Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială nr. 55


Data: 22.01.2020
Clasa: a VI-a A
Profesor: Angan Diana-Laura
Aria curiculară: Arte
Disciplina: Educație muzicală
Subiectul lecţiei: Lucrare scrisă semestrială
Tipul lecţiei: Verificare și evaluare a cunoștințelor
Timp de lucru: 50 de minute

A. OBIECTIVE

Competențe vizate:

Obiective performative

B. CONȚINUTURI VIZATE
C1
C2
C. RESURSE EDUCAȚIONALE
R1: Elevii
R2: Conținutul

D. STRATEGII DIDACTICE
S1: Metode de evaluare: testul
S2: Forme de organizare a clasei: individual

E. ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI

Rezultatele testului vor fi discutate la clasă. De asemenea, profesorul le va oferi elevilor sfaturi și sugestii personalizate.

F. EVALUARE FORMATIVĂ
Elevii vor rezolva testul utilizând conceptele discutate la clasă de-a lungul lecțiilor anterioare.
G. ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI
Testul este un bun instrument pentru fixarea cunoștințelor, deoarece îi motivează pe elevi să caute răspunsurile corecte și să se autoevalueze după finalul
probei.

Forme de evaluare: scrisa

H. Bibliografie:

 PAULIUC, Ana Lăcrămioara, SĂVEANU, Oltea, PECINGINĂ, Emanuel, DIACONESCU, Costin Manual de educație muzicală pentru clasa a VI-a,
Ed. CD PRESS, 2019
Scenariul lectiei

Nr. Etape Activitatile profesorului Activitatile elevilor Durata


Crt. (minute)
Total: 45
min
1 Moment organizatoric Profesorul face prezența și le amintește elevilor Elevii răspund la întrebările profesorului. 3
ce reguli trebuie să urmeze în timpul testului.
2 Anunțarea subiectului și a Profesorul organizează clasa și împarte Elevii primesc subiectele și citesc cerințele cu 2
obiectivelor lecției subiectele. mare atenție.
3 Desfășurarea testului Profesorul veghează la buna desfășurare a Elevii se folosesc de cunoștințele pe care și le-au 45
activității de evaluare. însușit pentru a rezolva testul.
4 Evaluarea performanțelor și Rezultatele testului vor fi discutate la clasă. De Elevii vor citi de sfaturile și sugestiile (o oră de
asigurarea feedback-ului asemenea, profesorul le va oferi elevilor sfaturi profesorului și vor ține cont de ele. curs
și sugestii personalizate. ulterioară)

5 Asigurarea retenției și a Profesorul strânge lucrările și anunță data la Elevii vor fi motivați să caute răspunsurile
transferului care le va aduce corectate. Acesta le va corecte și să se autoevalueze după finalul probei. -
propune elevilor să se autoevalueze în urma
testului.