Sunteți pe pagina 1din 6

ACATIST DE MULŢUMIRE CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

În numele Tatălui şi al Fiului şi al


Sfântului Duh!
Binecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le
împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de
viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte
pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi! (se zice de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre,
Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă,
dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că
a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Condac 1
Tată Ceresc, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Doamne Iisuse Hristoase,
Mântuitorul nostru, Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Lumina vieţii noastre,
Treime Sfântă, care ai făcut toate cele văzute şi nevăzute şi pe noi ne-ai binecuvântat
cu multe daruri cereşti, ne închinăm Ţie. Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată
Ceresc, Dumnezeul nostru!
Icos 1
Treime Sfântă şi Multmilostivă luminează-ne cu Lumina Ta cea Sfântă!
Deschide-ne inimile ca să creştem în ele sămânţa Iubirii Tale Sfinte, pe care ai sădit-o
la naşterea noastră în această lume.
Iţi mulţumim Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântat şi ne-ai dat viaţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfinţii Îngeri Pǎzitori!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri!

1
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate frumuseţile, bogăţiile şi darurile Tale
sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru iluminarea minţilor, inimilor şi sufletelor
noastre!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 2
Tată Ceresc, Putere Absolută şi Sfinţitoare, în faţa Căruia se închină toate
Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, ne-ai creat pe noi oamenii din Iubire şi Lumină
Sfântă şi ne-ai dat liberul arbitru. Cu smerenie Îţi dăruim iubirea şi mulţumirea
noastră şi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Doamne, Tată Ceresc, ajută-ne să creştem în inimile noastre iubirea pentru Tine
şi pentru aproapele nostru, să Te iubim cu foc nestins în inimile noastre şi cu
genunchiul plecat să-Ţi mulţumim:
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru casa noastră - Pământul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru lumina şi căldura Soarelui!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru somnul odihnitor noaptea!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru hrana cea spre fiinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru acoperişul de deasupra capului!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate binefacerile Tale!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 3
Cu ce cuvinte să-Ţi mulţumim Doamne pentru toate minunile care în fiecare
clipă ne fac viaţa îmbelşugată şi frumoasă? Toate sunt de la Tine, Doamne! Suntem
nevrednici, dar putem să-Ţi oferim în dar iubirea noastră necondiţionată şi să-Ţi
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Tată Ceresc iartă-ne că greşim atât de des! Iartă-ne pentru toate cererile noastre
nesfârşite! Iartă-ne că nu ştim să-Ţi mulţumim şi că suntem atât de puţin
recunoscători, deşi suntem praful şi pulberea Pământului! Iartă-ne pentru orbirea şi
împietrirea noastră în faţa infinitei Tale iubiri, bunătăţi, milostiviri şi răbdări.
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne ierţi păcatele, oricât de grele ar fi ele!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Învăţătura Cerească pe care ne-o dai!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate comunicările Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne dai înţelepciune şi putere în credinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne aperi de cei vicleni şi răi!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 4
Tatăl Ceresc ne iubeşte atât de mult, că L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus
Christos, Mântuitorul, să se întrupeze din Sfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Tainică
a Sfântului Duh. El a pătimit pentru ridicarea noastră din păcat, a murit şi a Înviat a
treia zi după Scripturi şi apoi S-a Înălţat la Ceruri şi stă stea de-a dreapta Tatălui până
la Judecata de Apoi, iar noi cu recunoştinţă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

2
Domnul Iisus Christos S-a născut din Iubirea Absolută a Tatǎlui Ceresc. El este
Iubire Pură, Compasiune, Milostivire şi Răbdare, şi iartă pe orice păcătos care se
căieşte cu adevărat şi se roagă pentru iertare.
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru iubirea Ta sfântă pentru noi păcătoşii!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru compasiunea Ta infinită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru milostivirea Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru răbdarea Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru blândeţea şi bunătatea Ta absolută!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru înţelegerea Ta faţă de greutăţile vieţii
noastre!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 5
Prin întruparea Sa, Domnul Iisus Hristos ne-a adus Sfânta Evanghelie. Ne-a
arǎtat că El este Calea, Adevărul şi Viaţa. Urmând învăţătura Sa, iubindu-L pe
Dumnezeu mai presus de orice şi iubindu-l pe aproapele nostru ca pe noi înşine, avem
cheia către Împărăţia Cerurilor şi către viaţa veşnică. Cu recunoştinţă, credinţă şi
iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Doamne Iisuse Hristoase i-ai îmbrăcat pe Apostolii Tăi cu Putere de Sus şi cu
Lumină Sfântă. Îmbracă-ne şi pe noi Doamne, în Lumina Sfintei Treimi, dă-ne putere
în credinţă, luminează-ne, iartă-ne şi ajută-ne să fim cu Tine acum şi în veşnicie.
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate învăţăturile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru împărtăşirea cu Sfântul Tău Trup şi
Sânge!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate încercările şi greutăţile vieţii
noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne chemi la rugăciune sfântă!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne vindeci de boli şi de patimi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne-ai dat Crucea Ta, ca armă asupra
diavolilor!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 6
Doamne Iisuse, la Judecata de Apoi cercetează-ne pe noi cei de acum şi pe cei
adormiţi de veacuri, după Marea Ta Milostivire şi nu după păcatele noastre. Ajută-ne
Doamne în această viaţă, cu Îngerii Tăi de Lumină, să rămânem toţi pe Calea spre
Împărăţia Ta. Alături de cei adormiţi Îţi vom cânta şi noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Doamne Iisuse, Te rugăm scoate de la chinuri rudele, prietenii, cunoştinţele
noastre şi pe toţi cei adormiţi de veacuri. Ajută-ne şi pe noi să nu cădem în ispită, să
ajungem în Rai spre Slava Ta, spre mântuirea noastră şi bucuria Sfinţilor Îngeri
Pǎzitori. Facă-se Voia Ta, Doamne!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru că ne iubeşti atât de mult!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne ridici atunci când ne împiedicăm la greu!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că scoţi de la chinuri pe cei pentru care ne
rugăm!

3
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne mai rabzi, deşi suntem răi şi păcătoşi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne dai timp să adunăm bogăţii pentru sufletele
noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru cei care ne îndreaptă spre Tine!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 7
Tată Ceresc Îţi mulţumim că la Sfântul Botez trimiţi Duhul Sfânt să sfinţească
apele, să îmbrace oamenii în Christos, să le dăruiască Înger Sfânt de Pază pe
drumurile vieţii. Cu iubire sfântă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Duhule Sfânt, Dătătorule de viaţă vino şi Te sălăşlueşte întru noi! Luminează-
ne cu Lumina Ta cea Sfântă ca să nu greşim drumul şi călăuziţi de Tine să ajungem în
Împărăţia Cerească, unde Îngerii cântă: Osana!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Care pretutindeni eşti!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Vistier al bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că Te sălăşluieşti întru noi şi ne călăuzeşti cu
Lumina Ta!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute
de noi!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că pe toate le împlineşti!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 8
La Cincizecime Duhul Sfânt a coborât Harul Său peste Apostoli şi peste Maica
Domnului, iluminându-i. Aceştia au dus oamenilor Cuvântul Lui Dumnezeu şi au
creat Sfânta Biserică Apostolică. A fost bucurie în Ceruri şi Îngerii au cântat: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Doamne, Duhule Sfânt, Te rugăm coboară Harul Tău şi Lumina Ta cea Sfântă
şi peste noi, păcătoşii robii Tăi. Imn de laudă şi de mulţumire Îţi aducem.
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru Lumina Ta cea Sfântă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru arta şi frumuseţea lucrărilor Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru diversitatea şi desăvârşirea creaţiei Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru imaginaţia Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru dărnicia Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 9
Spirit Sfânt şi Desăvârşit al Tatălui Ceresc, Putere Nelimitată, Împărate Ceresc
Care pe toate le împlineşti, în faţa Ta ne închinăm cu smerenie şi cu speranţa că ne
vei ajuta, ca să nu greşim drumul spre Împărăţia Cerurilor. Cu inimi curate Îţi cântăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Doamne Duhule Sfânt iartă-ne pentru orice greşeală a noastră faţă de Tine şi
întoarce-Ţi faţa spre noi. Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu se roagă, încă.

4
Ajută-ne să devenim smeriţi, milostivi, iubitori de oameni şi să Te iubim
necondiţionat.
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul Tău cel sfânt!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să părăsim voile noastre cele rele!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru minunile, bucuriile, fericirile şi bogăţiile
vieţii!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru prieteni şi pentru duşmani!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să învingem necazurile şi bolile!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 10
Domnul Iisus ne-a dăruit-O pe Maica Sa, să ne fie şi nouă Mamă bună şi
iubitoare. Ea ridică rugăciunile noastre la Sfântul Tron Divin şi se roagă la Preasfânta
Treime ca să ne ajute în toate cererile noastre cele îndreptăţite. Cu bucurie să-I
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Dumnezeu ascultă rugăciunile Maicii Domnului, care este Împărăteasă în Cer
şi pe Pământ şi-I îndeplineşte rugăminţile. Să-I mulţumim cu evlavie Mamei Sfinte,
pentru ajutorul ei nepreţuit şi să-I înălţăm rugăciuni de mulţumire.
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că te rogi cu lacrimi pentru noi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să ne rugăm cu inima!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să mulţumim şi să ne smerim!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să fim buni şi milostivi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să-l ajutăm pe aproapele nostru!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti pavăză împotriva celui viclean şi rău!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 11
Domnul Iisus ne învaţă să o iubim pe Sfânta Fecioară şi să-I cântăm imnuri
Maicii Sale Sfinte, care în genunchi se roagă necontenit, ca Dumnezeu să mai lase
timp oamenilor, pentru îndreptarea păcatelor. Pentru aceasta cu iubire, cu recunoştinţă
şi cu evlavie Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Preasfânta Maică a Domnului a dat puteri miraculoase multor icoane ale Sale,
pentru ca toţi cei care cred şi se roagă cu inima, ţin post, fac fapte bune, să poată
primi ajutor sfânt pentru ei şi pentru cei dragi lor.
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti întotdeauna alături de noi la greu!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i ajuţi pe cei dragi nouă să se întoarcă la
credinţă!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i călăuzeşti pe copiii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru comunicările şi apariţiile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru icoanele Tale făcătoare de minuni!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i luminezi pe cei vii şi pe cei adormiţi!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 12
Tatăl Ceresc ne-a creat din Inima Sa mare şi plină de iubire sfântă şi ne-a trimis

5
pe Fiul Său - Domnul Iisus Christos, pe Duhul Sfânt, pe Maica Domnului, Sfinte
Puteri Cereşti, Sfinţi Îngeri de Lumină, Sfinţi şi Sfinte, ca să nu ne rătăcim pe
drumurile vieţii, să primim Lumina Sfântă şi Cereasca Învăţătură, care să ne
călăuzească spre casă, spre Împărăţia Cerurilor. Recunoscători să-I cântăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Tată Ceresc, numai Iubirea Ta nelimitată ne poartă de grijă şi ne călăuzeşte în
viaţă, ca să nu greşim. Ajută-ne Doamne să căştigăm viaţa veşnică alături de Domnul
Iisus!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că Preasfânta Treime veghează necontenit asupra
vieţii!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru ajutorul Domnului Iisus Christos,
Mântuitorul nostru!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Harul şi Darurile Sfântului Duh!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că împlineşti rugăminţile Maicii Sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Toţi Sfinţii şi pentru Sfinţii Îngeri de Lumină!
Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 13
Doamne Îţi mulţumim că ne-ai dat viaţă şi ne ajuţi la fiecare încercare mai
grea, de fiecare dată când Te rugăm. Îţi aducem în dar smerenia noastră, toate faptele
bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri şi Îţi mulţumim
pentru toate! Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(Se zice de 3 ori, apoi icos 1 şi condac 1, iar la urmă rugăciunea)
Rugăciune către Tatăl Ceresc:
Tată Ceresc Te rugăm primeşte această puţină rugăciune a noastră şi iartă-ne
greşelile noastre făcute cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră,
cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la crearea noastră şi până în prezent. Ajută-ne Doamne
să devenim mai smeriţi, mai răbdători şi din inimile noastre să se reverse iubirea
pentru Tine. Ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile şi
vorbele noastre. Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi. Îţi
mulţumim pentru toate! Doamne facă-se Voia Ta în veci peste noi toţi! Ajută-ne
Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine, în iubirea Ta Sfântă! Amin!
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

S-ar putea să vă placă și