Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTURA
Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură
AN UNIVERSITAR 2019-2020

FISA DE OPTIUNE
in grupe
an IV, an universitar 2019-2020

STUDENT* Dumitru I. Andrei-Bogdan


Numele, initiala tatalui, prenumele
Tara:* ROMÂNIA
Telefon:* 721626292
Email:* andrei.bogdan.dumitru@gmail.com
Grupa atelier din anul 3
(2018-2019)* Grupa 39
Nr. Matricol:* 15749

Data completarii:* 9/21/2019

NOTĂ: Ordinea preferinţelor va fi marcată cu cifre de la 1 la 10.


Astfel, in dreptul primei opţiuni se va trece cifra 1,
În dreptul celei de a doua opţiuni se va trece cifra 2, ... ş.a.m.d.

ATENTIE: SE COMPLETEAZA OBLIGATORIU TOATE RUBRICILE CU OPTIUNI DE LA 1 LA 10


FISELE DE OPTIUNI SE TRANSMIT OBLIGATORIU IN FORMAT XLS. NU SE ACCEPTA DOC, PDF SAU ALTE FORMAT
IN CAZUL IN CARE NU SE RESPECTA ACESTE CERINTE, FISA DE OPTIUNI NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE.

Rubricile cu asterisc (*) se completează OBLIGATORIU.

grupa 40 grupa 41 grupa 42 grupa 43 grupa 44 grupa 45 grupa 46


Prof.dr.arh.
ŞTEFAN Conf.dr.arh. Conf.dr.arh. Prof.dr.arh. Prof.dr.arh. Conf.dr.arh. Conf. dr. arh.
SCAFA- ANCA REMUS DORIN SILVIA BOGDAN HAYTHAM
UDRIŞTE MITRACHE HARSAN ŞTEFAN COSTESCU TOFAN ZEKI

6 5 3 1 9 2 10
rei-Bogdan
alui, prenumele
NIA
292
itru@gmail.com

39
9

019

1 LA 10
DOC, PDF SAU ALTE FORMATE.
LUATA IN CONSIDERARE.

grupa 47 grupa 48 grupa 49

Prof.dr.arh. Prof.dr.arh. Prof.dr.arh.


IULIA FLORIN ADRIAN
STANCIU BICIUŞCĂ SPIRESCU

4 8 7

S-ar putea să vă placă și