Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Evaluare finală Data:

1.Completează enunţurile:

a) Muntele este cea mai .........................formă de relief.

b) Câmpia este o formă de relief ................................

c) La câmpie se cultivă mai ales ......................................................................................

2.Recunoaşte şi scrie părţile din care sunt alcătuite plantele din imagini:

3.Completează tabelul, scriind plantele enumerate in coloana cerută: grâu, brad, ardei, stejar, porumb,
pere, cireşe, castravete, fag, struguri, ovăz, vinete.

Legume Fructe Cereale Copaci

4.Încercuieşte cuvintele care completează corect propoziţia.

Pentru a trăi şi a se dezvolta, plantele au nevoie de:

-aer; - întuneric; - apă; - căldură;

-suc; - lumină; - frig; - pământ bun.


5.Încercuieşte răspunsul corect pentru fiecare propoziţie:

a) Igiena înseamnă *murdărie b) Curăţenia se face: *zilnic

*curăţenie *săptămânal

*îngrijire * lunar

c) În clasă trebuie să: *aerisim; *fac mizerie; *ştergem tabla.


6.Indică părţile componente ale corpului fiecărui animal:

7.Scrie anotimpul corespunzător ilustraţiilor:

________________________________________ _______________________________________

______________________________________ ________________________________________

8.Grupează în tabel acţiunile dăunătoare şi pe cele de protejare a mediului natural: plantarea copacilor;
ruperea florilor; îngrijirea păsărilor şi a animalelor sălbatice; aruncarea hârtiilor în pădure; colectarea
deşeurilor; focul nesupravegheat în pădure.

Acţiuni dăunătoare Acţiuni de protejare


Descriptori de performanţă

Foarte bine Bine Suficient


1 Completează cu cuvinte Completeză cu cuvinte 2 Completează un enunţ corect.
corecte cele 3 enunţuri. enunţuri.

2 Identifică toate părţile Identifică 2-3 părţi Cunoaşte părţile componente ale
plantelor. componente ale plantelor. plantelor dar nu le denumeşte
corect
3 Completeză corect tabelul Completează tabelul cu 9-10 Completează tabelul cu 5-6 din
cu 11-12 din exemplele din exemplele date. exemplele date.
date.
4 Alege cele 5 variante Alege 3-4 variante corecte. Alege doar 2 variante corecte.
corecte.

5 Alege răspunsul corect Alege 2 răspunsuri corecte din Alege un răspuns corect din 3.
pentru toater cele 3 3.
enunţuri.
6 Recunoaşte cele 4 Recunoaşte 3 anotimpuri. Recunoaşte 2 anotimpuri.
anotimpuri.

7 Identifică toate părţile Identifică părţile componente Identifică părţile componente


componente ale ale animalelor cu o eroare- ale animalelor cu 2 erori-
animalelor. omisiune. omisiuni.
8 Grupează corespunzător Grupează corespunzător Grupează corespunzător 2
coloanelor 5-6 acţiuni. coloanelor 3-4 acţiuni. acţiuni.