Sunteți pe pagina 1din 3

Sfântul Nicodim Aghioritul – “Fii gata de atac şi

netemător de moarte, dacă voieşti a birui”

http://www.ganduridinierusalim.com/fii-gata-de-atac-si-netemator-de-
moarte-daca-voiesti-a-birui/

Când te scoli dimineaţa şi te-ai rugat puţină vreme, zicând:


„Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”,
primul lucru de care trebuie să-ţi dai seama este acesta, că
tu eşti într-un loc, numit arenă [‘arenă’ însemnează locul
unde se dau luptele atletice], care nu-i altceva decât inima ta
şi tot omul dinăuntru. Ai în vedere că în faţă stă inamicul,
pofta ta cea rea, contra căreia te-ai hotărât a lupta. Fii gata
de atac şi netemător de moarte, dacă voieşti a birui. Cugetă
că în partea dreaptă a arenei vezi chiar pe Comandantul tău
biruitor, Domnul nostru Iisus Hristos, cu Prea Sfântă Maica
Sa şi cu multe oşti de îngeri, sfinţi şi îndeosebi cu
Arhanghelul Mihail; iar la stânga, vezi răul infernal cu
demonii lui, aromându-ți și îndulcindu-ți pasiunile şi poftele
rele.

Aruncă-te în luptă, supune pe demon cu semnul crucii, fiind că ai un


glas de la îngerul tău păzitor care grăieşte astfel: „Azi ai de luptat
împotriva acestei pasiuni, a celorlalţi inamici ai tăi, nu lăsa inima a-
ţi slăbi; nu fugi din luptă, fiindcă de faţă-i Domnul nostru şi
Comandantul Suprem, Iisus Hristos, însoţit de toţi coloneii şi
căpitanii. Adică cu toată oastea Lui glorioasă, gata a lupta împotriva
tuturor inamicilor tăi. Nu-i va lăsa să te oprime, ori să te ia prins.
Căci s-a zis: Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi fiţi
liniştiţi!" (Ieşirea XIV, 14).

Deci, stai ferm, supraveghează-te, sileşte-te de suportă „necazul”


ce-l simţi uneori; strigă din adâncul inimii tale cât de des; „Nu mă
lăsa în mâinile vrăjmaşilor mei” (“Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine
şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău” - Ps. XXVI, 14). Strigă
către Domnul, către Preasfânta Fecioară şi către toţi sfinţii, bărbaţi
şi femei, şi totdeauna vei fi biruitor. Fiindcă este scris: „Scris-am
vouă, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut ce este de la început. Scris-am
vouă, tinerilor, căci sunteţi tari, şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne
întru voi şi aţi biruit pe cel viclean” (I Ioan II, 14).

Şi dacă eşti slab, neobişnuit, stângaci, iar vrăjmaşii tăi sunt


puternici şi mulţi, cu atât mai mare va fi ajutorul Celui ce te-a făcut
şi te-a răscumpărat. Dumnezeu este neasemănat mai puternic în
acest război; căci este scris: „Cine este acest împărat al Slavei?
Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte” (Ps. XXIV,
8). El are mai multă dorinţă a te salva, decât vrăjmaşul de a te
nimici.

De aceea luptă şi nu te mâhni de oboseală. Fiindcă din aceasta se


naşte biruinţa şi marele tezaur adus de Împărăţia Cerurilor, şi
sufletul este unit în veci cu Dumnezeu.
Deci, începe în numele lui Dumnezeu a lupta. Ia arma cu această
speranţă. Cu încredere în Dumnezeu, cu rugăciuni, exerciţii, şi mai
ales cu arma rugăciunii din inimă şi cuget care este: „Doamne Iisus
Hristoase, miluieşte-mă”; un nume aşa de înfricoşat, ca o sabie cu
două tăişuri, întorcându-se în inima ta şi aruncând jos, biciuind,
demonii şi pasiunile.

Sfântul Nicodim Aghioritul

Extras din ”Războiul nevăzut”, Ed. Egumenița, Galați, pag. 49-50

http://www.ganduridinierusalim.com/fii-gata-de-atac-si-
netemator-de-moarte-daca-voiesti-a-birui/