Sunteți pe pagina 1din 1

Va informam ca trezoreria statului a inregistrat si transmis catre sistemul informatic al

ANAF, o operatiunea de plata, inregistrata in acest sistem la data 26-09-2019, cu


urmatoarele caracteristici:
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.09.27 04:12:45 EEST
Reason: Document M.F.P.
Location: signature1

CNP contribuabil 2460220034989

Numar document 20100429513

Data operatiunii 25-09-2019

Suma 8

Cod IBAN RO35TREZ0465504XXXXXXXXX


(Sume rep.IV si CAS/CASS-PF, in curs
de distribuire)