Sunteți pe pagina 1din 47

Inserarea unui text

Pentru a crea o casetă de text, parcurgeţi următoarea succesiune de operaţii:

1. Comutaţi în vederea Normal (selectaţi View -> Normal). Folosiţi rubrica Slides sau
Outline, din partea stângă a spaţiului de lucru, pentru a selecta diapozitivul (slide-ul) în
care doriţi să lucraţi.
2. Executaţi clic pe butonul Text Box , situat în bara de instrumente Drawing. Dacă
aceasta nu este vizibilă, o puteţi activa din meniul View -> Toolbars -> Drawing.
3. Executaţi clic pe zona din diapozitiv unde doriţi să apară caseta de text. Va apărea o
casetă de text de mici dimensiuni. Caseta de text îşi va mări dimensiunile o dată cu
introducerea de text în interiorul său.
4. Introduceţi de la tastatură textul dorit. Apăsaţi tasta Enter pentru a trece la un nou
paragraf. Puteţi modifica dimensiunile casetei de text după ce aţi terminat de introdus
textul.
5. Când aţi terminat, executaţi clic oriunde în exteriorul casetei de text pentru a vedea
aspectul textului în cadrul diapozitivului.

Inserarea unei imagini


1. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi imaginea.

2. Inseraţi una din următoarele:

O imagine dintr-un fişier

http://images.google.ro
1. În bara de instrumente Desenare, faceţi clic pe Inserare imagine (Insert Picture) .
2. Găsiţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o inseraţi, apoi faceţi clic pe
fişierul imaginii.
3. Variante disponibile:
o Pentru a încorpora imaginea, faceţi clic pe Inserare (Insert).
o Pentru a lega imaginea la fişierul ei de pe discul fix, faceţi clic pe săgeata de
lângă Inserare, apoi faceţi clic pe Legătură la fişier (Link to File).

O imagine direct dintr-un scaner sau dintr-un aparat foto digital

1. Pentru această procedură, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil TWAIN sau WIA
şi dacă este conectat la computer. De asemenea, verificaţi dacă aţi instalat un software
pentru dispozitiv care acceptă TWAIN sau WIA.
2. Poziţionaţi imaginea în dispozitivul de scanare.
3. În meniul Inserare (Insert), selectaţi Imagine (Picture), apoi faceţi clic pe De la scaner
sau cameră (From Scanner or Camera) .

4. Dacă aveţi mai mult de un dispozitiv ataşat la computer, sub Dispozitiv selectaţi
dispozitivul pe care doriţi să-l utilizaţi. Variante disponibile:
o Dacă dispozitivul selectat este un scaner şi doriţi să utilizaţi setări implicite
pentru scanarea imaginii, faceţi clic pe Calitate Web (dacă afişaţi imaginea pe
ecran) sau pe Calitate imprimare (dacă imprimaţi imaginea), apoi faceţi clic pe
Inserare pentru a scana imaginea.
o Dacă dispozitivul selectat nu este un scaner (de exemplu, dacă este un aparat
foto digital) sau dacă doriţi să particularizaţi orice setări înainte să scanaţi
imaginea, faceţi clic pe Inserare particularizată. Urmaţi instrucţiunile care
însoţesc dispozitivul pe care îl utilizaţi.

Notă E posibil ca butonul Inserare să nu fie disponibil cu anumite scanere deoarece software-
ul pentru scaner nu acceptă o scanare automată. Utilizaţi în schimb butonul Inserare
particularizată.

http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/HP051946901048.aspx

Introducerea unei imagini (clipart) într-un diapozitiv

Pentru inserarea clipart-urilor folosiţi meniul Insert (Inserare) - Picture (Imagine) – Clipart
(Miniatură) sau prin apăsarea butonului ,ce se află în bara de instrumente Drawing
(Desenare).

În panoul de miniaturi care se deschide tastaţi


numele clipului pe care doriţi să-l folosiţi şi
faceţi clic pe butonul Go pentru a-l căuta în
depozitul de Miniaturi.

Apoi selectaţi imaginea clip art, făcând clic pe ea


o singură dată. Aceasta va fi inserată în
diapozitivul care este deschis.

După ce imaginea selectată este introdusă în slide, va apărea o frontieră de mici cercuri albe în
jurul ei. Faceţi clic şi trageţi de cercurile din colţuri pentru a redimensiona obiectul fără a-l
deforma. Selectarea cercului verde situat în partea de sus, oferă posibilitatea să se rotească
imaginea în orice direcţie.
Importarea altor obiecte în prezentare:
text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice
Programul PowerPoint manipuleazã orice element inserat într-o paginã ca pe un obiect. Toate
textele au fost introduse în casetele de editare ce pot fi mutate şi redimensionate ca orice alt
obiect grafic. Dacă doriţi să inseraţi un obiect într-o prezentare, va fi mai simplu să începeţi
cu o machetă de pagină care conţine obiectul respectiv, indiferent de tipul acestuia (text,
imagine clip art, diagramă, secvenţă audio sau video etc.). Odată selectată macheta potrivită,
efectuaţi dublu clic pe obiect şi veţi trece direct în aplicaţia necesară inserării sau creării
obiectului respectiv.

Imagini ClipArt

Pentru a utiliza imagini clip art într-o prezentare,


alegeţi Insert, Picture, Clip Art sau selectaţi o
machetă de pagină ce conţine un obiect clip art şi
efectuaţi dublu clic pe identificatorul acestuia.

Pentru a adăuga într-o pagină imagini Clip Art

1. Alegeţi Insert, Clip Art sau efectuaţi dublu


clic pe identificatorul unei imagini clip art
pentru a deschide directorul cu imagini
corespunzătoare sau Clip Art Gallery.
2. Selectaţi imaginea dorită şi efectuaţi clic pe
Insert.

Tabele din Word


Dacă aţi creat deja un tabel Word pentru utilizarea sa
într-o prezentare, îl puteţi copia şi insera direct într-o
pagină a acesteia. Utilizaţi numai tabele de dimensiuni
reduse. Un tabel cu mai mult de trei coloane şi patru
rânduri va fi greu de afişat clar pe o pagină. Dacă nu aţi
creat încă tabelul, alegeţi Insert, Table sau selectaţi o
machetă predefinită de tabel din caseta de dialog New
Slide şi efectuaţi dublu clic pe pictograma Table din
pagină.

Pentru a insera un tabel Word într-o pagină PowerPoint

1. Selectaţi o machetă de pagină predefinită ce conţine un tabel sau alegeţi Insert, Table.
2. Executaţi dublu clic pe pictograma tabelului.
3. Indicaţi numărul de rânduri şi coloane dorit şi efectuaţi clic pe OK.
4. Introduceţi textul tabelului utilizând oricare din facilităţile Word pentru formatare.
5. Executaţi clic în afara tabelului pentru a reveni în PowerPoint.
6. Dacă este nevoie, redimensionaţi tabelul cu ajutorul reperelor acestuia. (Indicaţi
cadrul tabelului şi deplasaţi-l.)
7. Efectuaţi clic din nou în afara tabelului pentru a-l plasa în pagină.
8. Dacă este nevoie, efectuaţi clic pe tabel pentru a-l edita.
9. Salvaţi prezentarea revizuită.

Prezentarea informaţiilor cu ajutorul diagramelor

Inserarea unei diagrame într-o prezentare este similară


inserării unui tabel Word . Dacă diagrama este deja
creată în Excel, puteţi utiliza metoda "copiază şi
inserează" sau instrumentul Paste Special pentru
copierea acesteia în PowerPoint. Dacă alegeţi o
machetă predefinită ce conţine pictograma diagramei,
efectuaţi dublu clic pe aceasta pentru a lansa
programul Microsoft Graph. Acesta este foarte
asemănător programului Excel, după cum puteţi observa
în figură. Microsoft Graph afişează în tabel exemple de
informaţii. Este suficient să introduceţi în locul acestora
datele necesare şi diagrama va fi afişată în spatele
tabelului, direct pe pagina de prezentare.
Microsoft Graph este prevăzut cu propria bară de instrumente şi cu toate
facilităţile necesare construirii unei diagrame atractive. Aceste facilităţi sunt
similare celor din Excel, deci nu va fi nici o problemă în privinţa utilizării lor.
Pentru a transforma o diagramă cu bare într-o diagramă circulară, efectuaţi
clic pe butonul Chart Type din bara de instrumente. Selectaţi tipul de
diagramă dorit din lista de tipuri afişate. După inserarea diagramei în pagina
de prezentare, aceasta poate fi redimensionată şi repoziţionată ca orice alt
obiect grafic.

Pentru a insera o diagramă Excel deja creată într-o pagină PowerPoint urmărim etapele:

1. Deschideţi foaia de lucru creată deja în Excel


2. Copiaţi diagrama Excel în clipboard. Selectaţi diagrama şi efectuaţi clic pe Copy .
3. Treceţi în PowerPoint şi deplasaţi-vă în pagina unde doriţi să inseraţi diagrama. Creaţi
o nouă pagină Title Only după pagina 2 a prezentării dumneavoastră. Alegeţi
opţiunea Format -> Custom Background, marcaţi opţiunea Omit Custom
Background (Elimină fundalul personalizat) din caseta Master, apoi efectuaţi clic
pe Apply . Acest lucru are ca efect eliminarea obiectelor grafice din fundal, care ar
distrage atenţia de la diagramă. Inseraţi un titlu de pagină: "Titlu1"
4. Alegeţi Edit -> Paste sau Paste Special. Alegeţi Paste Special şi efectuaţi clic pe Paste
Link pentru a lega diagrama la foaia de lucru Excel .
5. Redimensionaţi diagrama potrivit necesităţilor.
6. Salvaţi modificările.

Importarea altor obiecte de tip text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice într-o
prezentare PowerPoint se mai poate face prin apelarea meniului Insert/Object prin care se
deschide caseta de obiecte compatibile:

De aici putem alege una dintre


optiunile Create new sau Create
from file care ne îndrumă spre
deschiderea uneia dintre aplicaţiile
din lista Create new sau preluarea
conţinutului fişierului ales (dacă
alegem opţiunea Create from file).

La fiecare prezentare nou creată, PowerPoint defineşte o pagină principală. Pagina


Master, identifică poziţia textului şi a obiectelor grafice, stilul fonturilor, elementele de
subsol şi fundalul pentru toate paginile prezentării. Fiecare prezentare conţine o pagină
principală. (Dacă e nevoie, puteţi utiliza şi pagini principale pentru adnotări şi pliante). Orice
modificare efectuată în pagina principală se reflectă în toate paginile construite pe baza
acesteia. De exemplu, dacă doriţi afişarea unui obiect grafic (cum ar fi o siglă) pe fiecare
pagină, este preferabil să ataşaţi obiectul paginii principale decât să îl inseraţi separat în
paginile respective. În acelaşi fel puteţi modifica şi fontul titlului pentru fiecare pagină.

Pentru a modifica un element din pagina principală, alegeţi View -> Master -> Slide
Master. Efectuaţi clic în orice zonă pentru a edita elementele corespunzătoare. De exemplu,
dacă doriţi să modificaţi fontul titlului, efectuaţi clic în zona ce conţine titlul şi alegeţi fontul
dorit. Modificarea se va reflecta în toate paginile prezentării.

Pagina principală conţine o zonă de subsol ce vă permite să afişaţi în fiecare pagină data,
numărul paginii sau alte informaţii. Alegeţi View -> Header and Footer pentru a afişa caseta
de dialog prezentată în figură. Efectuaţi clic pe Date and Time şi alegeţi Update
Automatically (Actualizează automat) sau Fixed pentru a adăuga o dată variabilă sau fixă în
fiecare pagină. Efectuaţi clic pe caseta de editare Slide Number pentru a afişa numărul de
pagină. Dacă doriţi să introduceţi un text în subsolul de pagină, efectuaţi clic pe caseta de
validare Footer şi tastaţi textul respectiv în caseta de editare.(De asemenea, pagina principală
permite alegerea fontului şi dimensiunii acestuia pentru subsolul de pagină.)

Pentru a edita o pagină principală urmăriţi etapele :

1. Alegeţi View -> Master -> Master Slide.


2. Alegeţi View -> Header and Footer pentru a deschide caseta de dialog cu acelaşi
nume.
3. Efectuaţi clic pe elementele ce vor fi afişate pe toate paginile prezentării. Marcaţi
opţiunea Footer şi introduceţi Office Pros în caseta de editare.
4. Efectuaţi clic pe Don't Show on Title Slide (Nu se afişează pe pagina de lucru) dacă nu
doriţi ca subsolul să apară pe pagina de titlu. Efectuaţi clic pe opţiunea respectivă.
5. Efectuaţi clic pe Aplly to All pentru a aplica modificările pe toate paginile.
6. Efectuaţi clic pe butonul Slide View sau alegeţi View -> Slides pentru a examina
modificările. Examinaţi subsolul fiecărei pagini. Observaţi că subsolul nu este afişat în
ultima pagină, cea care conţine diagrama Excel. Motivul este faptul că subsolurile sunt
considerate obiecte grafice şi dvs. aţi selectat opţiunea Turn Off Background
Graphics înainte de legarea diagramei.
7. Salvaţi modificările.

Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri


Bara cu instrumente pentru desenat
a. Inserarea obiectelor: linie, săgeată, dreptunghi şi cerc (Line, Arrow, Rectangle, Circle),
se face cu ajutorul butoanelor
b. Inserarea unei căsuţe de text (Insert Text Box)
c. Word Art
d. Inserarea unui grafic (Insert Chart)
e. Inserarea unei imagini ClipArt (Insert Clipart)
f. Inserarea unei fotografii (Insert Picture)
g. Culoare de umplere (Fill Color)
h. Culoare linie (Line Color)
i. Culoare font (Font Color)
j. Tipul de linie (Line Style)
k. Tipul de linie punctată (Dash Style)
l. Tipul de săgeată (Arrow Style)
m. Tipul de umbră (Shadow Style)
n. Stilul 3D (3 D Style)

Pentru a desena o linie dreaptă, faceţi clic pe linia pe bara de instrumente Desen, apoi glisaţi
mouse-ul pentru a trage linia în cadrul unui slide (diapozitiv).

Pe bara de instrumente Desen (Draw), faceţi clic pe AutoShapes, opţiunea Lines, apoi faceţi
clic pe linia cu forma dorită. Glisaţi pentru a trage linie.

Pentru a desena linia la un unghi de 150 faţă de punctul de plecare, ţineţi apăsată tasta SHIFT
în timp ce glisaţi mouse-ul.

Pentru a prelungi linia în direcţii opuse raportat la punctul de plecare, ţineţi apăsată tasta
CTRL în timp ce glisaţi mouse-ul.
Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) - modificarea
acestora
Operaţii cu slide-uri (diapozitive)

1. adăugarea unui nou diapozitiv - Insert -> New Slide (Ctrl+M)


2. se mai poate introduce un slide dând clic cu mouse-ul pe butonul NEW SLIDE
, din meniul inferior sau cu CTRL+M. Power Point adaugă un nou SLIDE
după SLIDE-ul curent (activ).
3. ştergerea unui diapozitiv - tasta Delete sau Edit -> Delete Slide;
4. copierea (duplicarea) unui diapozitiv - Insert -> Duplicate Slide;
5. ascunderea unui diapozitiv la prezentare - Slide Show -> Hide Slide;
6. reordonarea slide-urilor dintr-o prezentare - View -> Slide Sorter şi acţiunea drag-
and-drop ( faceţi clic pe un obiect virtual (slide) şi trăgeţi-l într-o locaţie diferită sau
pe un alt obiect virtual);
7. pentru a copia un slide într-o altă prezentare, deschideţi simultan cele două prezentări şi
folosiţi combinaţia Copy - Paste (copiere şi lipire).

Alegerea un LAYOUT (aspect) pentru noul SLIDE


În timpul lucrului puteţi schimba Layout-ul şi adopta unul nou astfel:

1. Din FORMAT menu alegeţi SLIDE LAYOUT sau click pe


butonul LAYOUT din meniul inferior, va apărea o
casetă de dialog cu Layout-ul curent selectat.
2. Alegeţi (click) noul Layout.
3. Alegeţi Apply.

"Layout" se referă la modul în care lucrurile sunt aranjate pe un


diapozitiv. Un şablon poate conţine titluri, liste de marcatori, tabele,
diagrame, imagini, forme şi miniaturi (clip art).

Exemple:

1. Un şablon de bază cu zone pentru un titlu şi o listă cu marcatori

2. Un şablon cu trei zone: pentru un titlu, o listă cu marcatori, precum şi


de conţinut, cum ar fi un tabel, o diagramă, un grafic, sau un clip art.

De fiecare dată când adăugaţi un diapozitiv nou, puteţi alege un aspect


pentru acesta în panoul de diapozitive - Slide Layout. Dacă nu puteţi găsi
un şablon în panoul Slide Layout care să se potrivească nevoilor dvs.,
aveţi posibilitatea să rearanjaţi schema actuală sau să creaţi un nou design
şablon.

Crearea unei noi prezentări


Power Point pune la dispoziţie mai multe modalităţi de
realizare a unei noi prezentări.

 Aplicaţia AutoContent Wizard (File -> New ->


From AutoContent Wizard) îndrumă
utilizatorul pas cu pas în procesul de creare a
unei prezentări noi.
 Un şablon de proiectare (File -> New ->
From Design Template) asigură o culoare, un
fundal şi o schemă de fonturi concepute
profesionist, care se aplică unor secvenţe pe care
le proiectaţi personal.
 O prezentare deja existentă (File -> New ->
From Existing Presentation), poate reprezenta
punctul de plecare pentru o nouă prezentare, prin
salvarea vechii prezentări sub un alt nume şi apoi
operarea modificărilor dorite.
 De asemenea, puteţi construi o prezentare de la
zero (File -> New -> Blank Presentation), de la
simplu la complex, realizând fiecare secvenţă a
prezentării.

Copierea şi lipirea diapozitivelor


Atunci când copiaţi şi lipiţi un diapozitiv ce urmează unui diapozitiv cu un şablon formă
(şablon formă: Un fişier care conţine stilurile unei prezentări, printre care tipul şi mărimea
marcatorilor şi fonturilor; poziţia şi mărimea substituenţilor; aspectul fundalului şi schemele
de culori de umplere; precum şi un coordonator de diapozitive şi un coordonator opţional de
titluri.) diferit de cel pe care îl lipiţi, acesta va prelua stilurile diapozitivului după care
urmează. Dacă doriţi ca diapozitivul să păstreze stilurile de proiectare iniţiale, utilizaţi
butonul Opţiuni lipire - care apare alături de diapozitivul lipit în vizualizarea normală în
filele Schiţă sau Diapozitive sau în panoul Diapozitiv — pentru a modifica formatarea.

1. Butonul Opţiuni lipire apare sub diapozitivul lipit.


2. Faceţi clic pe buton pentru a afişa opţiunile de formatare ale stilului de proiectare.

Alegeţi opţiunea din meniu Păstrare formatare sursă (Keep Source Formating) pentru a
reveni la stilul iniţial al diapozitivului. Opţiunea implicită Se utilizează formatarea
şablonului formă (Use Design Template Formating) aplică stiluri ale şablonului curent.

Notă Dacă nu vedeţi butonul Opţiuni lipire, este posibil ca acesta să nu fie activat. Pentru a-l
activa, în meniul Instrumente (Tools), faceţi clic pe Opţiuni (Options), apoi în
fila Editare (Edit) din Decupare şi lipire (Cut and Paste) , selectaţi Afişare butoane
Opţiuni lipire (Show Paste Options Buttons).

Dacă selectaţi oricare din opţiunile de mai sus şi decideţi apoi să aplicaţi stilurile şablonului
formă curent, faceţi clic pe Se utilizează formatarea şablonului formă (acesta este implicit).

Notă Dacă doriţi să mutaţi un element în loc să îl copiaţi, faceţi clic pe Decupare (Cut) în
meniul de comenzi rapide, în loc să faceţi clic pe Copiere (Copy).

Copierea şi lipirea tabelelor sau a formelor

Butonul Opţiuni lipire apare de asemenea atunci când copiaţi şi lipiţi forme sau tabele ce
utilizează un şablon formă diferit de cel al destinaţiei de lipire. Aveţi posibilitatea de a
selecta Păstrare formatare sursă pentru a păstra stilurile iniţiale; cu toate acestea, dacă în
formă sau în tabel există text, acesta va prelua totuşi stilul şablonului formă curent.

Copierea şi lipirea textului

Atunci când copiaţi şi lipiţi text cu un stil diferit de cel al destinaţiei de lipire, aveţi uneori o
opţiune în meniu butonului Opţiuni lipire , numită Păstrare doar text (Keep Text Only).
Această opţiune vă permite să potriviţi textul lipit cu formatarea textului din substituentul de
destinaţie. De exemplu, dacă există text particularizat în substituent şi lipiţi alt text, textul lipit
preia stilul şablonului formă şi nu stilul particularizat. Opţiunea Păstrare doar text modifică
textul în stilul particularizat.

1. Dacă veţi copia text dintr-o prezentare în alta, deschideţi ambele prezentări, apoi, în
meniul Fereastră (Window), faceţi clic pe Aranjare totală (Arrange All).
2. În diapozitiv, selectaţi textul pe care doriţi să îl copiaţi; faceţi clic cu butonul drept al
mausului, apoi faceţi clic pe Copiere.
3. Afişaţi diapozitivul în care doriţi să lipiţi şi, în diapozitiv, faceţi clic acolo unde doriţi să
lipiţi; faceţi clic cu butonul drept al mausului, apoi faceţi clic pe Lipire (Paste) . Dacă
textul pe care l-aţi lipit are un stil diferit de cel al textului din diapozitivul în care l-aţi
lipit, va apărea butonul Opţiuni de lipire Dacă formatul elementelor pe care le-aţi
lipit este cel dorit, lipirea este încheiată. Dacă nu, deplasaţi-vă la pasul 4.
4. Pentru a aplica o formatare diferită, faceţi clic pe butonul Opţiuni de lipire, apoi aveţi
următoarele variante disponibile: Pentru a păstra formatarea originală a elementului
lipit, faceţi clic pe Păstrare formatare sursă.
Pentru a face textul lipit să se potrivească cu formatarea existentă în substituentul
(substituenţi: Casete cu bordura punctată sau haşurată din care se constituie
majoritatea diapozitivelor. Aceste casete conţin textul titlului şi al corpului sau obiecte
cum ar fi diagrame, tabele şi imagini.) curent, faceţi clic pe Se păstrează numai
textul (aceasta apare dacă textul lipit sau substituentul destinaţie are un stil de font
care nu este parte a şablonului formă iniţial sau curent).

Copierea diapozitivelor cu Instrumentul găsire diapozitive

O altă cale de a copia diapozitive este inserarea lor cu ajutorul casetei de dialog Cel ce
găseşte diapozitive (Slide Finder; Insert -> Slides from files). În această casetă de dialog,
aveţi posibilitatea de a selecta diapozitivele dorite fără a deschide prezentarea; de asemenea,
aveţi posibilitatea de a include căi către prezentările din care copiaţi mai des.

Atunci când copiaţi diapozitive în caseta de dialog Instrument găsire diapozitive, aveţi
posibilitatea de a selecta sau de a goli opţiunea Păstrare formatare sursă înainte de a insera
diapozitivul. Dacă selectaţi această opţiune, diapozitivul inserat păstrează formatarea iniţială;
dacă lăsaţi caseta de selectare goală, diapozitivul preia stilul diapozitivului după care este
inserat.

http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/HP030846521048.aspx
Adăugarea de efecte de animaţie
Pentru a face prezentarea mai plăcută, puteţi adauga diferite animaţii textului, obiectelor,
imaginilor existente într-un diapozitiv. Trebuie mai întâi să fim în modul de vizualizare a
prezentărilor Normal View (meniul View/Normal).

Puteţi adăuga animaţie unui obiect dintr-un diapozitiv dacă se selectează obiectul respectiv şi
se alege una dintre cazurile:

1. Se apelează funcţia Custom Animation din meniul Slide Show.


2. Se dă click dreapta şi se alege opţiunea Custom Animation.
3. Se alege opţiunea Custom Animation din lista Panoului de Activităţi deschis (Task
Pane se poate prelua la nevoie din meniul View sau cu tastele CTRL+F1).

Apelarea acestei funcţii va duce la deschiderea ferestrei Custom


Animation din care se aleg efectele pe care doriţi să le aplicaţi
diferitelor obiecte din cadrul diapozitivului.

În lista de opţiuni a opţiunii Add Effect găsiţi


următoarele elemente: Entrance (intrare),
Emphasis (accent), Exit (ieşire), Motion Paths
(căi de mişcare), care conţin la rândul lor diverse
opţiuni de efecte de animaţie specifice clasei din
care fac parte. În figura ataşată alăturat avem un
exemplu concludent:

După alegerea unei forme de animaţie asupra obiectului selectat, se poate selecta poziţia de
start a obiectului (on click, with previous, after previous), se poate selecta direcţia efectului
(in, out), diverse proprietăţi ce se pot acorda tipului de obiect dar şi viteza de execuţie a
acestuia (very slow, slow, medium, fast, very fast).
După ce au fost efectuate toate aceste operaţii se poate activa butonul Play din
fereastra Custom animation pentru a viziona efectele de animaţie date obiectelor din
diapozitivul curent; în plus, se poate activa şi butonul Slide Show din fereastra Custom
Animation pentru a viziona pe întreg ecranul toate efectele de animaţie dar şi de tranziţie
(dacă au fost făcute anterior asupra slide-urilor) din toate slide-urile realizate în prezentare.

Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic - mutarea,


mărime, culoare, umbriri
Stabilirea culorii, grosimii şi stilului unei linii

Când lucraţi cu linii sau orice altă formă pe care le-aţi creat
utilizând instrumentele de pe bara de instrumente Desen, aveţi
posibilitatea să selectaţi linia sau obiectul pe care doriţi să-l
modificaţi şi să efectuaţi una din următoarele operaţii:

Pentru a schimba culoarea unei linii sau a unui conector

Pe bara de instrumente Desen, faceţi clic pe săgeata de lângă Culoare linie. Pentru a schimba
culoarea în culoare implicită, faceţi clic pe Automatic. Pentru a trece la o altă culoare, faceţi
clic pe una dintre culorile aflate sub culoarea automată.

Pentru a schimba într-o culoare care nu este afişată, faceţi clic pe More Line Colors. Faceţi
clic pe culoarea pe care o doriţi în pagina Standard sau faceţi clic pe pagina Custom pentru a
amesteca propria culoare, apoi faceţi clic pe OK.
Pentru a schimba grosimea unei linii

În bara de instrumente Desen, faceţi clic pe Line Weight . Faceţi clic pe tipul de linie
dorit sau pe More Lines pentru a alege alte tipuri de linii.

Pentru a schimba tipul de linie punctată

În bara de instrumente Desen, faceţi clic pe Dash Style . Faceţi clic pe stilul dorit.

Formatarea liniilor cu AutoShape


Un alt mod de a modifica linii şi conectori este de a selecta forma pe diapozitiv şi apoi din
meniul Format, alegeţi opţiunea AutoShape. Va apărea caseta de dialog Format
AutoShape. De aici, puteţi modifica culoarea, transparenţa, stilul şi grosimea liniei, puteţi
adăuga săgeţi la capetele liniei, puteţi stabili mărimea liniei şi poziţia în cadrul diapozitivului.

Crearea unei diagrame


O diagramă oferă rapid o viziune de ansamblu. Cu ajutorul unei diagrame, datele din foaia de
lucru devin o imagine în care comparaţiile sau tendinţele devin vizibile dintr-o singură privire.

Pentru a insera o diagramă, din meniul Inserare faceţi clic pe Diagramă (Chart) sau apăsaţi
pe butonul aflat pe bara cu instrumente Standard.
Pentru a înlocui datele de exemplificare, faceţi clic pe o celulă din foaia de date şi apoi tastaţi
informaţiile dorite. Pentru a reveni la diapozitiv, faceţi clic în afara diagramei.

O foaie de date este un tabel inclus cu o diagramă care furnizează mostre de informaţii,
indicând unde se introduc etichetele proprii pentru rânduri şi coloane.

http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/HP051928031048.aspx

O altă metodă pentru a crea un grafic, în cadrul unui diapozitiv, constă în alegerea unui format
corespunzător pentru diapozitivul respectiv.

Formatul unui diapozitiv, îl alegeţi din fereastra Slide Layout (Aspect Diapozitiv) pe care o
deschideţi apelând din meniul Format funcţia Slide Layout (Aspect Diapozitiv), sau din
butonul existent pe bara de instrumente a aplicaţiei.

În fereastra Slide Layout (Aspect Diapozitiv), alegeţi tipul dorit pentru diapozitiv, în cazul
nostru opţiunea Chart şi apoi pentru a aplica acest format apăsaţi butonul Reapply.
În noul diapozitiv pentru a putea introduce date va trebui să daţi dublu clic pe imaginea .

Pe ecran va apărea a fereastra Excel în care puteţi introduce datele dorite. Datele se vor
introduce ca în orice foaie de calcul. După introducerea datelor, pentru a finaliza graficul, va
trebui să daţi un clic oriunde în afara graficului sau a ferestrei apărute.

http://www.referat.ro/referate/Power_Point___grafice_diagrame_3e8dc.html
Schimbarea efectelor de animaţie preselectate
Efectele de animaţie selectate pentru obiectele dintr-un slide (diapozitiv) pot fi
modificate în funcţie de scopul urmărit al prezentării dar şi de dorinţele subiective sau
obiective ale utilizatorului (Criterii de apreciere a lucrărilor pot fi respectarea temei,
originalitatea, claritatea, armonia cromatică şi originalitatea).

Astfel, modificarea poate consta în:

1. Modificarea unui efect


2. Ştergerea unui efect
3. Adăugarea mai multor efecte asupra aceluiaşi obiect
4. Reordonarea efectelor obiectelor în cadrul unui slide

În Microsoft Office 2003, modificarea unui efect de animaţie se


face prin:

1. execuţia unui click pe numărul asociat efectului respectiv


din dreptul obiectului
2. execuţia butonului click pe butonul Change de unde puteţi
selecta apoi, din fiecare categorie, pe cele nou dorite
3. vizionarea rapidă a efectului dorit folosind
butonul Play sau, dacă este bifată
opţiunea AutoPreview, efectul dorit se va vedea rapid,
instantaneu, fără activarea butonului Play.

De asemenea, ştergerea unui efect de animaţie asociat unui obiect dintr-un slide se poate face
astfel:

1. selectaţi efectul care se va şterge (click pe numărul asociat efectului respectiv)


2. executaţi un click pe butonul Remove şi veţi observa apoi dispariţia sa din listă cât şi ca
număr asociat obiectului (atenţie: se şterge efectul obiectului dar nu şi obiectul din
slide)

Adăugarea mai multor efecte asupra aceluiaşi obiect se face prin:

1. selecţia obiectului respectiv (care urmează să primească un alt efect)


2. alegerea opţiunii Add efect şi a tuturor particularităţilor aduse la adăugarea unui efect
de animaţie nou
3. se pot repeta paşii anteriori pentru oricate efecte doreşte să-i dea utilizatorul obiectului
respectiv; opţiunea AutoPreview trebuie bifată în acest caz cu atât mai mult cu cât
utilizatorul îşi doreşte mai multe astfel de animaţii .
Reordonarea efectelor obiectelor în cadrul unui slide se face astfel:

1. selectaţi efectul de animaţie (pentru care doriţi să-i schimbaţi numărul de ordine)
2. selectaţi una dintre săgeţile de tip Re-Order (săgeată în sus, săgeată în jos) şi activaţi-o
de câte ori este necesar pentru a-i da efectului de animaţie numărul de ordine dorit
(ordinea executării animaţiei aflată în lista de animaţii din cadrul slide-ului curent).

Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor


Tranziţia constă în modul în care se face trecerea de la un diapozitiv la următorul, adică
modul în care un diapozitiv este îndepărtat de pe ecran şi este încărcat diapozitivul următor.
Pentru fiecare diapozitiv se poate stabili o animaţie care va fi asociată diapozitivului atunci
când acesta este afişat pe ecran. De asemenea, pentru fiecare diapozitiv se stabileşte modul în
care este îndepărtat de pe ecran (la click sau automat, după un anumit interval de timp) şi
viteza cu care se desfăşoară animaţia asociată. Tranziţiei i se poate asocia şi un sunet. Fiecare
diapozitiv poate avea tranziţie proprie sau se asociază o singură tranziţie tuturor diapozitivelor
(în acest caz se va apăsa butonul Apply to All Slides). Meniul Slide Show -> Slide
Tranzition -> se alege animaţia, viteza, sunetul, modul de trecere de la un diapozitiv la altul
(la click sau automat după un anumit inteval de timp).

http://isj.hd.edu.ro/ccd/index.php?kod=16&curs=13&tema=5

Pentru a adăuga tranziţii la o expunere de diapozitive procedaţi astfel:


Selectaţi modul de vizualizare Slide Sorter făcând clic pe icoana Slide Sorter (în partea din
stânga jos a ecranului).

Din modul de vizualizare Slide Sorter (Sortare diapozitive), faceţi clic / selectaţi diapozitivul
pe care doriţi să se aplice tranziţie diapozitiv.
Din meniul Slide Show (Expunere diapozitive), selectaţi Slide Transition. Glisaţi pentru a
afişa panoul Slide Transition, în partea dreaptă a ecranului.
În secţiunea Apply to selected slides selectaţi tranziţia pe care o doriţi din
listă.
Faceţi clic pe butonul Redare (Play) pentru a vedea o previzualizare sau
pentru a vedea acţiunea reală, faceţi clic pe butonul Slide Show.
În secţiunea Modify transition - Speed, selectaţi cât de repede doriţi să
aibă loc tranziţia: Lent, Mediu sau opţiunea Fast (Slow, Medium or
Fast).
În secţiunea Modify transition - Sound, puteţi alege un sunet la tranziţia
unui diapozitiv.
Pentru a aplica tranziţiile la toate diapozitivele din prezentare, faceţi clic
pe Apply to All Slides (se aplică pentru toate diapozitivele).

http://www.msoffice-tutorial-training.com/slide-transitions.html

http://www.pagelucy.com/tutorials/ga5fx/ga5transitionaleffects.html

Modificarea structurii unei diagrame


Dacă aveţi un grafic realizat şi doriţi modificarea anumitor date va trebui sa editaţi graficul.
Acest lucru se realizează, prin apelarea funcţiei Chart Object (Obiect Diagramă) - Edit
(Editare), din meniul derulant apărut, după ce aţi dat clic dreapta pe graficul pe care doriţi să-
l modificaţi. Pe ecran va aparea fereastra de editare în care puteţi modifica datele.

Obs. Puteţi edita un grafic şi prin dublu clic pe acesta.


Modificarea culorii de umplere a unui grafic

După editarea graficului puteţi modifica culoarea de umplere a graficului. Aveţi două
modalităţi ce vă permit să modificaţi culoarea de umplere a graficului.

Prima posibilitate este alegerea funcţiei Format Chart Area, din meniul apărut, după ce aţi
dat clic dreapta pe graficul căruia doriţi să îi modificaţi culoarea. Această opţiune va deschide
fereastra Format Chart Area în care vă alegeţi culoarea dorită.
O modalitate mai rapidă de modificare a culorii unui grafic este apăsarea butonului
existent pe bara de instrumente a aplicaţiei. Dar nu uitati, că pentru a modifica culoarea
graficului prin această modalitate, va trebui ca graficul să fie selectat.

Modificarea culorii graficului

Pentru a modifica culorile unei serii, din graficul deja definit, daţi clic dreapta pe aceasta şi
selectaţi opţiunea Format Data Series. În această fereastră alegeţi culoarea dorită, eventual şi
alte opţiuni oferite de meniurile existente în această fereastră.
Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare
Puteţi reorganiza diapozitivele în panoul Outline, tragându-le cu mouse-ul şi utilizând
butoanele aflate pe bara de instrumente Outlining.

Pentru a muta un diapozitiv:

1. daţi clic pe pictograma diapozitivului;


2. trageţi pictograma în sus sau în jos în cadrul schiţei sau daţi clic pe butoanele Move Up
şi Move Down (mutare în sus şi mutare în jos) aflate pa bara de instrumente Outlining;
3. eliberaţi butonul mouse-ului pentru a plasa diapozitivul în noua sa locaţie.

Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime,


culori, centrare, aliniere
Adăugarea textului într-un diapozitiv

Textul este introdus prin acţionarea tastaturii; în momentul în care se ajunge la


capătul rândului, cursorul continuă pe rândul următor. Pentru a introduce un text, va
trebui să daţi un clic în zona în care scrie Click to add text (Faceţi clic pentru
adăugare text) şi apoi puteţi introduce textul dorit.
Formatarea textului

După introducerea textului puteţi alege opţiunea de formatare a acestuia. Din


meniul Format apelaţi opţiunea Font. Se ajunge la următoarea fereastra de dialog.

În prima parte se poate modifica tipul de font, stilul şi dimensiunea acestuia, doar
printr-un simplu clic pe opţiunea dorită.

Pentru a alege o culoare specială va trebui să daţi clic pe meniul


derulant Color ce deschide o nouă fereastră din care se poate alege o culoare pentru
font.
Dacă totuşi nu sunteţi
mulţumit de culorile
prezentate, şi vreţi o nuanţă
specială puteţi opta pentru a
o realiza apăsând pe
butonul More Colors (Mai
multe culori).

Se va deschide
fereastra Colors
(Culori). Aici vă puteţi crea
orice culoare doriţi prin
combinarea unor culori.

Culoarea pe care o doriţi se


poate obţine prin deplasarea
crucii albe în
fereastra Colors
(Culori), spre nuanţa dorită.
Intensitatea culorii, se
modifică prin deplasarea
săgeţii negre din partea
dreapta în sus sau în jos după
cum doriţi.

În fereastra de dialog Font mai apar şi alte efecte, ce pot fi activate prin marcarea
acestora printr-un simplu clic. Fiecare efect va fi atribuit doar textului dinainte
selectat. Efectele mai importante sunt: Underline (Subliniere) care subliniază textul
şi Shadow (Umbră) ce îi oferă textului selectat o uşoară umbră, Superscript
(Exponent), este opţiunea necesară pentru a scrie textul selectat ca exponent (offset =
decalaj, deplasare) şi Subscript (Indice) scrie textul selectat ca indice.

Pentru a face definitive modificările va trebui apasată tasta OK. În caz contrar
apăsarea tastei Cancel va lăsa textul aşa cum era.

Puteţi economisi timp făcând aceste lucruri prin intermediul butoanelor prezente pe
bara de meniuri.

Pentru:
 a scrie mai îngroşat va trebui aleasă opţiunea Bold prin apăsarea butonului ,
sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+B;
 a scrie înclinat se va alege opţiunea Italic prin apăsarea , sau prin apăsarea
simultană a tastelor Ctrl+I;
 a sublinia textul veţi alege opţiunea Underline apăsând sau prin apăsarea
simultană a tastelor Ctrl+U;
 a schimba culoarea fontului alegeţi

 a schimba fontul sau dimensiunea acestuia, alegeţi caracterele definite în


meniurile derulante existente pe bara de instrumente

 a adăuga o umbră textului selectat apăsaţi butonul existent în bara de


instrumente a aplicaţiei.

Puteţi alinia textul după cum doriţi. Pentru aceasta apelaţi din meniul Format –
Alignment (Aliniere) şi apoi alegeţi opţiunea dorită.

Pentru a economisi timp, puteţi lucra şi cu butoanele din bara de instrumente :

 La stânga , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+L;


 Centrat , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+E;
 La dreapta , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+R;
 Justified (aliniere stânga - dreapta), sau puteţi apăsa combinaţia de
taste Ctrl+J.

Dacă doriţi, puteţi transforma toate caracterele unui text în litere mari. Pentru a
realiza acest lucru selectaţi textul dorit şi apoi din meniul Format alegeţi
opţiunea Change Case (Modificare după caz), ce va deschide fereastra Change
Case (Modificare litere mari/mici) din care vă alegeţi opţiunea dorită (pentru a
transforma în litere mari alegeţi opţiunea Uppercase - MAJUSCULE).
Schimbarea spaţiului între paragrafe

Pentru a schimba spaţierea între diferite paragrafe selectaţi paragrafele asupra cărora
doriţi să realizaţi modificările şi apoi în meniul Format selectaţi opţiunea Line
Spacing (Interlinie). În fereastra apărută pe ecran selectaţi dimensiunile dorite.

Pentru a observa modificările făcute apăsaţi butonul Preview (Examinare).

Alegerea diferiţilor marcatori

O modalitate de formatare a paragrafelor existente întrun diapozitiv este cea cu


ajutorul marcatorilor din meniul Format - Bullets and Numbering (Marcatori şi
numerotare). Această opţiune deschide o fereastră de dialog din care ne putem
alege simboluri diverse pentru a evidenţia anumite paragrafe.
Tipurile de marcatori sunt:

 bulleted (marcatori) - se introduc diferite simboluri pentru a se remarca mai uşor


anumite paragrafe;
 numbered (numerotare) - oferă posibilitatea de a ordona paragrafele din
diapozitiv cu ajutorul cifrelor arabe, sau a literelor.

În acelaşi meniu deschis se mai poate alege din meniul


derulant Color (Culoare) culoarea pe care doriţi să o conţină
marcatorul respectiv, sau puteţi alege şi dimensiunea
acestuia exprimat procentual în funcţie de mărimea
caracterelor textului.

Pentru a introduce automat un bulet se poate da clic pe imaginea corespunzătoare


din bara de instrumente .

Utilizarea comenzii Undo (Anulare) şi Redo (Repetare)

În momentul în care s-a greşit ceva în introducerea datelor se apelează funcţia Undo
(Anulare) pentru a anula ultima operaţiune efectuată. Funcţia Undo(Anulare) se
găseşte în meniul Edit (Editare) - Undo (Anulare) sau în pictograma aflată
pe bara de instrumente.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Z realizează anularea ultimei operaţii.

Opus funcţiei Undo (Anulare) este funcţia Redo (Repetare), care realizează
refacerea ultimei operaţii anulate. Funcţia Redo (Repetare) se găseşte în
meniul Edit (Editare) asemănător funcţiei Undo (Anulare) sau în pictograma
existentă pe bara de meniuri.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Y realizează repetarea ultimei operaţii.

http://www.referat.ro/referate/Power_Point___formatare_text_si_imagini_cdeca.ht
ml

Copyright © 2010 Competenţe Digitale

Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc.


Modificarea tipului de grafic

După editarea graficului creat, puteţi modifica tipul acestuia prin alegerea din meniul Chart a
funcţiei Chart Type. În fereastra ce va aparea pe ecran vă puteţi alege noul tip dorit pentru
graficul dumneavoastră.
0 modalitate mai rapidă de schimbare a tipului graficului este cu ajutorul butonului existent pe
bara de instrumente a aplicaţiei.

http://www.referat.ro/referate/Power_Point___grafice_diagrame_3e8dc.html
Ştergerea obiectului selectat
Se selectează obiectul cu un clic de mouse, după care se apasă tasta Delete.

Ştergerea diapozitivelor
Se realizează executând paşii următori:

1. selectaţi opţiunea NORMAL din meniul VIEW apoi apăsaţi butonul OUTLINE
VIEW (vedere de ansamblu) din colţul din stânga sus al ferestrei.
2. executaţi clic pe pictograma diapozitivului, plasată în partea stângă a diapozitivului,
pentru a o selecta; pentru a selecta mai multe diapozitive consecutive, se face clic pe
pictograma primului diapozitiv şi cu tasta Shift apăsată se dă clic pe ultimul diapozitiv
din lista diapozitivelor ce se doresc a fi şterse.
3. apăsaţi tasta DELETE (sau daţi clic dreapta pe diapozitivele selectate şi alegeţi
opţiunea Delete Slide) şi diapozitivele selectate vor fi şterse;
4. salvaţi modificările făcute.

Ştergerea unui efect de animaţie


Faceţi clic pe textul sau obiectul care conţine animaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
Din meniul Slide Show alegeţi opţiunea Custom Animation, iar din panoul Custom
Animation care se deschide apăsaţi butonul Remove.
Schimbarea orientării diapozitivelor
Înainte de a fi imprimat documentul, va trebui stabilit formatul paginii. Pentru aceasta se
alege opţiunea Page Setup din meniul File, ce deschide următoarea fereastră, unde se pot seta
formatul diapozitivului, lungimea şi lăţimea vizualizării şi tipul diapozitivului (Portrait sau
Landscape).

Schimbarea orientării diapozitivelor se realizează astfel:

 se selectează comanda Page Setup... a meniului File;


 se alege butonul corespunzător orientării dorite din zona Orientation;
 se execută clic pe butonul OK.

E bine de ţinut minte că selectarea unei anumite orientări se aplică pentru toate slide-urile
prezentării astfel că la rularea prezentării, paginile acesteia vor avea orientarea stabilită.

Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator


Pentru fiecare pagină de prezentare, PowerPoint creează şi o foaie de adnotări. În partea
superioară a acestei foi este afişată o versiune de dimensiuni reduse a paginii de prezentare,
iar dedesubtul acesteia, o locaţie pentru introducerea adnotărilor. O copie tipărită a acestor
note vă permite să urmăriţi punctele esenţiale ale prezentării verbale. Dacă doriţi să prezentaţi
auditoriului mai multe informaţii scrise, puteţi tipări foaia cu adnotări în locul unor pliante.
Acestea pot fi adăugate astfel:

1. Dacă diapozitivul este afişat în modul normal sau rezumat, se execută click cu mouse-
ul în secţiunea Click To Add Notes
2. Se editează textul sau informaţiile dorite în această secţiune după care se poate reveni
la editarea conţinutului slide-ului respectiv.
Pentru a adăuga adnotări într-o prezentare (dacă panoul de notiţe nu este
vizibil) procedaţi astfel:

1. Efectuaţi clic pe butonul Notes Pages din meniul View pentru a


deschide modul de afişare Notes Page.
2. Efectuaţi clic în caseta de editare şi tastaţi textul adnotării pentru
pagina curentă. Utilizaţi butoanele Previous Slide şi Next Slide.
3. Alegeţi View, Master, Notes Master. Introduceţi numele dvs. în zona
de subsol a paginii principale.
4. Tipăriţi foaia de adnotări pentru prima pagină de prezentare.
5. Salvaţi fişierul.

Selectarea formatului de ieşire optim pentru


prezentare
O prezentare construită deja, se expune de obicei pe ecranul calculatorului
sau direct pe un panou de proiecţie (cu un videoproiector conectat la
calculatorul respectiv). Astfel, înaintea desfăşurării unei expuneri o putem
configura utilizând comanda Set Up Show... a meniului Slide Show...

În fereastra deschisă de tip Set Up Show se pot stabili astfel anumite


caracteristici prin bifarea sau selectarea butoanelor corespunzătoare:

 tipul expunerii (Show type) - pe ecranul complet sau fiecare slide


într-o fereastră;
 anumite opţiuni pentru expunere (Show options) - până când se
apasă tasta ESC, cu sau fără naraţiune;
 setarea culorii creionului de urmărire pe ecran (Pen color);
 modalitatea de afişare a paginilor (Show slides) - toate
diapozitivele sau de la un anumit diapozitiv (nr.) la altul;
 modalitatea de avansare a fiecărui diapozitiv (Advance slides) -
manual, la un clic al mouse-ului sau prin programarea stabilită a
efectului de tranziţie;
 rezoluţia de afişare (Slide show resolution) - stabilirea rezoluţiei de
afişare.

Aplicaţia Microsoft PowerPoint 2003 oferă posibilitatea alegerii, după


caz, a diferitelor formate de ieşire pentru o prezentare creată. Acestea
sunt:

1. desfăşurarea prezentării pe ecran (On-screen Show) - implică


afişarea fiecărui slide pe tot ecranul şi desfăşurarea efectelor de
animaţie şi tranziţie prestabilite. Configurarea slide-urilor pentru
afişarea pe ecran se poate realiza în fereastra Page Setup (deschisă
prin comanda Page Setup ... din meniul File), alegând din lista
ascunsă Slides sized for: opţiunea On-screen Show. De asemenea,
în fereastra Set Up Show (prima imagine) se poate stabili tipul
expunerii (Show type) selectând butonul Presented by a speaker
(full screen).

2. prezentarea diapozitivelor utilizând folii transparente pentru


retroproiector (overhead transparencies). Această modalitate
implică realizarea prezentării respective pe calculator, apoi
imprimarea fiecărui slide pe câte o folie transparentă, pentru
utilizarea acesteia la retroproiector. Imprimarea fiecărui slide se
poate realiza alb-negru sau color, având posibilitatea setării
orientării acestora în pagină (vertical - portrait sau orizontal -
landscape). Setarea dimensiunii fiecărui slide tipărit pe câte o
pagină transparentă standard pentru retroproiector se realizează
astfel:
a. se introduc în imprimantă foliile transparente;
b. se selectează comanda Page Setup... din meniul File ;
c. se alege din lista ascunsă Slides sized for:
opţiunea Overhead, observând modificarea automată a
dimensiunilor;
d. se selectează butoanele corespunzătoare pentru orientarea
paginilor şi pentru orientarea însemnărilor prezentatorului,
apoi se apasă butonul OK.
3. prezentarea şi imprimarea însemnărilor prezentatorului (notes) şi
ale unor colaje pentru auditoriu (handout). Persoanelor din
auditoriu (care urmăresc desfăşurarea unei expuneri) le puteţi
distribui o versiune tipărită a prezentării (mai multe miniaturi de
slide-uri pe o singură coală de hârtie) ceea ce implică de fapt o
listare a prezentării la scară foarte redusă. Astfel, aceste persoane
pot face apoi referinţă la un anumit slide, pe baza acestor miniaturi,
numai dacă precizează numărul sau conţinutul slide-ului la care fac
referire, fără confuzie. Pentru realizarea acestor colaje se urmează
paşii:
a. se selectează opţiunea Master din meniul View, apoi se
execută clic pe opţiunea Handout Master.
b. se editează informaţiile dorite - text, antet şi subsol de
pagină care să conţină data şi ora, numărul paginii sau altă
informaţie dorită;
c. se apasă butonul Close din bara Handout Master View;
d. se execută un clic pe comanda Print din meniul File;
e. în caseta Slides per page se execută clic pe numărul de slide-
uri care să apară în pagină;
f. dacă s-a optat pentru patru, şase sau nouă slide-uri pe
pagină, se alege una dintre
opţiuni Horizontal sau Vertical pentru a stabili ordinea de
tipărire în pagină, apoi se apasă butonul OK.

4. prezentarea slide-urilor pe diapozitive de


35 mm (35 mm slides). Această modalitate
implică transformarea tuturor slide-urilor
în diapozitive de 35 mm, de către un
serviciu specializat, pentru transformarea
prezentării .ppt într-un fişier video sau
film. Configurarea slide-urilor la
dimensiunea de 35 mm se poate realiza în
fereastra Page Setup... alegând din lista
ascunsă Slides sized for: opţiunea 35 mm
slides.

5. desfăşurarea în timp real (online presentation), utilizează


programul Microsoft NetMeeting (este util de exemplu pentru
desfăşurarea unei conferinţe online). Această modalitate implică
stabilirea accesului la prezentare (share) pentru fiecare utilizator
dintr-o reţea şi rularea individuală de către fiecare participant
online, de la un calculator propriu. Avantajul acestei modalităţi de
expunere constă în faptul că participanţii pot colabora între ei
(Messenger, Chat) şi schimba în timp real păreri, pot transmite
întrebări sau pot chiar sugera anumite elemente de conţinut (obs:
doar o persoană poate deţine controlul asupra prezentării la un
anumit moment dat).

Începerea unui slide-show de la orice folie


Vizualizarea unei prezentări poate începe de la primul slide sau de la
orice slide dorit astfel:

1. Puteţi urmări desfăşurarea unei prezentări începând cu primul slide


dacă alegeţi opţiunea View Show din meniul Slide Show

2. Pentru începerea prezentării de la un anumit slide procedaţi astfel:

a. alegeţi un mod de vizualizare convenabil


b. activaţi slide-ul de la care se doreşte începerea prezentării prin
executarea unui click pe pictograma acestuia
c. executaţi un click pe butonul Slide Show situat în partea stânga-jos
a ferestrei aplicaţiei.

Sau, dacă vă aflaţi în modul Custom Animation, activaţi butonul Slide


Show situat în partea dreapta-jos a ferestrei Task Pane (panou de
activităţi).
Utilizarea instrumentelor de navigare pe ecran
În timpul desfăşurării unei prezentări, dacă doriţi deplasarea între slide-uri, puteţi proceda
astfel:

 se execută clic dreapta în orice zonă a ecranului, în timpul vizualizării desfăşurării unui
anumit slide (sau clic pe butonul din colţul stânga-jos);
 se selectează comanda dorită din lista de comenzi afişată.

Iată lista de comenzi aferente:

N ext - salt la slide-ul următor;

Previous - salt la slide-ul anterior;

Go - salt la un anumit slide dorit din prezentare;

End Show - închide modul de vizualizare slide


show şi se revine la modul de vizualizare normal.

Stiloul grafic reprezintă simbolizarea unui indicator de forma unui creion cu ajutorul căruia
pot fi realizate anumite sublinieri sau notaţii în timpul desfăşurării unei prezentări; acesta se
poate aplica direct pe slide-ul afişat.

Stiloul grafic poate fi activat prin opţiunea Pointer Options - Pen din meniul local desfăşurat
în urrna executării unui clic dreapta pe ecran.

Comanda Pen Color permite alegerea culorii liniilor ce se vor trasa cu ajutorul creionului.

Observaţie: însemnările sau desenele realizate pe slide cu ajutorul stiloului grafic nu sunt
definitive în pagină. Acestea sunt vizibile numai cât timp se rulează prezentarea (sau până la
apăsarea tastei Esc).
Ascunderea unor diapozitive
În cazul în care doriţi ca anumite diapozitive existente în prezentare să nu fie afişate pe ecran
sau nu doriţi să fie tipărite puteţi proceda astfel:

1. alegeţi modul de afişare Slide Sorter folosind butonul corespunzător .


2. selectaţi slide-ul sau slide-urile pe care doriţi să le ascundeţi;
3. executaţi clic pe opţiunea Hide Slide din meniul Slide Show (sau daţi click dreapta pe
slide-ul ales într-unul din modurile Normal View sau Slide Sorter View şi alegeţi
opţiunea Hide Slide); în acest moment slide-urile selectate vor fi ascunse, adică nu se
mai derulează în prezentare.
Observaţi că un slide ascuns se poate recunoaşte prin apariţia în partea stângă-sus a numărului
acestuia, tăiat cu o linie oblică, conform figurii de mai sus.

Dezactivarea opţiunii de ascundere se poate realiza prin parcurgerea inversă a operaţiilor


descrise anterior.

Tipărirea diapozitivelor unei prezentări


Tipărirea diapozitivelor (slide-urilor) unei prezentări se realizează astfel:

1. se activează primul diapozitiv;


2. se selectează comanda Print (sau CTRL+P) a meniului File .
În fereastra de dialog Print se pot stabili următoarele caracteristici:

1. zona Printer permite alegerea numelui imprimantei utilizate;


2. butonul Properties oferă posibilitatea selectării anumitor opţiuni: dimensiunea hârtiei,
calitatea imaginilor etc.;
3. dacă se bifează butonul Print to file (tipărire în fişier) trimite rezultatul într-un fişier şi
nu la imprimantă.
4. zona Print Range conţine mai multe butoane radio care se vor selecta, în funcţie de
ceea ce se doreşte a fi listat: butonul All se selectează pentru listarea luturor
diapozitivelor, butonul Current slide va avea ca efect tipărirea slide-ului curent,
butonul Selection va fi activat în momentul în care a fost selectată în prealabil o
anumită parte din prezentare care trebuie listată; butonul Slides se va bifa dacă se
urmăreşte tipărirea numai anumitor diapozitive enumerate sau dintr-un interval (exp: 1-
3, 7,9,11,24);
5. lista Print What permite selectarea formatelor de tipărire pentru diapozitive, astfel se
pot tipări: diapozitive (Slides), rezumate pentru auditoriu (Handouts), însemnări
(Notes) sau structuri (Outline View); se poate selecta numărul slide-urilor care se vor
tipări pe o pagină, stabilind şi ordinea (pe orizontală sau pe verticală).
6. lista Color/grayscale oferă posibilitatea alegerii nuanţelor de gri (grayscale) sau de alb
şi negru (Pure black and white) în care se va face tipărirea.
7. butonul Scale to Fit Paper (Scalare la dimensiunile hârtiei) se bifează atunci când
diapozitivul depăşeşte dimensiunile paginii setate; această ,,redimensionare" a
conţinutului se va face automat.
8. butonul Frame slides (Diapozitive cu ramă) se bifează atunci când se doreşte tipărirea
unui chenar în jurul slide-urilor.
9. butonul Print Hidden Slides (Tipărire diapozitive ascunse) se bifează doar dacă există
diapozitive ascunse pe care doreşti să le listezi.
10. butonul Include Comment pages se bifează atunci când în prezentare sunt ataşate
anumite comentarii.
11. zona Copies indică numărul de copii dorite (number of copies).
12. butonul Preview permite vizualizarea paginilor care se vor tipări.

Trebuie sa observaţi că selectarea opţiunii Outline View din fereastra Preview deschisă are ca
efect previzualizarea schiţei care se va tipări (titlurile diapozitivelor).

https://www.competentedigitale.ro/ppt/ppt10.php#1

https://www.competentedigitale.ro/ppt/note_prezentator.php