunoască auditiv şi vizual intervalele muzicale
P.3 audiţia şi vizionarea materialului prezentat de profesor pentru atingerea O.3.
C.4 să realizeze şi să exemplifice cu un scenariu propriu legat de materialul muzical prezentat.
P.4 scenariul va consta în prezentarea şi interpretarea în varianta elevului a materialului prezentat.
Resurse:

Manual de educaţie muzicală, clasa a V a, Editura ,,Sigma“ ;Bucureşti, 2002


Caiet de muzică , fişe de lucru, , culegere de cântece populare româneşti;

CD realizat de profesor pentru exemplificarea auditivă şi vizuală a materialului propus.


Metode: exerciţiul , învăţarea centrată pe elev, dialogul, explicaţia, demonstraţia, audiţia repetată.

Bibliografie:
1. Ana Motora Ionescu (1987 ) Metodica predării muzicii la claselel V-VIII,” EDP, Bucureşti
2. Munteanu, Gabriela( 2008) Modele de educaţie muzicală. Editura Fundaţiei România de Mâine
3. Munteanu, Gabriela (2008) Sisteme de educaţie muzicală.Editura Fundaţiei România de Mâine
DESFĂŞUREAREA LECŢIEI

Evenimenete O Conţinutul ştiinţific Resurse Evaluare


Didactice b Strategii
Timpul .
o
p
. Moment O - organizarea colectivului de elevi în vederea bunei Conversaţia Obserarea
organizatoric 1 desfăşurări a lecţiei, pregatirea materialelor necesare sistematică

2 Exercitii de 0 Exercitii de intonatie din cvinta-n cvinta pe vocale si Exerciţiul Evaluare


cultura vocala 2 pe note muzicale: a, e i,o,u, si do.re/ do mi/ ,do fa /do frontală
0 sol/ sol fa/ sol mi /sol re/ sol do
3 Exercitii de intonatie din octava in octava cu trecere
prin arpegiu in urcare si coborare

3. Captarea 0 Prezentarea plansei: pasarelele pe diferite ramuri Explicaţia Observare


atenţiei 1 a sistemică

4. Anunţarea O Se anunta subiectul lectiei Intervale muzicale este Conversaţia Observare


temei 2 scris titlul la tabla si in caiete a sistemică
lectiei noi
5. Dirijarea O Se cere solfegierea cantecului Zidarii si Joc Conversatia Evaluare
învăţării 3 muzical se selecteaza prima(valoarea expresiva) frontală şi
Se canta Alouette se selecteaza octava individuală
( valoarea expresiva)
Se solfegiaza cantecul ,,Bardul din Mircesti!
Cvarta Manual
Se construieste un interval de cvinta , se recunoaste Casetofon
cvinta in cantecul Liniste
O Se concluzioneaza: prima, cvarta cvinta si octava
2 sunt intervale perfecte Exercitiul
Se solfegiaza cantecul Oda bucuriei se selecteaza Evaluare
secunda mare si mica Demonstratia frontală şi
Se audiaza SURPRIZA se selecteaza 3m 3M Audiţia individuală
Se recunoaste un fragment muzical,, Hai la muzicală
hora, mai flacai!”, dupa intervalele muzicale
scrise pe tabla.se fixeaza 2m , 2 M , 3m 3M
importanta tertei pentru constuctia gamelor majore
si minore
O Se interpreteaza cantecul Dorul calator
3 Se audiaza TRAVIATA, se recunoaste 6m si 6M
si valoarea lor expresiva Învăţarea
Se canta Frunza verde dintre vii /septima mare centrată pe
si septima mica elev
Se concluzionează : secunda, terţa, sexta şi
septima sunt intervale mari şi mici
Terţa, sexta şi septima mari sunt specifice
gamelor majore
Terţa, sexta şi septima mici sunt specifice gamelor
minore
6. Evaluarea O Rapsodia romana- intervalele 3,6, 7 specifice
performantei 3 pentru gama majora
Interpretarea unui cantec din repertoriul clasei
Conexati mesajul artistic al versurilor date cu
intervalele muzicale studiate: Evaluare
1. ,, Stefan, Stefan, Domn cel Mare frontală şi
Seaman pe lume nu are”. Exerciţiul individuală

2.,, Ploua, ploua, ploua,


Vreme de betie
Si s-asculti pustiul
Ce melancolie!”

3. Nu ştiu, nu ştiu ce să zic, Evaluare


Spuse raţa cu batic, individuală
Dar e grav şi eu nu tac
Mult mi-e foame ,
Mac, mac, mac!

O Munca independenta : descrieti intervalul preferat, Munca Evaluare


2 motivati alegerea! independentă individuală
Învăţarea
centrată pe
elev
Aprecieri 0 Sunt apreciate: aportul individual in vedrea Conversaţia Evaluare
verbale şi prin 1 interpretarii colective si interesul cu care au Explicaţia frontală şi
note participat la lectie individuală