Sunteți pe pagina 1din 13

COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

BISTRIŢA-
IUNIE 2004 U.M. ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BOTOŞANI
NĂSĂUD
Total clienţi (nebancari, neguvernamentali) număr 366.539 366.539 686.796 577.289 556.566 282.017 327.361
– societăţi comerciale cu capital de stat " 320 368 326 197 181 140 135
– societăţi comerciale cu capital privat " 11.172 17.185 19.934 20.732 27.196 9.092 6.702
– persoane fizice " 351.871 345.632 663.086 553.770 524.767 271.050 319.039
– alţii (inclusiv societăţi de asigurare) " 3.176 3.354 3.450 2.590 4.422 1.735 1.485
Total conturi număr 544.105 596.350 990.450 846.988 860.237 358.524 409.555
– în lei " 504.352 528.914 924.828 775.509 767.952 325.229 383.515
– în valută " 39.753 67.436 65.622 71.479 92.285 33.295 26.040
Credite în lei mld. lei 2.031,42 1.842,20 4.268,49 3.531,35 3.704,07 1.704,02 1.793,55
– pe termen scurt " 1.111,24 994,05 2.643,03 1.881,98 1.641,91 1.002,47 709,18
– curente " 1.082,14 971,65 2.610,41 1.869,10 1.610,64 989,56 686,03
– restante " 29,09 22,41 32,62 12,88 31,27 12,91 23,15
– pe termen mediu şi lung " 920,18 848,15 1.625,46 1.649,36 2.062,16 701,55 1.084,38
– curente " 915,96 843,23 1.621,78 1.641,22 2.058,03 698,27 1.079,40
– restante " 4,22 4,92 3,68 8,14 4,13 3,29 4,97
Credite în valută mld. lei 1.524,31 2.797,03 3.380,92 2.472,14 8.551,18 1.121,27 827,34
– curente " 1.517,02 2.771,44 3.378,59 2.465,92 8.525,06 1.114,68 825,56
– restante " 7,29 25,59 2,33 6,22 26,11 6,59 1,79
Credite de consum* mld. lei 906,18 907,38 1.608,27 1.569,65 1.283,76 647,78 1.108,76
– în lei " 691,28 718,42 1.332,22 1.276,87 964,57 519,38 841,08
– în valută " 214,90 188,96 276,05 292,78 319,19 128,40 267,68
Credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei* mld. lei 408,20 445,31 624,75 327,49 755,02 318,85 251,00
– în lei " 48,32 29,77 166,74 132,61 96,10 44,27 93,94
– în valută " 359,87 415,54 458,01 194,88 658,92 274,58 157,06

Pag.1 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

BISTRIŢA-
IUNIE 2004 U.M. ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BOTOŞANI
NĂSĂUD
Disponibilităţi la vedere în lei, din care: mld. lei 450,88 951,04 1.210,19 1.056,27 1.090,43 367,44 237,28
– agenţi economici " 348,30 801,36 957,67 771,90 850,26 279,46 166,10
– populaţie " 102,58 149,67 252,51 284,38 240,17 87,98 71,18
Depozite pe termen în lei, din care: " 2.017,30 2.784,48 4.622,34 3.968,11 3.540,17 1.294,66 1.202,22
– agenţi economici** " 376,01 966,71 1.137,04 1.071,68 868,03 267,59 164,26
– populaţie " 1.641,29 1.817,78 3.485,30 2.896,43 2.672,15 1.027,08 1.037,96
Certificate de depozit în lei, din care: " 313,17 227,06 465,23 326,68 220,25 128,38 228,55
– agenţi economici " 7,41 20,79 4,52 24,94 8,00 1,09 4,18
– populaţie " 305,76 206,27 460,71 301,74 212,25 127,29 224,37
Disponibilităţi la vedere în valută, din care: mld. lei 475,86 1.320,85 947,70 1.057,13 956,40 361,14 242,05
– agenţi economici " 287,47 1.025,88 638,62 298,25 607,42 160,66 111,70
– populaţie " 188,39 294,97 309,07 758,88 348,97 200,47 130,36
Depozite pe termen în valută, din care: " 704,11 1.820,03 1.316,95 1.785,63 1.566,84 400,15 308,42
– agenţi economici** " 89,87 616,13 224,75 141,21 343,88 16,19 13,36
– populaţie " 614,24 1.203,90 1.092,20 1.644,42 1.222,96 383,96 295,05
Certificate de depozit în valută, din care: " 20,31 187,80 44,04 87,42 204,08 138,51 46,47
– agenţi economici " 0,24 14,89 1,89 0,00 1,10 1,41 0,50
– populaţie " 20,07 172,91 42,15 87,42 202,98 137,10 45,97
Carduri active, din care: număr 95.927 104.603 158.745 169.712 148.668 65.914 63.630
– în lei " 95.581 103.699 157.877 168.728 147.367 65.537 63.193
– în valută " 346 904 868 984 1.301 377 437

Pag.2 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

CARAŞ-
IUNIE 2004 U.M. BRAŞOV BRĂILA BUZĂU CĂLĂRAŞI CLUJ CONSTANŢA
SEVERIN
Total clienţi (nebancari, neguvernamentali) număr 696.184 353.429 513.312 272.720 237.915 746.589 731.893
– societăţi comerciale cu capital de stat " 418 137 189 174 171 530 486
– societăţi comerciale cu capital privat " 30.200 10.660 12.925 7.414 6.917 37.571 32.494
– persoane fizice " 661.222 341.381 498.187 263.728 229.981 700.815 694.762
– alţii (inclusiv societăţi de asigurare) " 4.344 1.251 2.011 1.404 846 7.673 4.151
Total conturi număr 959.290 446.279 687.842 340.876 288.909 1.176.974 1.055.352
– în lei " 867.617 424.562 652.127 321.399 279.116 1.016.120 945.726
– în valută " 91.673 21.717 35.715 19.477 9.793 160.854 109.626
Credite în lei mld. lei 4.093,62 2.119,96 1.832,35 1.393,39 1.653,54 4.613,59 4.481,58
– pe termen scurt " 2.393,50 1.102,46 955,90 505,46 1.032,47 2.885,97 1.961,53
– curente " 2.363,14 1.087,45 951,29 499,35 949,05 2.861,23 1.941,71
– restante " 30,35 15,00 4,61 6,11 83,42 24,74 19,82
– pe termen mediu şi lung " 1.700,13 1.017,50 876,45 887,93 621,07 1.727,62 2.520,05
– curente " 1.692,75 1.001,51 872,34 883,22 617,53 1.721,85 2.506,56
– restante " 7,37 15,99 4,11 4,71 3,54 5,77 13,49
Credite în valută mld. lei 5.189,84 1.235,52 1.432,95 528,61 426,87 8.342,93 6.522,07
– curente " 5.143,89 1.233,66 1.429,87 527,77 346,76 8.326,69 6.512,44
– restante " 45,96 1,86 3,08 0,84 80,10 16,24 9,63
Credite de consum* mld. lei 1.498,84 1.053,74 953,66 779,23 588,90 1.589,41 2.213,78
– în lei " 1.291,81 874,80 729,92 682,69 517,51 1.299,61 1.843,39
– în valută " 207,03 178,94 223,74 96,54 71,39 289,80 370,39
Credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei* mld. lei 899,44 335,13 320,51 158,90 74,18 1.504,81 1.099,86
– în lei " 125,53 154,12 114,57 56,35 36,05 75,97 137,32
– în valută " 773,91 181,01 205,93 102,54 38,13 1.428,84 962,54

Pag.3 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

CARAŞ-
IUNIE 2004 U.M. BRAŞOV BRĂILA BUZĂU CĂLĂRAŞI CLUJ CONSTANŢA
SEVERIN
Disponibilităţi la vedere în lei, din care: mld. lei 1.618,19 495,89 613,31 333,94 279,59 2.506,05 2.007,34
– agenţi economici " 1.380,69 380,71 447,63 250,85 220,74 2.154,96 1.700,57
– populaţie " 237,49 115,18 165,69 83,10 58,85 351,09 306,77
Depozite pe termen în lei, din care: " 6.023,72 2.032,89 2.458,87 1.138,06 1.213,16 7.126,50 6.756,06
– agenţi economici** " 2.085,09 534,61 460,35 215,73 191,18 2.094,01 2.304,34
– populaţie " 3.938,63 1.498,28 1.998,51 922,32 1.021,98 5.032,49 4.451,72
Certificate de depozit în lei, din care: " 326,91 221,51 232,39 56,69 54,67 388,54 356,45
– agenţi economici " 1,16 1,47 0,02 1,55 0,00 28,11 6,94
– populaţie " 325,75 220,04 232,37 55,14 54,67 360,43 349,51
Disponibilităţi la vedere în valută, din care: mld. lei 2.130,96 334,20 433,49 183,70 161,66 2.176,35 2.459,90
– agenţi economici " 1.150,69 205,05 264,03 79,04 86,58 1.412,35 1.336,42
– populaţie " 980,27 129,15 169,45 104,67 75,08 764,00 1.123,48
Depozite pe termen în valută, din care: " 3.308,69 398,84 575,01 457,82 259,27 3.705,95 3.813,83
– agenţi economici** " 946,01 57,37 58,24 32,44 25,63 1.027,46 1.590,26
– populaţie " 2.362,68 341,46 516,76 425,38 233,65 2.678,48 2.223,57
Certificate de depozit în valută, din care: " 82,08 22,90 11,46 39,75 6,59 182,88 306,83
– agenţi economici " 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 19,47
– populaţie " 81,58 22,90 11,46 39,75 6,59 180,72 287,36
Carduri active, din care: număr 214.243 71.043 94.103 62.503 35.106 272.736 180.847
– în lei " 212.275 70.361 93.391 61.998 34.778 269.582 178.609
– în valută " 1.968 682 712 505 328 3.154 2.238

Pag.4 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. COVASNA DÂMBOVIŢA DOLJ GALAŢI GIURGIU GORJ HARGHITA

Total clienţi (nebancari, neguvernamentali) număr 222.386 448.902 672.912 602.325 205.380 328.619 307.703
– societăţi comerciale cu capital de stat " 81 159 318 261 65 117 157
– societăţi comerciale cu capital privat " 7.565 9.107 19.154 19.602 4.956 8.096 11.305
– persoane fizice " 212.976 437.514 649.683 579.751 199.470 318.682 292.587
– alţii (inclusiv societăţi de asigurare) " 1.764 2.122 3.757 2.711 889 1.724 3.654
Total conturi număr 283.416 576.948 932.235 780.534 280.402 424.568 459.632
– în lei " 270.508 549.555 866.119 726.853 264.350 406.231 433.306
– în valută " 12.908 27.393 66.116 53.681 16.052 18.337 26.326
Credite în lei mld. lei 1.309,85 2.106,59 3.408,10 3.049,66 1.062,62 1.945,76 1.517,83
– pe termen scurt " 633,11 1.005,72 1.951,30 1.681,38 474,14 900,74 829,41
– curente " 599,54 972,13 1.884,63 1.672,43 457,51 821,33 814,04
– restante " 33,58 33,59 66,68 8,95 16,63 79,40 15,37
– pe termen mediu şi lung " 676,73 1.100,86 1.456,80 1.368,28 588,49 1.045,02 688,42
– curente " 666,44 1.095,41 1.450,40 1.362,28 585,61 1.035,45 685,89
– restante " 10,30 5,46 6,39 6,00 2,87 9,57 2,53
Credite în valută mld. lei 916,68 812,20 2.524,06 2.526,43 381,26 412,49 1.259,16
– curente " 911,59 811,39 2.485,92 2.524,81 379,13 404,13 1.251,68
– restante " 5,09 0,81 38,14 1,63 2,13 8,36 7,48
Credite de consum* mld. lei 499,21 981,18 1.661,20 1.339,75 659,97 1.223,12 547,25
– în lei " 437,45 893,38 1.322,66 1.132,09 529,56 1.094,56 499,36
– în valută " 61,77 87,80 338,55 207,65 130,41 128,56 47,88
Credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei* mld. lei 178,37 153,21 797,51 364,76 147,19 254,95 227,13
– în lei " 53,91 49,47 125,21 114,94 33,16 91,36 68,43
– în valută " 124,47 103,75 672,30 249,82 114,03 163,60 158,69

Pag.5 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. COVASNA DÂMBOVIŢA DOLJ GALAŢI GIURGIU GORJ HARGHITA

Disponibilităţi la vedere în lei, din care: mld. lei 413,07 624,22 1.022,92 1.110,71 200,06 426,03 578,61
– agenţi economici " 352,06 531,13 835,33 887,74 152,27 337,26 453,15
– populaţie " 61,01 93,08 187,59 222,97 47,79 88,78 125,46
Depozite pe termen în lei, din care: " 1.187,40 2.184,09 4.342,23 4.362,82 1.107,19 2.233,33 1.714,47
– agenţi economici** " 278,53 484,41 1.362,23 1.330,17 297,63 596,97 367,25
– populaţie " 908,86 1.699,68 2.980,00 3.032,65 809,57 1.636,36 1.347,21
Certificate de depozit în lei, din care: " 94,06 327,85 306,34 375,07 71,53 16,04 315,30
– agenţi economici " 7,16 14,84 7,51 50,83 0,13 0,00 16,32
– populaţie " 86,90 313,01 298,83 324,24 71,40 16,04 298,98
Disponibilităţi la vedere în valută, din care: mld. lei 271,45 344,69 693,00 595,09 104,62 144,02 356,03
– agenţi economici " 217,52 169,24 333,72 268,72 66,24 76,09 276,23
– populaţie " 53,94 175,45 359,27 326,37 38,38 67,93 79,80
Depozite pe termen în valută, din care: " 274,04 780,82 1.737,38 1.845,97 149,83 291,04 648,49
– agenţi economici** " 78,38 230,20 644,73 944,88 8,36 14,07 109,35
– populaţie " 195,66 550,61 1.092,65 901,09 141,48 276,97 539,14
Certificate de depozit în valută, din care: " 42,44 13,65 148,34 128,23 3,98 2,38 54,28
– agenţi economici " 3,09 0,39 1,14 3,01 0,00 0,00 0,37
– populaţie " 39,35 13,26 147,20 125,22 3,98 2,38 53,91
Carduri active, din care: număr 46.823 76.005 130.291 141.836 28.097 66.263 58.501
– în lei " 46.527 75.656 129.358 140.696 27.515 65.952 58.152
– în valută " 296 349 933 1.140 582 311 349

Pag.6 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. HUNEDOARA IAŞI IALOMIŢA MARAMUREŞ MEHEDINŢI MUREŞ NEAMŢ

Total clienţi (nebancari, neguvernamentali) număr 537.645 654.286 237.165 428.100 284.162 541.523 508.139
– societăţi comerciale cu capital de stat " 423 462 206 240 113 286 184
– societăţi comerciale cu capital privat " 16.303 23.426 5.943 16.200 5.895 21.344 13.499
– persoane fizice " 518.023 625.745 230.153 408.644 276.868 515.535 491.765
– alţii (inclusiv societăţi de asigurare) " 2.896 4.653 863 3.016 1.286 4.358 2.691
Total conturi număr 790.638 890.184 288.849 588.015 342.863 757.662 655.363
– în lei " 742.912 804.365 278.640 531.698 326.531 698.859 601.378
– în valută " 47.726 85.819 10.209 56.317 16.332 58.803 53.985
Credite în lei mld. lei 3.568,44 3.336,57 1.518,36 2.100,82 1.650,90 2.803,13 2.578,11
– pe termen scurt " 1.824,42 1.699,52 899,84 1.181,73 785,99 1.503,93 1.539,89
– curente " 1.809,62 1.628,77 859,18 1.154,26 767,84 1.480,48 1.500,34
– restante " 14,80 70,75 40,66 27,47 18,16 23,44 39,55
– pe termen mediu şi lung " 1.744,02 1.637,05 618,52 919,09 864,90 1.299,20 1.038,21
– curente " 1.734,83 1.629,95 614,11 913,16 859,72 1.290,70 1.032,43
– restante " 9,19 7,10 4,41 5,93 5,18 8,50 5,79
Credite în valută mld. lei 1.014,21 2.979,19 455,22 2.390,69 883,67 4.292,46 3.208,33
– curente " 1.011,44 2.891,55 450,87 2.375,45 839,84 4.287,60 3.116,47
– restante " 2,77 87,64 4,35 15,23 43,84 4,85 91,86
Credite de consum* mld. lei 1.686,22 1.819,26 676,97 842,28 976,65 1.118,61 996,09
– în lei " 1.540,23 1.524,59 575,85 699,47 812,45 976,75 799,23
– în valută " 145,99 294,67 101,12 142,81 164,21 141,87 196,86
Credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei* mld. lei 472,00 629,08 123,23 541,74 310,50 583,23 332,03
– în lei " 126,77 63,88 47,60 47,96 98,70 105,83 58,72
– în valută " 345,23 565,21 75,62 493,78 211,80 477,41 273,31

Pag.7 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. HUNEDOARA IAŞI IALOMIŢA MARAMUREŞ MEHEDINŢI MUREŞ NEAMŢ

Disponibilităţi la vedere în lei, din care: mld. lei 816,75 1.144,50 298,55 520,30 297,77 1.241,73 567,53
– agenţi economici " 678,07 934,40 218,28 405,28 240,72 1.035,35 439,21
– populaţie " 138,68 210,11 80,27 115,02 57,05 206,38 128,32
Depozite pe termen în lei, din care: " 2.854,51 3.766,89 1.344,16 2.103,84 1.191,22 4.023,29 2.527,88
– agenţi economici** " 645,18 1.105,25 234,88 364,41 392,53 1.173,39 477,94
– populaţie " 2.209,33 2.661,63 1.109,28 1.739,43 798,69 2.849,90 2.049,94
Certificate de depozit în lei, din care: " 267,23 462,87 78,57 166,47 75,14 301,07 451,41
– agenţi economici " 1,65 1,89 0,50 11,45 5,85 25,71 7,12
– populaţie " 265,58 460,98 78,07 155,02 69,29 275,36 444,29
Disponibilităţi la vedere în valută, din care: mld. lei 433,27 1.249,31 104,43 591,29 140,57 751,54 680,94
– agenţi economici " 220,20 667,40 45,79 268,61 65,59 532,24 326,59
– populaţie " 213,08 581,91 58,64 322,68 74,99 219,29 354,35
Depozite pe termen în valută, din care: " 795,39 1.666,94 215,40 1.285,10 318,56 1.587,62 1.427,52
– agenţi economici** " 106,56 146,48 37,15 127,62 82,92 480,24 117,13
– populaţie " 688,82 1.520,47 178,25 1.157,48 235,64 1.107,38 1.310,39
Certificate de depozit în valută, din care: " 15,35 95,26 17,65 111,26 122,63 75,12 116,45
– agenţi economici " 4,06 0,00 0,00 1,70 0,10 3,78 0,61
– populaţie " 11,29 95,26 17,65 109,56 122,53 71,34 115,84
Carduri active, din care: număr 144.472 183.184 41.814 78.670 52.623 133.847 85.793
– în lei " 143.842 181.363 41.472 77.890 51.942 133.025 85.006
– în valută " 630 1.821 342 780 681 822 787

Pag.8 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. OLT PRAHOVA SATU-MARE SĂLAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN

Total clienţi (nebancari, neguvernamentali) număr 394.765 787.597 294.686 223.819 565.226 543.757 340.452
– societăţi comerciale cu capital de stat " 175 347 212 72 230 324 213
– societăţi comerciale cu capital privat " 9.420 24.440 11.254 6.402 16.563 15.598 9.522
– persoane fizice " 383.480 757.874 281.373 215.737 545.123 524.787 329.343
– alţii (inclusiv societăţi de asigurare) " 1.690 4.936 1.847 1.608 3.310 3.048 1.374
Total conturi număr 514.256 1.146.398 448.602 304.776 766.546 712.291 418.920
– în lei " 492.030 1.074.147 408.538 283.622 698.407 658.513 403.219
– în valută " 22.226 72.251 40.064 21.154 68.139 53.778 15.701
Credite în lei mld. lei 1.993,57 4.653,50 2.206,53 1.277,39 2.619,83 2.945,31 1.957,12
– pe termen scurt " 1.027,62 2.674,32 1.381,13 589,18 1.462,96 1.744,01 961,12
– curente " 997,41 2.637,97 1.357,73 566,23 1.453,44 1.728,48 956,54
– restante " 30,20 36,35 23,40 22,96 9,52 15,54 4,58
– pe termen mediu şi lung " 965,95 1.979,18 825,39 688,21 1.156,87 1.201,30 996,01
– curente " 960,74 1.951,52 822,27 685,96 1.152,04 1.195,91 989,99
– restante " 5,22 27,67 3,12 2,25 4,83 5,38 6,02
Credite în valută mld. lei 632,52 3.018,16 2.403,69 1.800,05 3.944,89 1.639,65 310,41
– curente " 620,97 3.009,39 2.367,50 1.781,96 3.927,44 1.632,70 307,00
– restante " 11,55 8,77 36,19 18,08 17,45 6,95 3,41
Credite de consum* mld. lei 1.007,63 1.882,85 804,46 584,86 925,24 1.038,76 948,42
– în lei " 820,78 1.592,06 644,15 429,69 800,47 893,85 797,40
– în valută " 186,85 290,79 160,32 155,17 124,77 144,90 151,02
Credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei* mld. lei 175,11 472,28 598,71 416,86 458,13 427,33 145,71
– în lei " 55,40 85,72 55,12 55,17 62,15 60,78 54,93
– în valută " 119,71 386,56 543,59 361,69 395,98 366,55 90,79

Pag.9 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. OLT PRAHOVA SATU-MARE SĂLAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN

Disponibilităţi la vedere în lei, din care: mld. lei 328,09 1.805,74 581,40 256,21 1.305,15 617,92 303,05
– agenţi economici " 249,91 1.596,92 487,84 205,29 1.109,59 473,19 222,62
– populaţie " 78,18 208,83 93,57 50,92 195,56 144,73 80,43
Depozite pe termen în lei, din care: " 1.719,14 5.811,67 1.618,54 1.019,95 4.547,86 3.076,56 1.724,99
– agenţi economici** " 352,99 1.685,12 431,76 184,03 2.142,58 658,40 269,08
– populaţie " 1.366,16 4.126,55 1.186,78 835,92 2.405,28 2.418,16 1.455,91
Certificate de depozit în lei, din care: " 158,09 438,03 131,08 45,85 307,99 455,68 72,39
– agenţi economici " 0,16 9,37 0,05 0,67 9,75 158,10 2,52
– populaţie " 157,93 428,66 131,03 45,18 298,24 297,58 69,87
Disponibilităţi la vedere în valută, din care: mld. lei 204,75 1.096,81 481,00 212,80 956,86 798,06 101,93
– agenţi economici " 108,93 655,35 289,18 146,06 632,58 267,06 30,49
– populaţie " 95,82 441,46 191,82 66,74 324,28 531,00 71,44
Depozite pe termen în valută, din care: " 343,84 3.238,11 822,21 254,77 1.732,05 1.318,68 246,68
– agenţi economici** " 34,98 1.646,35 102,81 51,67 386,10 79,01 7,04
– populaţie " 308,86 1.591,76 719,40 203,09 1.345,95 1.239,67 239,64
Certificate de depozit în valută, din care: " 36,71 57,20 101,75 20,37 179,82 65,72 16,93
– agenţi economici " 0,00 1,26 1,06 0,30 2,69 0,00 0,00
– populaţie " 36,71 55,94 100,69 20,07 177,13 65,72 16,93
Carduri active, din care: număr 70.595 149.688 70.796 44.812 141.750 93.125 63.484
– în lei " 70.123 148.393 70.321 44.301 140.289 92.594 63.126
– în valută " 472 1.295 475 511 1.461 531 358

Pag.10 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. TIMIŞ TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA BUCUREŞTI TOTAL

Total clienţi (nebancari, neguvernamentali) număr 675.092 251.919 380.705 364.276 357.237 6.068.503 23.942.430
– societăţi comerciale cu capital de stat " 492 233 80 138 95 2.741 12.196
– societăţi comerciale cu capital privat " 30.918 7.217 6.009 11.248 8.962 194.925 785.067
– persoane fizice " 639.301 243.491 373.208 350.304 346.706 5.845.295 23.012.709
– alţii (inclusiv societăţi de asigurare) " 4.381 978 1.408 2.586 1.474 25.542 132.458
Total conturi număr 992.677 294.188 470.501 507.272 445.084 7.787.159 32.421.710
– în lei " 844.526 277.031 448.991 471.082 417.058 6.872.398 29.567.833
– în valută " 148.151 17.157 21.510 36.190 28.026 914.761 2.853.877
Credite în lei mld. lei 4.465,44 1.596,12 2.072,89 2.058,97 2.095,39 43.238,55 144.200,47
– pe termen scurt " 2.542,21 964,68 930,40 1.260,14 1.284,71 21.338,55 75.893,28
– curente " 2.505,99 963,16 885,08 1.240,48 1.234,09 20.752,41 74.173,87
– restante " 36,22 1,52 45,32 19,66 50,61 586,13 1.719,41
– pe termen mediu şi lung " 1.923,23 631,44 1.142,49 798,84 810,68 21.900,00 68.307,18
– curente " 1.915,15 622,68 1.135,73 795,67 801,96 21.766,48 67.906,12
– restante " 8,08 8,77 6,76 3,16 8,72 133,52 401,06
Credite în valută mld. lei 8.105,82 539,21 766,94 1.617,64 621,71 109.930,87 203.740,58
– curente " 8.047,17 538,10 766,43 1.608,09 620,24 109.346,96 202.435,18
– restante " 58,65 1,10 0,51 9,55 1,46 583,92 1.305,40
Credite de consum* mld. lei 1.780,80 565,06 977,72 799,40 730,39 17.977,08 61.759,75
– în lei " 1.230,88 502,54 794,78 605,33 601,50 14.900,01 51.034,62
– în valută " 549,92 62,52 182,94 194,07 128,89 3.077,06 10.725,14
Credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei* mld. lei 1.355,66 189,97 272,45 349,67 239,87 8.625,04 26.365,18
– în lei " 115,50 52,19 133,71 65,01 52,20 376,95 3.622,43
– în valută " 1.240,16 137,78 138,74 284,66 187,67 8.248,09 22.742,75

Pag.11 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

IUNIE 2004 U.M. TIMIŞ TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA BUCUREŞTI TOTAL

Disponibilităţi la vedere în lei, din care: mld. lei 1.875,96 377,62 323,79 574,52 331,85 32.202,71 63.364,61
– agenţi economici " 1.618,31 301,30 242,61 461,00 243,74 22.692,16 48.115,93
– populaţie " 257,65 76,32 81,18 113,52 88,10 9.510,54 15.248,68
Depozite pe termen în lei, din care: " 4.491,83 1.539,03 1.494,59 2.121,48 1.825,49 59.494,63 171.607,58
– agenţi economici** " 1.627,80 544,14 253,54 419,56 259,97 32.442,56 63.118,91
– populaţie " 2.864,03 994,89 1.241,05 1.701,92 1.565,52 27.052,07 108.488,67
Certificate de depozit în lei, din care: " 358,28 71,32 196,98 114,59 80,81 8.364,89 17.651,41
– agenţi economici " 13,19 11,12 17,98 0,55 0,04 4.630,27 5.114,91
– populaţie " 345,09 60,20 179,00 114,04 80,77 3.734,62 12.536,50
Disponibilităţi la vedere în valută, din care: mld. lei 2.637,26 300,31 522,74 290,31 348,22 35.826,49 63.479,21
– agenţi economici " 1.557,26 181,94 373,54 88,58 95,23 24.211,02 39.835,56
– populaţie " 1.080,00 118,37 149,21 201,73 252,98 11.615,48 23.643,65
Depozite pe termen în valută, din care: " 4.495,12 434,55 434,54 677,13 765,21 63.239,42 111.447,92
– agenţi economici** " 1.514,87 116,76 49,16 39,72 101,55 28.929,01 41.369,94
– populaţie " 2.980,25 317,79 385,38 637,41 663,65 34.310,41 70.077,98
Certificate de depozit în valută, din care: " 281,85 26,84 6,04 66,49 38,35 2.302,65 5.528,86
– agenţi economici " 1,22 0,60 0,00 2,60 0,37 363,67 434,18
– populaţie " 280,63 26,24 6,04 63,89 37,98 1.938,98 5.094,68
Carduri active, din care: număr 216.605 41.403 59.826 74.805 53.380 1.039.687 5.125.955
– în lei " 213.425 41.201 59.378 73.946 52.866 1.008.823 5.060.158
– în valută " 3.180 202 448 859 514 30.864 65.797

Pag.12 din 13
COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI ÎN PROFIL TERITORIAL

Convenţii:
*Poziţiile "credite de consum" şi "credite imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei" sunt incluse în poziţiile
totalizatoare "credite în lei" şi "credite în valută"
** Depozitele condiţionate (acreditive, depozite colaterale, depozite pentru investiţii) se includ la depozitele pe
termen ale agenţilor economici.

Note metodologice:
1. Pentru fiecare indicator se înregistrează soldul bilanţier din ultima zi lucrătoare a lunii la care se referă
raportarea.
2. Creditele şi disponibilităţile/depozitele se referă numai la rezidenţi, clienţii nebancari, neguvernamentali.
3. Pentru credite şi disponibilităţi/depozite nu se înregistrează decât principalul.
4. Creditele şi disponibilităţile/depozitele în valută sunt exprimate în lei, la cursul anunţat de BNR în ultima zi
lucrătoare a lunii (cursul utilizat în raportările statistice către banca centrală).
5. Creditele includ şi titlurile primite în pensiune.
6. Creditele restante nu includ poziţii extrabilanţiere.
7. Creditele imobiliare şi ipotecare acordate populaţiei includ creditele (în lei şi valută) destinate cumpărării,
construcţiei, consolidării sau extinderii locuinţei (permanentă, temporară sau casă de vacanţă), achiziţiei de teren
intravilan destinat construcţiei de locuinţe, efectuării unor lucrări de viabilizare a terenurilor.
8. Creditele de consum cuprind toate tipurile de credit (în lei şi valută) acordate populaţiei (exclusiv întreprinzătorii
particulari şi asociaţiile familiale), cu excepţia celor imobiliare şi ipotecare.

Precizare:
Datele agregate prezentate mai sus sunt bazate pe informaţiile furnizate de bănci, persoane juridice române şi
sucursale ale băncilor străine în România, cu excepţia RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A.

Pag. 13 din 13

S-ar putea să vă placă și