Sunteți pe pagina 1din 2

Combaterea numeroaselor efecte fiziologice adverse ale stimulării exacte a simpaticului.

Fascia face conexiuni substanțiale și profunde în ambele sensuri cu sistemul nervos autonom. Fascia este
densă inervată de mecanoreceptori, care sunt receptivi la mișcare și presiune. Stimularea administrării
de Ruffini și a mecanoreceptorilor interstițiali induce schimbări profunde în sistemul nervos autonom, cu
o creștere a activității vagale, care are ca rezultat nu numai modificări ale dinamicii lichidului local și ale
metabolismului țesutului, dar și schimbări neuromusculare, emoționale, corticale și endocrinale globale,
relaxarea musculara, o minte mai linistita si excitare mai putin emotionala - schimbari asociate relaxarii
profunde si sanatoase. Fascia este, de asemenea, activată de stimularea nervului simpatic, astfel încât
stresul și trauma pot induce tensiune și contracție în sistemul fascial. Lucrul cu fascia, în special prin
extracția fascială, poate, prin urmare, să reducă în mod semnificativ activitatea simpatică și hiperarosul,
să regleze și să echilibreze sistemul nervos autonom, aducând o mai mare liniște și integrare și
combătând numeroasele efecte fiziologice adverse ale stimulării exacte simpatice

Countering the many adverse physiological effects of excessive sympathetic stimulation.

Fascia makes substantial and profound two-way connections with the autonomic nervous system. Fascia
is densely innervated by mechanoreceptors, which are responsive to movement and pressure.
Stimulation of Ruffini and interstitial mechanoreceptors induces profound changes in the autonomic
nervous system, with an increase in vagal activity, which results not only in changes in local fluid
dynamics and tissue metabolism, but also global neuromuscular, emotional, cortical and endocrinal
changes, leading to muscle relaxation, a more peaceful mind, and less emotional arousal – changes
associated with deep and healthy relaxation. Fascia is also activated by sympathetic nerve stimulation,
so stress and trauma can induce tension and contraction throughout the fascial system. Working with
the fascia, particularly through fascial unwinding, can therefore significantly reduce sympathetic activity
and hyperarousal, settling and balancing the autonomic nervous system, bringing greater tranquillity
and integration, and countering the many adverse physiological effects of excessive sympathetic
stimulation.

Connecting extracellular and intracellular matrices:

Fascia not only envelops every structure in the body, providing continuity and interconnection
throughout the body, but also penetrates deep into the internal structure of cells, passing through the
cell membrane into the nucleus of the cell, via molecules known as integrins. Integrins are molecules
located within the cell membrane and nuclear membrane, connecting extracellular and intracellular
matrices, and enabling continuous interconnection and communication from the surface of the skin to
the interior of every cell and nucleus in the body.
Conectarea matricelor extracelulare și intracelulare:

Fascia nu numai că înconjoară fiecare structură din organism, asigurând continuitate și interconectare în
întreg corpul, dar penetrează adânc în structura internă a celulelor, trecând prin membrana celulară în
nucleul celulei, prin molecule cunoscute ca integrine. Integrinele sunt molecule situate în membrana
celulară și membrana nucleară, care leagă matricele extracelulare și intracelulare și permit
interconectarea continuă și comunicarea de la suprafața pielii la interiorul fiecărei celule și a nucleului
din organism.