Sunteți pe pagina 1din 22

1':

:\.,

\
(JI/;Jb'~if I)~' "~!I~' F/;l-rC 1!-'•. 3? TC,,2 /li//-' 4/2 ""/01
\
. , 14'''' OX. /;' /
~--._-'- -"
F c;<.' ce/:~'v,0:;";;Z' /:v
_------------
..
;;,0;1 c'/;(;,;;/,/ F
_-_._---_ ... .... --;--. __ .-
II \
!,

.-----i r-- ,

\ ... \ \ ......•.. ~:.~\

\:.r2?~\U \ r\
..

;' . [: \>'::0<"1
I
1
~!
I \ \
\
\II~
I
\, ~,. \ \I
\\W\
\ ~\I ..•.. \ \ \
..-.----~
,' ... \
.
1"
1 \

L_-1 ~

\ .~, ,--- ~ ,-'


L~, r\l\ \
.~

II r-'\
1\"i ! II\ \\
! ..- 1

...." ,,11\' \ ~:
-\.; \ !
\ \' \ : \
\ i' \ \,' l--\; \\ \ ~\_J L---J i_

.
\ L-- '-"'--

\
II - - -_.---- -
-----_. - - .~---
.. . a'
\ ~ pui c t... i ~ c;i i ~u ~
g u:0 Il,; U I i ~ . -~ .

\:
\. Corpul Expertilor Tehnici din Romania
\
~'.

. .' :. ~
.0-"
ţ
.~.

\
inartie 1998
( a n u \, 6/ n r. 2)
--_. __ ..• ----_ ... -. -- --- ~-
-- --- --'-- . -_ ...• ~... -
...-.~.. -' ...,-
------~.-..-.~-~"--'---
.
.. _:::. :-':":"'-_ ..
"

- _.- .' .' ,'. '.

(
.~
~UKrU L cAr Ci( j J.L~.J
j( 1J:17 hi J. 4".,.J.. J-I.i.: '" ru../.'1ri/ 'J.J..H. i ~c J - i-:\j
....
.;.;,~
~'.~~~.~
. ...
~:.'
.. ;..
' ~; _
~:_:...:.~~:,;
_._.
_.'...;.,..:
..
_
..,: :.,
_..:.-_
..
~.:...:..
: ~: !..
:.~
: .•~,... ~..~.:.". ";,, _.L: .....-._.~". \ ...• l- --.~. •.••• .: '; • t.) /.- \.'J .
\ ,__ , .~ •. ~,,_.;.~., ••.••• ~.~,~. \ •• 0'0{ "',',_

'.' '..': 'RECOMANDARE ;


" privind c1etefinlnaiea valorilterer:urilorintravilane(
. :;~~- ". - .:.)V'Y':y,.~ ":"":.C:q. ,::.\~',...(.:, 'c:::...;;:.,;.. ", O'"':" " ' .,
._ '._.'''''''
{"':"'"
'..'_ ,., "'..,,~_....'"
.' , . _. ~:J\'::'1. ~ ~ ,;_,:. .~, ~

. . Recomandarea. 'Ci fost ~:ltocrnita Jnitial ..sub, fOrlla -de ;:iOiect -si transmisa in
.. ".':~. ',""",'~'''\ ~:"",~"\,:-':-~':",-:~"";:-,,,--,,,,",,:,:.:...c."':':""""'_:E,.~''''''-: ,.' .':\ ".- -.. :.-'. "':;":'~U';' .
andle"ta ~~eror":,doua '--'0'
asodatiie. __ o,~
de prestigiu
•• __ ._ •••••• .•./,. ....;.. ••_~_.~~
in 't.domeniul Evaluarilor ..' •• \.
- AsoCiatia
:1
Nationala a Evaluatorilor si_Corpu'."Expertilor ~.coritabUi si. C0i1@bililor Autorizati' din
.-' -,--:0:""_: :.' /._' /;:!{.. "'"":'.> .. -'.' -:-_.~f7.-:-~.--'_
Romania: De"as~m_enea!l~cr~re:~osf)ra nsmis~~\ntru con~~I::r~Lt~x~~~~;
celor 38 de fi IIale Judeten eal ~_<:::9rpu o~_~~r' n Icl,d~£~5gQ1~.~~lt::.':;'~::;::::~:::(;
Iu1~~S~p~rtll :;~'!.{ţ>~.:~;.
In baza sug"estiilorce ne-au fosttrans~.p.roectul
-. , , " ~ - . .........• -..... ~~.-
"

mani
'. ; :.' ,:~. in::iala~'Tfiruft@f'4h~
fOima ce se prezinta 'in continuar~. Corpul Expertilor, TehQlci din Ro i3 considera
ca lucra:~'ea poate fi in cor::!nu~i~ perfectata] urr;1~h= ~"-'3plt~arii i.ri5;;i)ractic~-~
...... ._~- -.--- -- - • -./"-f .:'_ J'.:~l .....••
"\o.r :.:,: .• 1
prezentei Recomandari, in c3re.:;'sens aste?,pta pr~.'ptmEri ::2rtinente. din partea
- ...~.
_ i.
:..,

expertilor evaluatori.
./ ....
...: ..." .....•.•
I ~_~

O,.
,
. .•....

• !

:-0.:" ..- "." .


.r',".-
Ţ~renul, ca p~ropri~~_ţeimobiliara intr-o econC:1li-~.'de~:ata, reprezinta obi~.~t
• f •

frecvent aUranz.actiilor dintie: pers'oane fizice, dintre persoa:-2 juridice, diiltie stat,
.-.---~ .,' o',: • • - - _. -: ._-_._.- - _._ ... "-

ca proprietarsi perso~mEle fiZ:ce si juridice.


;. corpu("Expertii~'~' ~i~h(,:Ci din ~ulJlani'~ d'.~'i-at ~rdt si~._~eZer\tdt, in buletinul
:__ "': '.~' w." ,~ "';' ••' • ..;. ,~ ••. ~~ ". . • ~ ~ ' : :~: .••:.~~~ .,r '_:~~ " . '~#_, ':! -~.~.

documentar. nr. 8/1994, o metoda ..de evaluare a te:-enurilor .intravilane, avand ca


:-:'::..;'~::.:;p:~(~:
b.?'z? de pornire De(7:J Pr~::-::-::.':::i 8ucur::=:! (P~<3) :1r. 79/04.02.1992,
comp!et?ta prin Dispozitia Pr~3 nr. 421/1992 si mod:=icata P-:l Dispozitiile Pf\1Br:lr.
191/1993"5i 827/1994,'
.
Î2;'-.' pe:ltru ecţua"i'iierea velori:
. ~-..:.' -
x HG ro', 412/1992 cu privire
la modul de negocie're-c tarife:or.'.~ .. '
Necesitatea elaborarii unei esemeilea metod2 de Ce::'2 Corpului Expertilor
Tehnici din Romania aep'2r' ..t ca .~r~l,ere c faptulu' ca me':Jdoiogia elaborata in
beza HG 834/1991, ._ccnforî,~;.:criteriilor ~ : • "'o ~ !
r"::nisteru~ui je' Fine -.te nr. 2665i1992 si
. _' _ i .

.. -f\1inisterului Lucrarilor Publice si Amenajerii Teritoriu!L.i nr.


. . ~. '- -o ,,_ " __,'_
lt=/3 i1/1992, a avut ca
[

Buletin documentar "EXPERTIZA TEHNICA" nr. 46/ --::artie 1998 /


•...•.!
,-,~, .

~. .-
,'"

c,p. n-\~'.~....,
,;;r'
.•... ...•.

-::"r,-,~ir:'7:::'.J,-;;E-~ar "EXPERTIZA TEHNIC~ n nr. 46/ martie 1998


" .' '1.

In functie de". posibjiitatea""'de 'racordare"'c"'terenu:uievaluat la utilitatile


'..~,>~. :~. ."" ' . ;~.~~.<
':..... . ....'' ~...~ "..
tehnicq-edilitar.e ale loc:al!~3tii, se aplica urmato~rele cc ~'2ctn (procentuale din
.., .~'...
';:~j=-/: ~. \ .'.:- ~ .'.
valoarea de bâza A)<':' .,' ,,/.,
.•... ;:.~..
POZITIONA REÂ: t E R Et\ J LUI LA !NTRE
PANA LA 100 MJANA LA 200 i\l
-":;;:iATA
,'
O'E'UTdjTATI ,
GARD
..
:....•~.
,
200-;.-500 M
S =~in's't.sanitare: ....
apa = 60°/9• cana!..~ 40% .... 10:7 % "11} 0/
IJ
, "~C',
L::J •..•".

:j"et=: ga.~~~' .•....


, ... ~ - r/,~..)
10,1 "n ,..." o:
I J:O.') 10
./
t:: .,-
u:v~
c:

. 'Ţ* = teilofic--,:)
.... ,.~~ \ r~'_~,!~.:{~ ~;:]
~.14,5S
\:O,
.t')
-':: . --.j::> c.
1.

, r:E::=
..- _. ~. electricitate
.~
.
- "3 CI'/0'
J,O 4.55 OI
f) 3,35 .. )'
c_~

, Ţf = teiefon ..
2Jj'~ . -
,
;,f ~ '-
''-''''00 ~-_., - -: .- - - ,""
:te In, ipoteza in C2/~e L..~teren are si' gaze si terc:Jilcare e c-:eneceS2r a
Co
' e':;{c{'-:>n"'t{'
III L Ae co"::o-":-
•• (.Ii -- .•'I:~~{'
II...,Lf../C: Ci-~ iC... .:' .."
.~
~o

o, _ ••• :. _.

:.:;: ....:..~::.~:~-=:::.-::~'.' #

O," ,ti.pul de drum ;3 care are acces tererul (% din A):


~'"",.
. .• ,-." '--:1.- i; ..
J1 ; • :.:' i S - .::'.,~::;
- ._. _~-l f ~:: r:'~\~: ,~.- t ,.-
'-. o •••• < ••••

\ .._'i
~..~'
-., ge~asfalt,
:J~~
:.:.~.:: j ..•'.~'
~
beton, p2ve!e
-~~... --"'~'. "', .~
_. -o
.- '--- '.' .•. : .. + 16JO o/~
~'. - .. ,. -', ..
,.-. ~
.. ~..•...
::I~.-' n<l-- "..J.
.Qavat cu bolovani" ele-rau
;....( i(',=,", C'..~. '. '. .
+ 9,14 S~
!'J-:. . ...,.J :;.,'::riL;';il!. :
:; r

i ~.: - \ r.: .
-~' ...': ,
cu balast, i01p;eti~.;i'e
: '~,"'?:= ,~'._'.
.- -:"'\ :-:".. r-'-'
i -t
Buletin documentar "EXPERTIZA TEHNICA '~nr. 46/ martie 1998
~
; ".t.<'
~,L.; ,
'+ 10 °;0
./

~ j. ••.."::"-

,,
C
.~"
si gravitatea

= suprafata~acfE{cvata
.
restric~:i!or ..",
/:."" -'.,.~

saU-'nu, ""\:in cadruÎ>Jrban"(yo


".
- 10 % -:--30
... -

din...'',~.. A), in functie


'.
%

\. . 1": ..••• . .•....

-~ ';-- r-
.- '. i
de utilizarea siJpozitla
r.'..
specifica t~!enult:i: a . ,~
"')."
0-' ',i/':
.
\~.:~,'-:2"~C:'
'. ,.,--,

zona O si ultr~centrc! la'locuinte (favorabii)'- ....sub./150 mp ..- -5 %


'.,'
_•..•••• '_.

ţ.
'_-"~
,
',' _ ••. .,. ,. "'
..
•••••.••••
-
,/1 .~,~ •••. _.'_.'

/;. 1S0-2~J mp , S o''o


•.
',-:'1
/.:,'
.!/
200 -+.j
.
)'~- mp
•.
~ l-.
. ' _' ţ'i
'i'
zona'l
: .
s'i 2 la locLÎrn~e
-.
(favorabil)- . /)'
/:".,
+3°;0

2'2.+.,.. . Zq~3 3-4 pentru ~er,Xciil depozite (fa~~qr~bil):~' ':1000 .2000mp ;+- SPlo
\.:;;'::: ~.~5;n~' ~~6~,.,;::
:,<..:~!i;!_;-:, :.:i:' ;;':"'i//-- '-CC,,: ',-c., -";-i.:-;I'l
\::,';V = '\aspectulurbanistlc,si"'e.stetiC al ir.~obilelcr vecine, calitatea
"\ ...locatarllor si gradul c:ieinte'g~are'~~ociala 2Iocata;':lor (% ain A)

"-.'i:
'dezolant /"';"

.. •....~, )
civili~~t' ".,:,,:".~.:'.""'C5J,::i:~i/""5 :::", .
••
..-
-'
, J.... •.
1 (10'- 2'0' le
OI
deosebit de fav.orab:!;
.._,! _'_ .. -' ">.,,,
..•~ 1 ••
'. r~
. t
., .., c: ; - . ,'C
~. t '" __ l ~
....
~~-" ~
i __
~.J. -
o i)
',.

,.••••. ~
'. • L;

.)'.1',1
P = poluare (0/0 din .~,)
sonora, (industrieI ci-.:u!atie aerianal felOvia~.h,,-,()rLltie,.-~)~, _... - -(3-:-
....•... .: 0/:
2e '.O 1 • ',' '.
,UUC;G
1.
L..d.l i::iU
"'.' ,....~ - • • -
,
;

reziduri 'gazoase G.!Jt:5'ii;:.;)C?,q - 3 C%


./

-------------------------,._--- ---'-------,--
Buletin documenta;- "EXPEf!TIZA TElj!j!f:/~<'.'r"16,/ •.;.~;_. . ~...
r.~a.r!!!J;?.f,~,:,,:~.:: •

_._,
_ ••

•... -•..•~-."".~.OI'_'...
_ •••• o •• _ ••
;
... construibil peste 60. .0;0 • l- ~,:~..• • •

-"',. /.i '~"-'.


. .~.
~ .. k_. _ construibiI45-60;'~/J ".':::..";', ,.. , .. :, .. ~," ". "',.:.C::::.,' .;,2 .::
.•• .' '~~.,:.~./'
I
: L.; !.~-1:',";''-
_ ,.
.,; ;~""""".,,_ .•.... -:~,
_...
: .. - ~;">1.'
""~ ••••
~
'.: • - ,.. '::~~i .l ~:J:...
\:'~:
construibil'-subAS %'" ...•
• ; ~. o,. .,
..
". : -/'J',( -. . , ..:.••• .- /..:.
F = coeficie~t ~-. priv:nd natura terenului"
_.-.
..
..;
....' i.: ~'.
.
.-:
-. pentru terennorn' 31 de funqare
. (nL.lnecesita masvi specia)e de fundare)
'4 '. . . 1

pent~'u'teren
.
amp!3sat i~':~one
..'
unde
~.
.panzc .freatica
-t ; .
~ste la nIvelul I _. -' ~.

II Q~
,:zqr;~e;-jefund2re ,C."C "~, :.:~.' j' 30 ,/:">::12. j-:'''::,,~;.:nc: ~ _:_J
; ".' ...' /: .,:'

.:.:' p~-ntru terennecE:.::ta'nd,grinda din bet6n ::~mat pe -:tru fundare


...) . :,::.;".' ') :;:.:J; -:'::.'. '. ':' ',-:. .~.: ''>'"-.";- · .:~/i :,~. . ...
: .
\.)',:,.-.. pentru teren nece~itand. rQdier.•.general
", ••••• o,' .; ," '. ' ••• "'. - - •• ~.~. ~."" ._~~>"
',:~. pentru teren macrcpo'ric, sensibil la inmui;:;'e
. '.
" • , J

~ '

- "pe.~tru teren r.eco;isolidat sau./.gropi umplL ':e, terer 11lastinos'


care' ne<;~,~itarunc 3re indir.~e;fâfprin interr,- ~diul pil ..~Hor .~ . 0)0
. '. ~'. - ~ , ~'''':~'-='
..:.' .;- -- _ ..-..:=~~.~..;.;-' •
,'). -;"'Gs == coeficien-t'pri\'iiîdgradul seismic 21 zOnei .:< ~ '=:::.' ~,~

pentru gradul 7 1,00


r, _
-:-c~- pentru g~âdUI7,s':;i\'c-;s~i'.;;~~S,'::::5s 0,98
...••.•.
- pe0t~u grade! 8 ~

. _- .. pentrw gradLJ19 0,89


-----------------------_._---------
Buletin documentar "EXPERTIZA TEHNICA"nr. 46/ martie 1998
, "",~~~ ,....~.: ..-.. ..,' ...•., .',-~,_:~~~~~::._ .•._;::,::.- -"'=-77' ,,s~
...
_~;,.::,::.~~.~
..''-
~'.." "'~,.CORPUL EXPERTILOR TEHNICI DZ.N ~OlvfANIA (CET-Il)'
Q. ~ ..... "•..........•:•.•- : .:•••.....•
"; _:.•..
,:..~_.~~ _...
~..~ .•....••.
:...•.....••...
.:.. '" ... _•.. .,._-.....:.

'0- i;~/~V,'~'î':..: X s'\..;~):,;\\~(;


..~\',':.";'$. \;,:".s~:. :.:<.~~,
:O':J \~ .";\~;':\ .I: .• ':'.•..~-. _ ',,---;.:C•.. ::.: ;'.~ ";~7' ~:•. :-:.'-:-

./' .' H"~'.t'6efici'ent'p'ri~rrîH r~ginful'ae inaltim:-:;;'constr8ibn ,i ~':.~.

/ -" : . ~
I!
- .,per:ltru regim ~.+1;'3nivele Î:.Jlur-:.sn8:t 5S'J5SJiju -...;
/
.. " ".':,~_:.,_n .. ,,' .,~/". .', ,. oi . ~.~. . •
" '~~;i:pentru r~g Inl ~S~ ~~!';;9.:.lJ1'L~J~~JSUPP/!t)f"fi7'5jq~U:O
1. uljn:,.!q' , -
1,25
.. ;, ..; , .. ' ..
.•' i:.p'entru' :r"eg'lm:p ,.+ .ED:.~'
.i.•,;
;1,"""1-2' n'lv'
; -, ele ';:.' ~-h.JS
, ~p?:;ji
.....,
..> ...,un;;
." ' i.:: ,.•..... 1';:.''. "_, •
.' -./', ,
\)l,i,:::: ..\ 1,40
~'. ~"..:.~
rr""' f .' _ ,t'. ..'''~"'~-l~\, /"-l)l' il c ;.::. '~":t t-1r-' f.~ 1
pentru r:egim P + 13+10 nivele . IV'~"~
i'" '. \'

'.. '._' '.•.


C,' '.i ,0-, Jl .•. .i •• \.. .' 1,60
";1 '_: ..... ,," .- ..... - ',' ":"'i~i"'~:'C,-~"""~'''''' \ •
. . _. -.,"," Go =. coeficient privin9 starea~ţ~ren'ului, fo:-mat din produsul
;~;),,~-": ~coeficientilgr r~zultatt Ja:'pct.â. siJ{<,., .~.._ ,- ~--:;_.._'_ .._.- "--.. ''"7.''
....
..:.... _..:
':.~ :~:_;,"~:;S;;,~:.~~;;:.~~:'~_~
~.. a.' "c, CI'I'VLUPdl
.•'__ c,;_/,\:_ ..
..,,.':';'
Cu U,':"lOII' ~I con~tc..ufţll},;
,.i;' ..'~"'~"., _.-~ . '\. ."::'::5\
.:-.:).;;..\;.\~~" _'l. .•.. ::1, ':.::: •. ,;<'..):
.. :""-'J:J~"'''''' "G:""d1tt'<:''':' . ~,.,
.. " _:: ,-....;:~. '~, "~::~:.:::::,:;.:.:..::;:;.,;.
"" ... ' ,.'. .....,..,\
':2:~~:"dv!, ~:;'''r.5enu n~c~s}ţ9.....
~~falectan ~\:;~<>, ';-:\":~:'"'--:;:,::,:,;;::'.:.,:~~Q;.:.~.
;:- -_~~:~.J ,.:; !; ".). u o':::... ....
...
. '..~ ' !"p!:~!"~C\iti1 de~afecr;:'H'i n,::ptii=!!fI S2~l t0t?!e'. 0..-75-:-0,95
.,: - . ocuP~t ~~.~6;~~t~uct:id~ p~trimoniu r.:'.~.,.""- . />," ,
(simple, national, i,::ei~~:tiona!) ,/.7 , ,'- /:.~. \:::,;,0,40 f~:,

_,
,Ob~. le :~2_ul .s,tuaL.'/ors,_'=,..z-i': s~. va fe,,::,:
?', "ii _ -r~;:';~~ v'~""; .iL '~;.''" ,,~~ I~!':~.;'~
c,m~.nu.c.;'- va,o,,, d_termma~e, cu \e.o ....~.a
li',
'''i,
. /i'''''7u'i--:>'"a
c;_ IL.Cil.. a','n U,-..
,I.:Jllz'zul Uc
,1", d..:J?;:'~.:Jc--:>".:J
_~_' 'a "e"'.:J~"'u','
_IJ_. Ilo- ("" '- {., 1. I.a"'s',"t,'-.#,.-;;:,
•./~. a'~ ~'::~.:J7
""" L.'-, •..•! Z"D'
__
, .:J'"
--'. P""7'."U
....., er1ir.-,~Zrf;e'
U..
Col l,,~ a l

oricarei cladiri. . , '. " ,. .


. /", ~~.. \
_ ..... _ "."..-, ..••..:-:...
' " /'/. ~'" \ ~', ,~ " "

- ....!.-b.pentru.teren' in pa n~:: ~'-~.':::;.::;:;


.~;' ~.:...- ":~'::~" ,C,'" .,_.::...:.~. ':.:., •••••. ...::::.:.:

,.1--, f ...:. ••••.•• - :,~' .,. ~~'; •• > o'. _ '-. - •••••• " •• ;",. - , ""

..' :J-l. :fa\,'orabil constructi\r I


'~ i. >'.' ••
" ". '\

. . / .. : . /~.

2. nefavorabil, necesita rezolvari special,2.consf~u'.:tive, .


in functie de marimea..' si latimea panh:: "/ .
". '"

Cr.=, coeficient special dr'respingere, datJrita uror cauze c~tnplexe


. sau lipsei de interes, format din produ?',:l coefci~ntilor rezultati la
_:~-. :: ;-:. =::; ..~ ':p cE. :â-s r h' (â x "hr ::'J ,<~ .. :~::~:;".:.':; :C7. ~,':,'.~,:;~:.:'(,~ ~,~:~ ,~:. ~. " .j,.

• , oi - ; '1::i{15:. C ;-".1 ; 5 i~ >- .~ :: ." :.~.. :: ,-i ..•.. SI, ( __ l' : < :) it) '._.~
. ~" ._ ':~ s~L 5:- :: ţ
'. t. ,a. juridice-o f ..
i .".. ~'.:
..
_ ..
, ':.. ,!' ~. •.••..••• .:.I~.:/ ",
\ ..'~>:~::-.. \jJ;ocese in curs '\'~"'.,.:
..- -~._.~:/
," -~ \.' ,':' ":-".~ ;' .'

.. :_~>....... 'Iipsa actele:- cla::: dep'Jp~j'e~3~~'


'<o mosteniri nefina:::ate, rin ho~ara:-jjude::::toresti 0,85
'-.. 'p,
~.
- . PQZiţii.q.iyergen.ţ~âJe-cop.r,?Gh~tarilor 0,90
_.::JiJ.L "('':-:~-::t.:':' ? ~.n...
l~i:::~:-~.~~:::";:":': ,--
'~l it .•.•..:l / ~~c .oi"::';" ... '- -~ -'
"

.'" "'"'

b. de perspectiva 's'dtial=';si/sau urbanistica _.


,
localitati cu som2.j iidicat
;, _.
' • .J
'.
.""-,-

0,70
. .
A"

localitati cu mori .industrie n12ie , :~~;j_~~_".'.;i r~'~..~~ :.::':,_,~ 0,85 .


r .•.• 1\i5t
-. .
. .,'~' :--:\o-u__ '_Î ..:-:=~~::.
~_",_-_,. ~_,_~ .~__.:.. :::.;_~ 'l ;'11."~'.•1,~:::" ,..
. .~

localitati cu polU2re deosebita ajntregii ,z::le . 0,65

localiţati cu tendinte de depopulaie 0,60,-:- 0,80


'.::-. . ~ [}
S:.:I=,t.ir, c::c:';,'77=,nt3,- "EXPERTIZ,t, TEHNIC.4'" . -.46/ i--"Jf!i.eJ9.9S
CORPUL EXPERTIL9FtTEHNICI DIN kOf!lANIA, (Cţt~'2\.
':;;{~:,4
;~I.~~~G:~-1"i\\~;:t
'."~:ţ~:5;»~1~\~i~,~~:'.''"T.d0~lV~\~~~~i''''''
.~- > •••• ,.' ._.. Obs: In cazul in care eX/~s.tamai multi factori de resp.' 'gere, ati: .-Ia punctul"a'; cat si/a"b';. }\/
.se ~'af?t!n(}.qJc;fi.cieptul.~e! mald..e[ai~q[p/11~C5tatJ'!;P'FrF~u[{-'f1;iS~ţ~ij~.':k"H-ţ~¥:~:'j,
'_,_,' '.- .'. . . .- ~'. "./ :.~';i-' .~~

U = utiliţar~~'~terenului . S;r9vtn(:::~:-.~q miQ9i Ljl:Jf'19C( ~.


"',0 .. '. '.' / .' " .•........ 0..,

-2~ \ £ ",...;-~ ... " ~~;-:','~'pentr'u'I~.c:uinte ~(Individual ~':sau;.colecti7c)l{aŢ~l,-i.f}ig~~.;':'!t,7-~':"7;.-~~f:l',90


Gţ",l . pent~u ţ~(~~nur:i~ zone ~l~'mit'rdz9ne_.:~Zide'I[~~1~5pe~iale'. ."}.
'::c,l .~. (Vil~lâu blocuri de 1y'~Y '~\:)'!iţ' 01'-; +\~J ~nip'9'J \.';n~'q .. 1,5071)5
,: ',:;Ui: ;'1q~:::; - ,""pe0fr~ ind~sţ[i\~S! de'p~ziţe_" i::;t:.}~':;::'" .• (~i;-;i'~'~f""-' -'~~.'-~'~~1~.ţ5~';T~i5~ .'
-' ..j.":_~~":"-' \'.~ \ .. '"'. -'"..--:-?:~~4,i-"'.~'''~~'-":~;'-:-':~;"-1.~.'~'.:.:~'\""" -:"""'"'~"''',.-._ '"~~.. '~:'.~.~:.;;~'~';;.~
..:...:._"~,
- pentru spatii comerciale si,se~ii administrativg .. i"'9:::1";':3')::;: 1/S0.'~; :3,O.o.:~
. . '(~l'....
. :o:-•.•.~~~._._....... ~~. :-:~~_\.>',
..:'.~;:'.~'"
Z ~ coefici_~Qtde zona, indiferent d"euţjlizarea tere~IYiR~'::::i~d:i~:~'~.:>,~;
.:',_<~~,QJ:-:':::~
..', ,~_:;,-,_:,,_o::::A-~~;~;SARE'
T~RE:N.:._"/ '"i:'-;~;~;~Y;~'9.~11
(~c4:~~'~:"-:"B'J~ESf; cu PESTE"
;.:0 r" ..'~'~: -" " :/
: •
' ::.~:,<~...•,-.....
. -'o.
:;".. ~". .:..::
.. -'-. .
.
/-". . '-. - ~. '7"'
. >, -:,.~. 2.09.oo0.t;OCUITORI
.,.." - -;;~. ~-. ~.~ ,-'" .••.. • .••.•••••~ . .

- . , . In zona "O",pe marile bulevardecentral~(/


>. (f,JI .
3,OCx 2;00 = 3;OO":,~ '2,OO"x
A,r."""" 'Fi'
1,50 = 300
3,0[- ?!1;;25 = 3}5: ,,<'i
I

In zon? "O",vecine cu maHle bu::;vard~f.Pana la 50 n{ 1,00


In zona "0", oricare alta'pozitie ~"'" ~" ..".>~ ".'r.",':>,)ti "-'':,10
...., 1,20

- -~ ....•
'
.~',,','_?b~:L.~~:Ît~u.z~rte~e
/ş<'}'~c.diferen~ :ie.'.q(~.~~
1;"7.c/L.'.:~'/ p~tea a.:;',~;~:3
~:.;c~rf -';'~ e)~:;2rt;i"_~:'(;.,~
coeriCi2ntl de zonc/In C2zun foar.ţe blr:e JustIficate ... ," ,,~- . • .~..
~..J.
.,
'''',
.••• -,
."-'.'
:.-' "', - ,".f'

",' ' ''-i~-.J' ',~" . .,:

Al. - rientru'loc~/itaiimici c~/opopulati3


\ .~'_:r ..~ . ..'-..... -: ..
;ub 10."< mii. .locuitori
; .-
Pentru determfnare2 valorii unitare â'", t-~ienul.u'i . ~valuat se utilizeaza
'. .' 0,° ~ •••••

'.,
'---- •• '

o.~'.'
••.•

/.: '

urmatoarea relatie'de calcl/: --2 0

:.c:.' '.<, .:- -.


~-~
-...,--:;'~
..:)
r
"Vt = Vb x K x (A+B+F+ ŢfE+G+R+P+S) < M G:, x Cr x U x Z, x
;.... '
.- ," :!' -'
. ..'~..•.
::':':':unâe: -- ":,,C;::-' .,~;:; ',;;:::;~~<::c,;=.::;' .'- ~ ..: "::"'., ;Ol5;0:'.,~ .. :: .~;
_. i
,.-,',';c:.::_,
",' . ~ .,'o•.•. _
",i '.' ~. ';' .... ',','.';,':;~':'.
_ _. '.-.,... ~.M}.••.•.. ;.~6...: •.•,... •
'.-. '-,.-.
~ • ~~';:;L;."L;•• ;~'~J
_.o •...
~;
~.
_;,~~"":'!' "i", ':'::'i:i:~>~!t
" ~
,90
••
J.':.,~~":,.:--~~~,.~~, ~,

V~ - ~':.::i(;.::.(;3 de baza a terenului deteiTdnata ~.~.fur:ct:= ,de lmpo:t::;;ţ2


: ~. .•.... .".~ "'\~"" . ..; ....: \,.'....: ~...,' 0.-, j \~ <;.. ~# ,~c.;,...~~

localitatii (sat, co:--'~n'a;~.~.~orasmic);",/ la data ::paritiei Hotararii .nr.


.......•.. . •.. -
2).8/04,12. J 9g7 Cons:!iului,Gene'ral al m:~nici~:ului Suc ..1resti:
'. .' " -~/ --.'.' .. - ,--

",.. sat 500~lei/mp


-" 'com una iţ~::" :;.: . -'''~~-' .750Jei/mp
-,
co'rilune limitrofe craselor c,Ll.6"populatie Î' ai' mare de .
50 filii C6cuitoiLŞL.~~?.tiu.oilâ'r6alnear~1 pre:Jn} ş,i C-:..~ ..
.-'
J
, ,
.
amo!asate in imec.atavecinatate-- c3'cailor C ~~âcces'-:utier
'nl'v'eleu,'ronean
do•..... ;::: ! '-':::;'\:2. ::~ -.r'; =.;- . .; 1000~lei/r;:p ,
0

r :::i''''-'2 r: 1 '.. '.,- ~ ',,' h,"


,::'

.' --' .J • .z ' "-~ . -'~ .•', '-"_1

oras mic 1250~leilmo


_) ." .--0'

. :::'? n
'_ •.......•. \ •...
'<:'. .lc.-.c'!'-:"'"'"; ci,i:H i-r-~ri.
curs'BNR 12data e':3IuariÎ'(lei jlJSD} ;'H.{,

K= =7:.700 !i':7USO- Sj~c:~.-?cst:


~;~:~

Buletin document3r "EXPERTIZA TEHNICA" nr. 46;' martie 1998


-o o
"l"

"

in zona ~.e~.~~'na :;<,o~.~<:. '.'


"
i...,
., I "'on:1 r.",.,;i-"-:>I-"
t \ '. "_1 '_Le..
_: -:'.:. _.-)'._ . .-
O'. _. . 0,.... .•••.••..•..... .~.

in zone construibile extravilane, ihtre loc,li'ţati,


.- / :.... .". '~!:,:j~
pe .artere CUi)'
'"'W,.... ~{.~.
~.'
trafic intens (ex. moteluri, restaurante, s...~tii de t 2ilzin}~/.t.:,
': '" 1..".~
/ ..
/.
ateliere de interv2ntii izolate etc) ',,/:~,: 1,2
, .

. F - functiile economica-sociale ale localitatii . ,o', . :";>0 ..


~ " .:~ .,:., - o - • • "Oi,,-
." . /:./ "-"'~~.,. '., 0- ~, .; \' ' '..• '.,. -"
" - actlvltate.agrlcole ":~l~'''''''' ".; ••,r, ;i::-; •.•. ~5î :lJ;o:~; .
:)b ~;rJJf"';~,ii:~: ~:;'lfJ~~.),~- ,._~:.j'\-t --~"'\.,:-" -" ~~;i '.~ t~:-_;:_:: ~.~i' •. -:,:./ -- •• :. •.. .... ~'i
~':..~ .
'1,'"

i'} 5jS;: i::. ':j',' 'idem,si cU:fUncti'3economică~tirhît2ta'in' :)1


.~l'- .. . ..••.
Fca; rhd'-?Striesfos~f(;icijII':~.

.- activitate':con,plexa cu accent pe i~'dustri: si ph~S~3ri servicii '


'-'\ •. . . .:' __ o

T - pozitia terenului fata de .caite de trans[)'o.rt


(coeficientii sunt cum ulaţiyi)
"~'.~. 1.'
eyl
. .
0,2
;::,0 - .
.Tc - rutier,e,;cuJr=nsport-in co~uD1p"~nc.' la: 2, kn-'.;J-:,"')C 51 - :?: .03, V
."~ •••• ~ j;.J i _ ~ __ : '_:.;'~.~ c). _~_" ""~ 1_' .. :~;,'- ,,!'. • .. ".

',''rf
~
- feroviare (pai12i"'la) km fata pe"stab:.:)
',~. ~.;.
0,3 il

TI - fluviale (pana la 5 km~"aepd'rt)


.. .. .. '. ~~.'
. 0,5
Tm - maritime (~3na la 10 kfT1 d,e porc) - .. :~': ~) 1 : .•' : 0,5
'-~ ;.;:- ~C r-';'-
, i,_",
'1"
o ••••••••

... '\,.
oa-c ţ-' !idil~.,j2nOJ. - . ~'..... ~.)
- ..
.'

28,;0
~i;'d~2lidiU1j~'Ao:)"
, '.
- '. ~ -

----- ._---_ .....-..----- . ~_.- --'-. ~--,


--~~-------_.- -~-'._"'.------.-
t.,~~:_
....~~
..•..-_ •. 't~ \)c\
\.7'.:-:'" ~-::<r.:\""'-,.;.-., .•~- -, ."!~~, -'..:.:: ••• ;~.,_'-:. __
\;-~ \\\~ r:';•..•
•...._-_.,;:.-_ _~.
...•
. ~_(~ ':_ r.- -'-
... ,-'. -... --: "ţ-

Buletin documenta.- "EXPERTIZA TţHNICA" :,r. 46-/ r73rtie 1998


'. J>.' ' .

.....:.. ,' -
.... - .• '.-'..;.:.--;..
(-.'-
."
.. -
"0"': -'. . _: .:,.... ,_O~._~<.; .. :~ -;..~".:~:'-'~-'_':'~;"'-":~~~"-~:.:~ .:,~:;~::~ ~ '~~':"'::~~;,::-~~
. ", ~,,'. E - :'echip'a~ea"tehr~-jco-~d~litara'â zonei :i1~'care'se~'afla terenu";retele'
... "'Oladistanta de:


1. ~ ..1

,.•.... . ..•.
neconstruibil '. '. 'O_r., ,.
-0.::1
. '-. •••.•, - •.: ... _h i _.'. "'.. -.' /"._~"
r. ~', C:<"">';' _t .:~i'=n:.r~
construibil cU'r.~:~t:-iCtii'::' .:-..... '0 "J., t".'.;....... -' (0,170,3)
P - poluat cu re:ziduri; nivelul d~'.poJuar~.se'Şâ.:~ca(i~ain functie de
," avi~ele ecoI6,g'ic~ex!?'ţ~nţe s~~.cele c~r:2exis.tâ'pentru vecinatati
,,_o < •.••.•• '._. <_-, .. ,' '~;. . - ._ <•••••••••• :.:~' •• ./

.. ',-
.. sonore . ;':',.' /:, ':. ,', '.
""
~,- .ţ ~.

- O,2
gâzoase (ab2.toa:'::; gropr'gunJi etc) - O ,3
'.
,- ....• . .. ,- ...
,
.."
'o - solide~ .. ::" . - O ,5
-;.. \
,"
','
. '.' lichjd'e . .::.(;.:-: :... ;':. ~.. - O,7 '.
... "~ :',:';. ',-- - ....,.,,....... _ . _ _, .~.!";•.• ,.-.;4 ...•
. .:.5 - raportulintre
! ,_.; _

f:ltaoa "'si.?dancim'eab:.""enu('ur:..' - ' .


••••. :;f - ~"". ','",_

'in)
"~:::"'" i"~,;~-
" .. '- ..fo::lrte
......a.... fa\'or;::hil
I "-'UII
(,__'J 1 ,...J '~.:
....", '~""<.'."/.
...•' +0"" I J V
"

~"'favorabil (1/4, 1/5) O ,O '


" - nefavor?bil (peste 1/5) - O ,5
.. ~.
-.; .•..

t-1 - ~oeficient pi-i'..in.d


....
ti;~;imea terenuui cons~ruibil din suprafata
terenului

- . construibil 60 ~/o --, 1)5 ' V


construibil 45-60 ;:.:0 '100
...
"

\'- :(./.' . .: .: ~
,.;

construibil sub 45 ~~ . ,,0;85


10
Buletin documer: t3r "EXPERTI,ZA TEHNIC- "nr. 46." martie 1998
rt.~~t .../L .~/lr Ci( ,,%;rf'elj~~ţl:ct1~'~ff~.~'UJ.fV
.~.UJYjAIV1A (~J!JY,~
.,. j ~--~. "-, •.••• """"." .~. '\ .G- :-~l~
'ţ';. ~;1.;~~~.'\
'-~
. ::'~...:... ';:f~.~: ,.}:;~..'.".'. .~;~.~
~.~~)..
~~~:~;:. ..'''; . :..- .::.~_':~~:::
-::;::.
-~::~~,.:~.. 1!'O\ ',,-~:'t~'''-~- ",:7.
\ ..~ - ;, ,,-~_,"L,,~: ~ 1...;\. \~ \, V ,il .•. ,f. \. "'.<;0. , .••.•• -...J_.)(;j -~ţ, 1;;, •••••.,0:•. J, ,of:' '!'I -+.tif ._~~. 1 iff~t ••..
#>\ ~.ii '\., """;""...,-6. II a :..•.
4/ t
, .. ,,--,~:.,u.. coefiCient fu'nct!2 de utilizarea 'terenului:
;\Sh:'2L'JrjJ.:: ;:pc'ntru IQtOihte<; (;;;5p5 sa
. :'-"';t~:~~
pentru mica inc .~5trie
'JO,i - . pe[1tru::spatii~omerciale,'s~dii;adminrstrfative~!idiIY1J20;f)J _1' ."2 o \,0,.

a -'2 i:':r":'~:-" "~~"z:::>~'~'~~~1ţ*~*ci~~'~~;;r~i'o,~~,~,~,'~;.:;:~:;:Oa6'2'~b00i"'~


..-;~~~ţ
"'lC~~\lzona
'../ 0 ~. ....:~,.>'nCi;?'f1 r' ;~;::Ţ;;;,ci~:;,~;
.... ~,m,:,,",vvt:' ..
'if';:"'~r~ -'""
.J", LO,L',."O.,; 01 .••• -..,.: 1,1 - 1,2 ;:~,;
..;'~\\:'.~
~~.- . ~~: ~.

in restul zonelo.-. '. , qÎP'Y:'C~\: nsil" :-,...~'." 0_, ..•...... '1,0 " .
". . ...•..

J:~r~.:
•~,-::<,~:;":~'i;~~~~~,~:~c.
. ;';~
5

!~
.. ' 2. Metoda comparatlel dIrecte ..•.'~.v
.., '" Cl~q ~o.. :';:;'&~ •.i ~._; , ..:'....•.,<. .' :--:-:--~.;,:;;~.~i~

,.;~(;; ..L:~c.:.~.:..:i.::;::.._:-":'--.:::-:~.;...... ~/ , .../' ../ hSj)S:.~;I:-~;~ji25::'3îl


'J: ~"s'>.- ,.e'e
;~_.;.:; Această" metoda wt'i'liZ;:t~Tn-eyaluarea pr6prfE::atii.~~f.'2i;}obiliare'se'~recdma~da
.. _ ...• - ...", '0' :,: " _0.0'- Il- -'-;:.... '--'1/ ). '-'''-"' . f/ .'
~,p:;;ltru evaluaFea :terenurilc ....libere, sau conside:-aţe/'Iibe:-e (peotrw/ a putea fi
." ~ ,. _" ••• _."..~ _ ' • ;.;. / '. c '•. ~' • _~ ._~ ;: ••' ._. .• .•• ..:.: • .'

comparate) si-exista date suficie~~te.


si sigure 'P[iviG,:1 :'tranzactii cuter~nuri similare
. '_'.. \.- "'_:- .;. o;' '..

.•...
J ." •• • ,- ~_

di1 zona. . .
". ".~
"" .~"'>"'''':-<:
...• ,
. ~•... ,,'. ". 'ii
. ':'
. O' " ..• Prin aceasta:'~~t!1,~'i)retu.rZ::"S,i..a~~le.iQ:Jrm,?tii:c::feritoare!~ terenuri::
..,-n?-i'0!}a,r~; ~;,~~S.g0g!i,~?~,'.
S8mFal~te~iJ jCe~~~ţ~t~,f.~~S;;;~;~'q~:
..~,~~2:f9sQai":
s~difeientiei"i.
is 2L;::;(Y:Efe-ci:uâfeif\~.:::c.Jfecti/ldj-
pret~ril;~ ..'..~'trjJ;';iJctiq~ate'jse~~:'jJoatefac$:
. .' • ;:':" J.-- ~:-: •• ~ :uJJc!:-::J si :~ '';~}'::~_;5''3~1
,;/~/~:jn91::i~I.~:"~'.~
- o •• :?

procentual cu ajutorul indicilor si coeficier;tilot'"prezentati in metoda .;


. " ~.' '.
compafat[ei plin bonitar~' (pre4';tata a~te.rio). (C':-;C ..
• .1' -'. • l'~'::'/ ' ".' ,_ . ,'"'"

TOCite cC:iectiilc treb:. _. pf:ezentate i:1 rapor: j de 2va!uai2, i~tr-o fOima


~; ".:.: ~/~_.: .. - -': ~):') ~ -:c:.~-~
.... looica si usor.de inteles. .'
::;;,',U ['
-' .
..Observa tH: ..•.,.•.,
'.::'::~le::I)ss-r :,i;- ~ ..
s:;:~c,-:;
-..:J
l •.••..

-...! ', .. :'-


l'\ ~
~ ~c."~~,.'.C-:"-~-//<:'c:.:-.,- ..,:t, ,e'.
o vor fi utilizate preLor/ de tf"'anzactionarela Jate ca': mai apropiate de data
'. •.~'-"r: ~ =1.:';; ".' .:~"'~:=~:-~.:-
:=.~:_~.~'. ':f~-".~'~'\'-:.~~? ~-.r~ _

;eva/uarii (se pot eli/iza preturile d9 (:erta c.nosca/':;'C3 preturile


""" •• 1'.. ••. - .• '-: ",J' •• '-. •.

~/f7~negociate de va,7zaresunt.itiai mar~ iz.- cele c'= cumparare sunt mai .


."..... ..;~A;-:,;.;.; - ". ". .:~=: .. ~=~ ,...
.mic~ cu o.diferenta de fl-~20 %)/ ...._ ..::-.::..:-;:::::.;::~:,:~~~
..~: :,j~;2C,:St) _:.= - ... ..; le .:: .,.;.....,_~.:i:c~.~
,:;
• localizarea terenur/]( comparabi/~ este fo:..'te imp(::.'tar:ta/0.::'7 :3cestmotiv
0:3.,0 ~- Od:.C '~. . S':61L:;Jqsb se S:J."" :ins; UJ ~;6:î1;[3:;O~ '- "'; ,.>'-

~~~,;S"2. \ .._:..:.\~2.i~j \.S


...
. ~.•
'--~~r.;:)a
COflII,U:Ji.;.Ji,-
.1-:'~: ~,>.,:~-';~
-.::> 11-
~,-
\~.v~~~_;..
••a ..
'- -- C" t:::lr~nur.l'
.,-/e-
'.,.Q"!,-S-, ==":" ,":~J'::~'\
c,'::=:...~ :_= _
_:,-;...;:).1' . aC-:::l-'
C:,-C_ '.'
t~'\\jtn\L;~.:\,~~:~.\"i!-:r~;"";s:
.. L' !.LO/ 'c"
70"'-'
C,\ \\.~~S~~.~.:.~~
_.,..:.C-~'
.~t.:i"
c-::1...t 0':-"'-"'''_'
:.:JLC),~.~.ct
..
.. ".::: Iw

:. si c!eos.eb/[jls\9/~?l[(;
ţ~C~(!uJ2~e.~!~.J!lA~'~~~(R.G.~!?llt~;~~
de'a obtl?/e
.. '.':Lt\~... ". .(. "',',,-r'" "0 .-" .. _~,,~~;" .•.. ' ~.t.. '.
. :va/orieronate este mai mare/ .(

Buletin docurnent.':Ji- ''EXPERTIZA TEHNICA' nr .. 46/ ,pa[ti: 1995. *" ..


. ,"
... .- .
.~.;:f;:~_.
i" :.
In . cazul terenur'i1or ('cupate de agenti. eC~:1001i.Ci
~ţ;gricoli sau industriari

/l ?t). \cpeficientul va fi urmator.~:1:,.~ ... :. ':)n i5i))rn: lJ';:fnsq,

.':~~O>~"'7:f~:~~~:~~~~i~~
,..: .. n c construibil pana.'la ::,1000-mţf-.Q2 r.;.!.:::; •.•-1.;;.; . .- ~,.., ;:-1:'1".7' !hi;",,,;C - 1 00' "

) < ••• ':'~

1 ~ \ _. - ,.,.. . j .- c...... /. ./::::.... .',."'''' . ( .. iS'

., \ < • '?: construibil peste 10000 rl}P 1:r:it. :-;i


1//'''' .;)::.::(":;:,:: 1(25
: Go - coeficie!1t privindg;adul d'e Q'~~pare\ "'-~~"~i'
.. :~:)~.
~~<:.."... ..:;::~;:.. ;i;:'. ,.-~':X.., il .....\. ..~.~~".;~
..::-\:.)~"')':~~ ~'o..:r;..5~
~:_.:c'.:L.:.::;:::::;...:.:.Tereriocupat cL!'dota r;. si .~onst~'ys.ţ!~r.~::'::...~':'~ '. ',:.:\; ~:'.::i\~\
-ce nu nece~itad~~cfectari .. ~ ',.-............... "~~~:.:~.S£;.2j~'(jl.
)/
::.l", ':;mo::s'(~:::"~9c~e; ;gg2e~df~
'(i.~zâf~ctarCpa'rtialesau (85-:-0(95
tbtale?:~~",,::.;': .. ;r; 5),::,::,';~'~"~b
.~::c.': -, :.;:; ~,~.<' ._.".-_:\\.\./ ~;- : < ••• _': ••• ," •• , ••••••• '::', ••••• - ••••• :;......,

_~.J'< -,;.,' Se precizeaza ca" aceste valqri reduse vor fi 1~3t~jn cbrişJderatie~sila cotele
.<;' • indivize-arerenteCiaclirJL :-... ../;/,~~ -
~,.'.," 0,°.
' .. :,
1;
::1/.;!
-"'-~~,-d/",
favorabil'arhitecturc. j •••..• ,.-- .••••. ,/>' 1 05 (
"-
.:~_(:::::-;~;~ c' }.~:h~fa~ora!?fecbn6rr:iefco.nstructi.ei ":c~;;::,'-' -.,:;;.--<) ...: ';0,95 - 0(90
,"_:~'._I_'."'_"'~ . -. ~.-.~ .• - , ", o" -o. J..~~'" .. "',': ••.••. -. .",_.---~.'" ~.' , •..•. ~ .•~ ~ \\. '. .- .~. ,,-
Cr -;coeficient
.;1.': \.:; ;:;-.,,' .. ~p.~cial de.... re.spingere (lipsa de ihteres) datorita unor
3-:i b"\ ~1E ,'; ':,.caU 2,;e2.~9IJ:l p ,-~~.~:., 'i- ş.a_u.U,ps.e.J:-~:~d.~-in te ~E; ş";"::} ~~zL! IJ?ţ .... ~c;.a-.:.\:prod usa I
, coeficientilor r:-ezLilt2;ti la punctul"'a) si b) . '::
,~,"4:_',0':~\::\ ','\ :\7~':_:{~."";_~_'S.~-\;::.-'~.<.~~-'::-.-~~',";:;
'-" ' r..:_. o::.. _, --'_~\:~-j.\\,-~~>:.::\}'.,C; -",~!'-'•./",',r':'i "'--\~..;:,"'-'~'.~"'~:t":~
a) juridice. .. . .:,."
.\ .:::.,-; :
..•,;,~:::, ~",\-\ .. "'{:'~

.:-. procese in curs,".;


" , '.- .... ..: / ...
::" lipsaactelor clar2 de 'proprietate
"':, , 0.. . '.... :

mostenif-i ne.actL3!izate .

, pozitii divergent:= 'cl.e coproprietarilo(


~".".' .. ~.,~.: ":,-7"'-. .- =:~~)~::~"~':._'..~:.' .. _.:'':t..\~;_'~~':~'~',::,' ... '~,". "
b) de 'perspectiva SOCi2 3 si/sâ"u urbanistica
.. ,,_ ': ..~_.'-=_"".. '~' ... ' _ ~ .~~~\ .. J ', •• :' -._, :: •• , ••••• ,,-:~- ••••••• ;, ,::_.l
- localitati cu SOIl12j ridicat .'-.: 0,70 /;o

-. ~_:-'~""-""'-~-:;. " •• : •.•• _'.,:"':-',- ~ .~,\ "., ~--., < _.: •• ~\\. ~:-.".\.~':: ~~, • .:.
. -, .\..
.. r~
_.~ .. '. ,

localitati cu mOr;;"; industrie mare


.~. . .' '-, - _. '.- '-.. "'. \ , .. -,

Io"calitati cu OOIL.- ~2 deâseb~it-aa zenei ~::<-, ..J '. - "

'.~./.:::.~~\\ ->~<:;.-::'-~ ~~.::. .~~~~\\~T-


-:-C~V:"
..\ ~.~_I ..'~";",QE-,;S:'.::'<
,~.~~j":;~:~~,~~, .,'\C') '~:'\.. ,'. .\.:.~ ,;=t~ sr::::-\"~"~_.\~~~-(~'~\
. 0

. .. . localitati cu tenc: ..~te de d~populare 0,60 -:-0(80


~~~".~1~-.::~~:::~ ;..:- . '::.,r~G's. ~.~~/~':~:.:~:S.
;;':~~
..~.'--'.7:' ~s-t:,,"'.'~-
~-:.~":'.,--~-:.
005.: In cezul in ce,-e exis:3 mai multi fectori de resp,:'::;2re; atâ~"/a'pct. a) Cât si b),
,-'cj\\S-\-::,.6~ - :-~:~;:::-_'~. O:::--.J
se ~'a
,=;\'\:'~'~GS t;;~t;. ::':."~--~-':\;rJ..-- '~--("'.',- -h ,..
yetir.ecoeticientulce7
,.' -:!"~
lÎiâf=i:aYOraDITatit-la'pct
.~-~....,-,,-..\-." ~....,.,'~-(""'"<...•,.o;: •..•
â) 'c~~--si
,~f..L\~,
.._
lâ'(j»j.7.C;\~':j'~ \<:.
'\ ~...li
.•...•....
,••....
"'
. ,c:''" ..."":)
.."~.
\ •..\\\ ...1<r'i~~~<:: .~~'C.:ţ~fi~:;~
,,\", Ii':' ;.\ .
\'C\,.:,,;,~~.ţ.J.'~~ţ;;.t\'<J\~
\\\.\,ţ;.,',..;.
;.;~;;{jWri'Pf.:: <, '!;.;;k';<' •.
"'~',

Buletin documentar "EXPERTIZA T.EHNICA" .7r. 46/ martie 1998


. \(\$;...
_~::"';-.'
,.'... ",';_ u,~ •• ~ •• ::~k,:,.. :-"~r~'t~:,,,
.','jf~~~.",)11f.L,~,.:.,,~,-;~;
:'.." u' ',: ., :;~:',:.::':: o;'''~-''':',':_:-''':::.~~~''''''''''
. ",'~,tjR VL EXPERtjLOR"r~HNrCIi?ijV'~Oj,1;4Nj;Ji'(CE'T;RJ;';":"
c'e:'.
l
li::_.~.
~~
Va o prezc t~/:':~;~;~lCo,;)~~::
C:i,~:.i5juCt..6~',,\ h
jQce
o\""cJ:)'~=.,,,\'\2£\8,~~aE)X'~
J

's!g;@b ",::J'i:.;,j
:U~;
~c ;~;~.-

svitj:cJ
,;i/~;~~;~r:~~ '='<"'')-1:, ':1 \.:

/ ~.qrG\;5i Qţo.: p~ei~r!/e[~a~~ţtf[f~:~~~~~fi cupr~~;~l~~~at~~;:;~~i~~~~~~3\~~~1". ;~ ..~:


aa:-
,\:='1 "\/.),=2 ,.,dreptulr;feproprietilte;,..... ...:....... ." ",
..~..;~~ţ:~~.:~i:1t:rc~;)j~~~~;~~
/ '.' ("~:\;'~l
" 1,{J+' .~.~~;~;.f~1;~,ri~J:~~
~,,,I\-,~, -c.--
b~~.9':;~
.\. •.•. -
~v~~isoq
••• ,
l.:'iC\~?':;"Li:J ~t:'.
9Lt:)'~~~"
.J."" ,-,<!,.,,~lc '" ;!..-.' : ',,-. ~1ţ:"":''::1 "~/j'" , "
.;f, ..
"'~J\:C\I ('(r';: _ .. 1 './ ,.,J ( '.":;'.: ;'r~~Q-" ":;'''' .•)..) D"_~"" ; L.••1~';>~)iSOG ;9;;;J~)1 ');'P
0.0 .....".. , " ,;,: ,_con,C/I/tiJ?-H"';'fţel/" ':)-

'.;f:~~"-~~':~~;~~
('0"- ,,.,,ţ,.1 •.•• ,~.fc::,...-' '~i- ~"J;"\; -_.-

. ~~:=-£:;:~••~ ~. ce}: ;/ :locQlizQ~eQ; );?,~


J2
~ > •• , __ ,.J c:aracterist(c;i1e~Fzk;£;(sulifafata/ forma/ topog[afia/ -ki/rgimeaja

;:~~~~S;5G~
••'((q;';\~;FVDG'~.'-~;:;~~BZ;i~dn~~~:»',,~~;,
zona,"'e.a.'. :~';"~"';.~""'..., ..:.;.~
••~:- .1 \~ ,_....~.~,-
..

,,.'-Incontinuare s~ 'prez~nta LJ'h exen~ph/':de ~'~ij'ţ9;~''''a'.Q!etodei/:ţomparatiei


~~ .J;.' __ .••. j'o'"/' ~" '... //:/ . . ...•_,~ ,": ,f'?i

," ',"dir'eete -pentru "a"aetermina v~lparea tere:nului "X:://compcla'SiI"'cu}'terenul "Y",


. "oi, <O.:...",>. l",.:. _ '-

vandut cu pretul 'unitar de 100.'000 . .l.eijmp, '~tu..{?/ 'una- de zile inainte;tde data
''':'~

evaluarii si cu o suprafata ap:',JpIata de cea a telenulL.. "X". ,


~'.,' \ h": ',. •.• J:'~ .<.: •••• ~, •• - .••••• 1 --. >'J .~-- _ _ ••••• \

In urma a'speCtq,rJLsi ana!lzar,ij --tuturor 'eleme.ntelor' ce caracterizeaza cele


. . ..a: .•" '-:. -,o,.

doua 'terenuri, au rezult~t urmatoarele di'fere(lte: --' .,,"':' -'C~


. - -:.,.,;::.~"'l~~,:.-- ,..~--.:-~; --.: :'.~/- •• ::..:::.._-_::."
_.-:-.

-.........• --f"
,. ," ..
.•..•....
~;":~~~,
:.:...::'0 ~\~S
~ ~. ,-".. "...
::' $ <~'_ :!_;
, .
'.'
'. - _.
..
,; Coef1cienti'" .. //
~Terenu: Terenul
'_ Pozitia " Elementul comp? rativ tf:' .corectie y
•. :....... ,. l..::..t'
-'-,.. h'
uti!lzati X 1

l' ' Existent'a retelei de gaze .' G 1:. la gard'~' ~la 300 rTl_ ~

...:. ) ,,~.' ,2 .;,.;


~:::~
Existerita reteiei'de te[H\c:;care":~".:, ;<': " -1 . ,/Jl..... ..I? l09 rn,_.: la gard:.it.
.•.• "!'.•. '-: . ...J.C.;

, :3' ','
~~-! .•.• ,)_',~I;.'

D;u~'-~~ces la ter~~: d~)~\iiH;l 200 '1'1'1 '., . L) , asÎail lJ::ivat


o",
.- .
• •
. . h" ~; ==, "-;- 1 i:~,:
. .):
,.., Tcl/Orc,,:! '(1 ~5--)
Di~{nsiuni. forme si orie:",;;e"tNen 'u n:::.f~\/o-r--h"
.....
'a
':4: .... (1i2) .
C •..••
I
..
/,
-
..•" " :"'r.:,-O: •... :

. '5. Aspect urbanistic . dezolant , , ~


J~'-'.:~:
'po.Qd.erea suţirăfetei constiuibile '. .45-60% "geste, .Ş_O %
':'nor~~I:; ~, Panza' freatica la nivelul
; .~"'-' . "'''''''", , .' _~_- -~.: - :. ,-o "1"

" o ' •...


7 Natura terenuluI . r
." ",' - ~-
:- zenei de TJndare
,.
, . -
~.51L}::2:):;'C~.q S.S~.:S':: ::'srrl1 U 5~! l.~.S S~'-l-.~:' .~.:~i:.:-- o~ e"1 "; o ~~-:: ;~--'~~!::r~':~ro.,) ~
..
>.'( ,~;l:;:,.~orectJiJe care se. aduc pretului l:lnjtar tranZe :tionat (? = 100.000 leijmp)
. --.- . .- O_'-.J_, .;~' w'!" - •.• ~~ •.•-.: •• ",,~:} -:...;.Ii. ...••:f;':,..... .15 ....
;::.:.2. i .-~':.)\t~ C .
":3~<;"'1 ;;~'Ren.tFuterenul.~\:y"\sunt urmatoarele: " ' ~.
,,~:~.:,~I.I~:,;.:::,~~!.,;,::."-'
'~~;"3~~~~:;t/l.ij'I~~~~:;;lJ.::\J-",C:Ui~LJ]
92 un :~=;:;U .S;i:,:loJ S16iitDcrnj:

. :sbo1;::; fn F;r"'~'.""'~I'
, ••..);:..I.,J •.::~ i; 10.) ;~~IO':;"""
lc;t.j-( "
r,_; )u\.{:
"

Buletin documentar "EXPERTIZA TEHNICA "]r. 46/ ,:1artie 1998


OR:
•...
,

.':"..''':'::" '..':.~';,GJ '.\~~,


.•. ,,..1 .'- ~ - _. ... ... -:....:._ ~,':~. : " ;;:~:.:7\.~ ".;:.::." c; - ' .• ;..•.. ~,.;.
'~y::.. '.' '\~,

'JZ. l:.;rec:ţLe_pQţ}ţiya ţ~rs=r:,~g~.\a


~U:. Px(16)-S,35)%=3)5% X p= 8.350 lei/mp"
._~..h\'":':L,\\-ţ"';\:):_;~:-.) \;;,~;:;
~;;'~-:.\\~',\~ ..\t~f"/ .E~:s\ \""~""",'~;\~f~
~~~2.\,L\""\C\,~'~~, C~''1;L~/''''''
~ .••• ..c.',':'C::'''i "',' .

)Z. 2: '. rectie negativa tere" egala cu:' ?:,(6)~~_~


:63)o/6=':~J7t;/;.xP == 1.070lei/iTlp
~~~...." ::::.-.<:;'1 ....•.M.t" •.:"'\!""'t, ~~.; •..•
_~ ••~_. ~'" ~ ,'",,\,.,.1
,••.. -

)Z, 3. ',' rectie pozitiva~er.'egala c,U:\,/--P?~l6~ ~~~~;~~?56% 1<. p.~?:~ş~+~ymp


)Z. 4: (.. rectie poziti~a teren egala cu: ..:.. ,~px(5;t.5))Olo=':1-0~o
x'p ,=10.000 leijmp.
)Z. 5: c;.:,recţie negativa teren5=gala.cu:
._ ..'- .. '~',,-.' :'.
pi{\9:-c:.:~::6'))Plo"£3d'~ox P = 30.000
.,./ ".;r,
leijmp .
.

)z. 6: c:. irectie coeficient IT ..!\tiplica'tor subuniţa-r: -1 - tl';25 -'.1,0) = 0,75


::,,,,r--;"';i' -~';;~:.-- -,.,,~,- -: .. " \ ,." .. ,:'.:.~ .•::..... . '. ..•...
" .•. ~7 '4 .. ~'.J
,'1_.1._ .. ' '.rpctie: coefilc'IPnt n-:'t1t-ip!'lc'-:l.tor'
su-pr'~unÎt::lr.;.r:.:L'~l1'
t _ ,\..&. - C 8~î = \.'1 .•• ~l.; .~. I'~VI .••• .! .•.~
1
~/-'
le' ....
.' . .' ,-' ~/ "'~",='~,.' :~;.:'<.... \
.. " . ..' _> ~.;;:__: ..:' .' .......• o" • i' ."'•.•
,..... .~~;:: '::'j:g~~-=~-.:~:;::::,:,~ ..",:::,,'~; ..':.

~"c= --(,10.000 leiI mp+ 8.3 ~glei/mp' 1WO!~ifl1)~p+,i9J,qp},ei/


mp)~:OOO-ref7i\1p) }~:l
. . "r.-
X ',.',1.)
.. '
A J.,
1,:.1:"/1 3"
.) - .•')"'T/ _'.J
I-:I mp
ICI/...
..
......:•..','.;.•...•..

• ' ••••••. ,. • ~ •• .' oi f/" . ~,".' ./


N( JTA: 'E~'en;plul'~ f05~ alestjleato~ pen~ru o -,;t:"1h~i' ~'::n;"exemp7i/icare. Cu cat
c'.' '}sebirile; intre 'terenur;' sunt-~ai mar~ CU atat n:,=/;mult p ~J!Ja!;:'/itatea'de a obtif'ie o
l' Jare e"-O.7ataeste ma"-mare .. ". -"'<."..•.. :..: .' , ;

.- "': ;'~l_

./,,~-:".'.-"~I:~
...~ ..
",
. , ..).
. '_>~./II.M£i9DE.!?£ RANDJ..'1E,NT
." - •....•.....
, -.
.-- /
t '..,toda caoltalizârii d:.~ect2~
":9 .: L.,
"""
.~-~;,
~
~

C:.:Jitalizarea <,:direCta este "'0 metoda d-:: ~ran'd2~len~, folosita pentru


. . ". .;-
"ansfoi~"'1are"a nivelului ver ..~~lui ~~.t:sa fie re2lizat 'ltr-un 5:'"1gU:- an de exploa::are,
- .1:'":""

", ) vaf03:E.~:-âtere'nului. : . "./ ..( .


~. >::;. ',:.. ~ ' i~/
se
';C~ ,.::. .•.. "0 :

,.' .
, .Trbnsfor'marea "po.ste face prin divjzare~;:ţ'~nitului î~-::testimat plintr':o' re;ta
:5\/:.:,';' _.. ..•... !..' l/ .
~ec:apitalliz~re.,:;~:.:"~ .•..•.• ! ." "./~/ .. '-':<::;'~' r":o~U
:~~:
...:'," _:,'c"::":J;\ ""-."'<' .•." ~:." ... ".'
•..- . ", . ~~'

'\~,' NO~TA: In preienţ nee; ~':2ndo rata de'capit2.rizar~'baza~a pe relatia dir:tre venit:.;risi
"~valc:Jareaproprietati/'(tE:.-"2nului) rezultata dintr-o z. 7a/iza cC7'1parativa a vanzan!or d2
. P;oJP~tati comparabile Se:! recomanda itljiza,~2a rate. -.ryeutrec::: capitalizare d-2 8 %, care
coriespund.e situatiei uno:-p/asament~ fara ris:uri (caze./monedE.' constante) .
. ::'::,c'.. . .. . ''' __ ' ,. ,.." ...• ~:-:;.. •••

....~Co10form_celor p~ecy;t2:-e:"rezultaurmatoarea p:-Jcedura:


~ . ,
._-._1
-. ,-
V ...•.
.c: _
-~ . _ ~.~'~:-'l .". .:::...~ :...::"- C.: ....; "' ~ '-, .•.•
-
f. _, _. . ::;;

:> 'Veniturile aTeier;':'~ terenulur"'ev':=lu2t


. '~mt re:.:!ta:ul -:;stL~iu!ui p12t;;
.
;....... ,~~fc..~.,-;:..""'i ..•.~-r:...• ....•.,'-~'*~~!._.-,~_
."., .. :.'-( ....• '

iimobiliare loca:e. D3ca nu se cUh6~'c"d~te\' d,:liTd i~.:nirlerHede 'tereilur,:. se


':'.J;'
........
;pot folosi urmatoa:2le metode:

Buletin documen:'-.1r "EXPERTIZA T£HNICA'nr, 46/ martie 1998


, ..
•1'.

.
. .- .'
•••. ,,' .i:'.:' .TARIFUL DE,EAZA (USD/MPILUNA) ;',' ~
..: .. -'~""': DESTINATIE i:.~/ "zonaO ~ ~on~':'
'zon~':!"/'"-"~-ona-ill""i
:.:....
:.;\:::':.{; .•-....•
".'-_'.\.... fA), ../{'S) re) (0\ /'
.•...• ':0.'-,"_.' ••_ •• ' \, .\. \ : • ' . _ r .' ~.",
~ ~::
.,::,~'
.

'"';,"~~l~t.~i.~~~
ac'c)'pe!ite sc0:ne?:;c.2.~rite ':. ,~-_. 1,06,6;/ 0,7 ) 'o.:)~O,50', . -'c';"',
, ,~p.eolr;~r:?lIrT!entatle
':o.•• ' '-,"'.~ .•• -' .''\. ~. "
pub;ica_::. _ .," '- . <__
"'.".
o

,.\.
/l"
l
! ~....... ,-' . ...,.
..
--. ~\.~ 'o

\.:" ~'2: Depozit~re marfuri si amt3!aj~ "". ..•.~... .-"..O!.~P O,':J O.~O 0,25. .'\
"< (Cl~e?:acomertul.~i) • ".,.:.1
'3;:l?roductle si prestarfser\;'icii '~>..0,30 O,~5 0,:2:) '015
,
4. Organizare de santier/./' O,50-::~0"': >:=,--,":6.~J 0,20
. '" .
..•. "
~
....
,

. 12
'V ..c = 'V
.L:I
. :1;1
J:

i
. Vb
..-,,'
= valoare~ veni'turj:~r bcuterealizate la n:'.'~lul un.:; <an.de
{-':'<.:;':::'
'~*'J'ib~taf~
.;~;'1,'. ",;,t~, J

,.Vbi = valoarea vei:;tulu: crut real~~ct la r::'/e.:ul : 'iei luni.


,...
-. _.,i..-'~ .:..•. ~ ~""
.••.. __

Buletin dOCUri79!7t2r "EXPE/?TIZA TDJ/./ICA'-;r. ~:-. / '-.: ~.~ ~~iJ Q


.IL £)(;Jl=-RTILOf( TEfi/VIeI DIN RCifVJAIVIA {~ijrs!J.~ .
.'.' _..~.=~~
.._....~_.".
~~\._~:\
__
.~:~:'qeJ.~Ihll0.~Eea
r: __.-:. _ ..• =. •

< •• :::~_,,-: ••
. ' •• '.0 • _ ••

",--::,,;",:,-,:_,:"-":;':;:'-?'.:,:,:;::~; ..~: .','.... '. ',~'".:~~=_<~~.,;.;;~~.~~~~~"K


~.tOtur<;)t<cheIt1!r~1ilarTo]eglstra te"'" de"\prâ'prieta r .trn1p~Ej~,"lJ:~â"n'f:;>.
I~ .I_
.:.. • •• .:.'--.:~ •••• ,"" •••• ,: ••• :_"~~:' ••" .: ••.• ~ ••. 4 •••••• -i.:••.:- •.•_. • •• w~;,; •. .:. •••.;. :..:~ •• ~. Il :-';' •• ~:;~~.;~.':" ••,.-. ~ "

, J ' . :,'0 .~. •

je zile pentru dreptul de' proprietate pE: care il' are asupra acestuia" si
_ •••••••• ; ••••• " ,_.~.; •• , • ., • ~ ~I ;~~ •• :h'J!:':: C"d',H~'jPq'1"'~ "'~J;,,-::;;'r-;nc:(~r\(i 6b0)9["1 . 1 '. ':.,:
:::,u''';i "::c; ;';xploatarea;IJi (t:;X'2~' 'impdzite;':~cheltuie;:-'aâmm;;trative). Diilpractica I

n lb ci'\.?Of>.OS
;:,~:-;;:',-! ...(',; ::;;-+~i'::;;,,;(1«'" r: ,", n"'~'1<:' -. ;:;i ::)ii-:.r;~c,l:::-)hhi).59"1 S('ţ;'~~" " .I ,
',",'!'J".~o ',nivelul acestor che:tUlell este ţ:upnns, mtrţ 3-5,% din valoarea veniturilor,:,\~,;""

.- -'-~~;~.i;~~;;;:
'. .,,,:-':::-;<':'" ':~~s19~~~u~~~lF
>.

['F~'~
':"::i=0r~
i.-
H,)
1.- _ .....'
! ~)..):J..J
:,. ~~t; li.•...
1;.".) 1;'.:nGt
no' ,"~'12.-",,~""
" -'"
~"'C:".';;~.('.t-:
..... i ••j; _ •••~ d
••• .f .• •
t::; ".~,t:r-('"':c.~,
.•••t~:.".:. ! l ..i
C~'1'£:)"1"";;1
•..
<~ -': ••••• ;:',1 "lftr"....,
ţ:.;.
t~~,4~,
<".,.r-q~"tl:
..~ SJ! ~,9" t ....rnui
-" ., , .... '~.l. • '''''; ',c" t".'
<:
•. - • '

C~= fr CÎ < 5 U '.'!~ ih,,..-'.'.L._;,::--.:::Z:ţ, c~ /;~ '(J~;:;;: S' 'ij

c. va~~~rt:~ totala 2 CheltUjeli~~V~~~g1stra'~2"la.,~;~~~._~~::~I~~~~}~ ~~~}Ţrill~~\


:::':?;:EL'-: :ILiat; .. "" " -~_.~ ..... ..,.>.. ,.~ .
...;;,;; 'U ,,::::,,":lc~t:i 'S: .~:::.;~..:: ':~~':=:-':;'. ':.7~;.,...;;~.. .. oS:=;'5""~<" ' {~~--~.:.=&£20. > ro.

I,,~..C~ •..h~ltU: Ia n:'f.-;)Iul un,..; IUn: 7ile .


..::t .~~:~>:.
;'.''~';:;~:~~~"::,
:,':"':,'.'.-:- '- .! •.• l:I~ •• r1C\
.".., ""'':.~~:~J\t(~'e~:I ":"5[;(: ;:'; I I\~:.::o~~ ';'~':.(.'~~~~.'_~~!-'~'.Sh'
Sj ,~. i~:
.$?'"1i::l-frj'J;~-ţ
~ - . .~
,<' .f; -".: '.:' .::."
'. 't"'~'i \"'~~
- ,,_ - .,.-..
.~ Jeterminarea
. ,- _ .. '. c, ~ >, •.

PiOf;~u!u~/?et/-'CUrajutorul re!~~;~~.i:
...
, ":':Y'.,
<".~~>.
Pn = (Vb - Ce) X (1 -.lp/~OO), unde: ',,- .'~
:~~~:
-

... 7_
---- ...

, '

Buletin document;;: i "EXPERTIZA TEHNICA" nr, 46/ ,nartie 1998


. :, ..
"
i:::~f~';~t..
/1~/~::1~ t~:~~r~~f;~1~~~~7'jG,~
....
', I

ţ~/CQhPf.JL .EXPERTILttR,;.tEHNIC.FJJIN ROf.fĂNIA (CET-R)- ~


. L. -. o•.. : •.•.:::, ')'.::.~".A;~._;,.:\-
...•;. r" .'0 . •••..•••• '.::~ •.. _ ~.•.• _ •.••_:....~.,...... • •.•• • "_'~ ~;:~.:.'~- 'z..:~"~::;.:
.._~:::...:-.0 0':';'-: ;;---~.~ .. '.'.. • •..•.• ~ .••. , - .• , •. : ...•_: .•• _.,.
, J.

, .;..
T.--;-
_. r,~'-:-IO~A
"1.1- :J "''=7TO'I/
~~:_-_.••. Vr.:-- tA
~~~;., ~~J "
~,~_.~ ..,~' ---,--"_.~\:;""';_.- ...
-----.: r-' -"-,-, ":""'
........•..
-,.•,,;.--"----.-. '--"-~"""""'-

~r?I:;6jS~~ţ~d,a..iPQ:aţe..fi 'Joloştţa.~a :'~,ttet0at)ya.:~ţP.Jl'i~c.:.nd;mp.se5c':i.oformetiile d~spre '.


~:~~tran~z~ttlh:ltterenLlrf~Iat~;'~f~nt"~e' :b~~~~rol,~~~~~'T~6a;~~ci~" ., ,4-~.
__ 'o c_.',,'" }r;:~:'~;~t;ş¥
. ~-}J; •..•
;.(f:{~r
Metoda se f6fose'ste dc':a:'
•."~~ :::c':,;""~~l't:i';.::;"
Îzri~ ~:. (.~~.~~.;;:r.fr.,"
.: t.
• !-,. !M
"';;;f,.F;:'{;"""i;;"", -:'.'

ţi
r ' ~
".""~>:... ',.:', ~ ~..~':'~:;.1J'.
n'
.~ '. -..,.
' ~:
\
"'A"':'~'f .,---~,..:':-;" .
.
~ (-:,':~>,..
':K
J.
~"':;'~'.,'~:"r::~;,
'. ::";"'~-:","-~-'-''''~::''::-' ;'~ţ;j1

::-d
.i'. ',)

',:
- valoarea ,c1adiri!or'p':;ate' fi .estimata~cu:WprE:izie burr3:;-' ','
r il- /.' \~~t . t:~1 ~o. • ~. .~~ ~ r '.

:-,-::-;_o:,:-venitul:ariual netge:lerqt'de propri.~tâţe poc:~e-fi ,esti rriatj-""~"''-'-==-- __:;:~~::;


'"'
.; c;"":::;:"':"':,:,i r; m b ,-:-::,h b '11;' ,...~, ,,-\, ' :,-5:\1 1G i31 U iT!.'S:): ;:..J; ,',;:>2~:;:,:~:~.
/)" .rt....
,~:SLdt~ld~~?-~~;lij
:ţii~sorda~lu ~i~~:'@,ţ~:,@p'jţaD,.~r~~i;~~p'a!,~l
,;,',._ ,,;~;.:.;;'p~ntru,-cl'ladiri si sep~rat penfru teren~..'<. "", .. ~~~; :'6hi.:'~~)1.
,;;•.
',' ' -,-~- , ", • j' ' , ----~.

;-'-'.~-'- Pasii de "urmat pentru. c';Jrieareametodei sunt>,. t .... "', ,


. ,:' " ,~.::--""'.' :' ".~." ..-"""::-
...••
:.:." .! . ", !

L-~,Sedetermina costul constr.uctiei (actuale S2J ipoteţi ce), care p'cezinta cea
."::-0, ~'E;].J:16< -~j~.tI(1S'\./ oi/' /) ..'...,...... ./.:~./
, . mai buna utilizare. ,~., //' ""~,.,:":,/
• 'I;~? • ~~. '.' : .: •••••.••

2. Se deternlTna venitJI 'net anual obtinut P'i<~ inchiriere


..~:.
.•.. '-.; ...•.•:.~
si cheltuielile de
I .', ~

operare
.
e.ştimate
v
Pi'~;-ltruproprietate.
. '.
':1

:~=::~:"~-~!;:~.'~ş~~~~iZ;i~a..~~~p~,~~;'-.d~~:-x~nit~n-~taţ!i-bU!.ţccladirii\ ;;;:intr-un c2lcul iî,vers


_'~>"~ __ ••..•_ ••• ,J :- __ O<- --"- •.•. .;...--:--""~-:..., •. ,":::, •• Î.:.~~.-;-- '_o • ,.,~>-_.~.~-~~'t..~
-_.:--_..~ ....', '.•--_. o

...... ,,' ..-" "'tapitcnitarii~ tin~nd contâe'faptuJ ca o cons~:rucţie cie o dureta limitata In
. '-,_.'.' ..r] ~ "~.".:.
;

timp (de -r-egula 85 2[1i). .. "0,. J/


:<~./' .....
---7-. ~/". . . '. .. ..~~.~

-
_ .._...
_., -:L~,Se_scade'.J,ii(1_i'enit~.:_Lnet
". ..0
a.' n.ual, determir..:t ..Ja'

pc':. 2, partea de venit
. ~atrtb_l!iţ~,:caldrriC c~terrn.i~'ata'COnrCinl p::, 3, d::~reilta re;xezentend
•••••••• '.:." _ , __ ~W_. '_"~!<'~'" .: .. ~
partea d~..~enit net corespunzatoare teref14:.:i.
. .. --.'. .... . . ',--".l,1

5. Se capitalizeaza partea de venit net co~~s!pL.Jzatoareteienului, cu o renta


• • "-----:--- .' 7', •••

"., i ... _
..•
\. .

,_...._~perpetua;'! obtincnd:..~::se.'!cloare3 tereîi:u!ui.


:,] :::U-:,:}i!;;,;S q:T\ ''::::\! -j:i c-~: ;",>
"
.':::=:::::::-=-:-'.:'';~:=:-:-=-Ţ~-:-':-:=-==:::- ~:.::~--",
' .. Sau s1ntetic, confor;;: L::-n~at:-;;-::-2i screme:

.-_.---- __ ,_-"0--- -__ '.~-----.~'"


U [uluns'1s:J E:J;:i'5'6~'~'';"
r:.:...:.-:... .... __ ~.J.. •. ...:.:__ . '"",~;:::':.- .v~

! '

./ .. ; - ~~
.. "',

,.",--, ~.~, .

@
Buletin documentiH "EXPE'iTIZA TEHNICA" :,r. 46/ nartie 1998

J
JR. /L ExpiR-ŢILOF/7iEHNjci~cÎN'ROM,4NiA «CET-il)""', ',_~
.".••.•
'~ ':":_
.;.;. "' _. • --~~._....~ •• ~ •. ' ". ',.i ~' •."~' . • •..•,., ,;,.,~,
.., ..•. ':010 ,,--..,..'

l'
~•..•. - ,,,'

........
...,i' .• - '0 ,':";

{.,
/" i
/... :~

.<./

.•..

.... . '.-

." '
.~
._,'
.•....• ;, .-
'.~

..•.•..... ,

/ . .i ,~
'.
•... ..
..~~'
0:..;
.•.. ~..•..
. •..~ .•
"", ~\' .
. ' '.
'.
,.....
"

-1
T
". \:

L/~I<?~r.e3.terenului 1.1
;"•. '.-'~":' __•.: .•... ~.:..._:. •.:....:: . : __ .••. .:.:...:..•..;.:1

, 0, •

. '

Buletin ~ocument;l- "EXPERTIZ~ TEHNIC.;:." nr. 46,' martie 19!JS


.,(..(f l2''':
.", . .<::.... ... :.. ::- -':":"~:~~'.:-:;.:T~~'
~,,:,'iti;,~:;'J;:,;;~(~'
-.' ·~.::,~~D;
-:.:;.:_~_'_":'_'
:-,..•.
~~.~::::-:
.•....
_.: :,: ':'.,~:; ~:~-;~.:,;;,;._,..~;;,,:,,:=,',=;;.~:~=--:=;':-:'=l'':
',.' CORPUL
"
EXPERTILOR TEHNICI DIN ROMANIA (CEFR)
~.: --- :.~.":..•- ..:..- ._-._..---" ......•........ . .....••,..... -' ............•. _...•..~:;.._ ...:: .~~.:.'!~
.••..,...••: .- .....; ..'

. ,.' ~. : .

. .,::;.,... .
.i "- ,#~.

~- .....•. - .

....
. '. >.

.,.~.
~l .
• ~ 1.

. .0",:'\
.•...,.....
:'
"

, .

"
..... ,

._._-- ----- ------ .....•.


'
..~~~:-:'-~'-----'
---~
~..• . -"~
• .-.... - - -. I~

....•
. ,
.

nr, 46/. rT7arl:!e'1998


.... I . _.~." "
-'cl-:- ..J~--::,,'--:9n~.:'J:-"~XP~F?ŢlZA Ţ~HNICA" ,
i .

." .... , .
.,
_,. - ::0 ...

..,.~
..•..•...

-
Buletin document.:;r "EXPERTIZA TEHNICA" ,ir. 46/ martie ~ 998
.. '_ -- -.-:::-:--- .. _- ---_ .. -_... .. _ _- .. -
ILEXPERT!~£!! !~f-f/IICI j ri!f wA. TAfCţT-~
'p ~ Jarea terenurilo, afrate in patri;',': )niu\ S" ;tatilc.' ,)mer.. ~ cu c. : 'tal de

~, in Itate conform legii 15/1990.


ţ. :asta metodologie, elaborata in baza -iG 834. _991, :. 2 'un (;1racter

nini~'a tiv'-fapf pentru care in articoI,Li I 7, din ac j ~~iilp t:;rare, s',J ac~ P,ţ,:izarea
t' '.
•• . .' , i' '.

n C ,ciivinza,ii de acti'.~iactiuni cbnfdtm legii 58/1991 'a priv,<~arii s~Fetatilo;


lere 'e, patrimoniul acestora, d~Ciinciusi'{,1tr;:;;'~i;se ,;el'aiUC3Za in d:;nditiile
./ .l./'" ~"..- I
van: ~ de lege, pentru stabilirea,valorii d,f piat::: \. ' .---- "7:.-\;..
~ 'lare a experientei acumui~te,-eti~,aPlic2'ea'~E)g,~:~a'::orat~'(j" C9I~e\
ierti! Tehnici din Rorr3 nia in anuf 1994~'~si,pcesita ti, 'ca:~zc: iă tele'~ Jaici~:iii':
.:' - f'l':'
• .:;)0 1:,;
c-~ ma'l '--~""p'l o te
C.JI. I I Uj-"V
.:" I-"~""''''~
'"'~ ,..~I'I •. :;a '•.•...
.. ~~:':.,.,.:,
,:-'.•.
~I ••:.:- 1"-
:.:.,
1" ••••••••. "'.":': --
',' •. __ ••••.
.

elaboreze o metodOl09i;;comPlexa, cu C3r~cJţr'da r~~~r 'n9,~fe,'3re sa


sa c
.'
mal multe m~lod- d_ evaluar ~."
o"'':' ~ [/ o !/". "
:rind: •••• : -'",,(/ A

elaborarea aces~ei recomandari s-a '.z. ~.ut In "'2deie~oJ:icor( .:iit cu


L
,a metod~i elabo:,aţeJ!11994 deCorpul ~xpertilc: Tehni:; din RC3nia si
fect::
...~
: P LO:
.1 la,specifi~u\
"
."",

", ":~ ."


.; .;

/eva\uark, ..t~renuri\or
"J.

•• - ••••• <.
0,

a

metode:)!
•• •••••••
din stanoq",.:::Ie dE:
respectiv"' metoo3 comparatiei ....
dir.ecte, 8etoda ,capacita~ji benE::~iare si
. . ...•.:.. .
luar: ;.

./ : """1" r.
2ziduala. ....... ;-:
:ocla '""".,".:,.-
....•.

....... :.•.•. "' .


..', \

" ..
r....
.,
~;,:.
".
,
",,'
',.,. ._-_
...
.'.- ;

'.,':.
PI

", _,,=~:f<?

.j
Buletin documentar, '.'EXPERTIZA TEHNICA" nr. 46/ martie 1998 /

J
,
'1

.<