Sunteți pe pagina 1din 1

Va informam ca trezoreria statului a inregistrat si transmis catre sistemul informatic al

ANAF, o operatiunea de plata, inregistrata in acest sistem la data 11-10-2019, cu


urmatoarele caracteristici: Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.10.12 04:08:15 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature1

CNP contribuabil 1800905410136

Numar document 2899

Data operatiunii 09-10-2019

Suma 32

Cod IBAN RO31TREZ701506702XXXXXXX


(Disp.din sume incasate din
inf.popririi(banca/tert)

S-ar putea să vă placă și