Sunteți pe pagina 1din 4

Cunoaşterea mediului clasa a II-a

Evaluare iniţială

1. Recunoaşte legumele şi scrie numele lor, apoi colorează-le !

................................... ............................... ............................ .........................

........................... ......................................... ............................ ........................

2.Scrie 3 animale domestice şi 3 animale sălbatice în tabel:

Animale domestice Animale sălbatice

3. Adevărat ( A ) sau Fals ( F ) :

 Fructele şi legumele conţin multe vitamine .


 Toamna, toate păsările pleacă spre ţările calde.
 Vara, zilele sunt mai scurte, iar nopţile sunt mai lungi.
 Iarna este cel mai frig.
 Animalele domestice aduc omului foloase.

4.Scrie denumirea anotimpului potrivit lunilor date :

mai aprilie septembrie octombrie

martie noiembrie
5. Alege răspunsul corect :
 Igiena înseamnă
a) curăţenie b) îngrijire c) murdărie
 Curăţenia se face
a) zilnic b) săptămânal c) lunar
 În clasă trebuie să
a) alerg b) arunc hârtii pe jos c) o îngrijesc

 Protejăm mediul înconjurător prin


a) ruperea florilor b) poluarea apei c) plantarea copacilor
CUNOAŞTEREA MEDIULUI
Clasa a II-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Obiective operaţionale :
O 1 – să recunoască şi să coloreze legumele;
O 2 – să grupeze animalele date în domestice şi sălbatice;
O 3 – să identifice enunţurile adevărate şi pe cele false;
O 4 – să asocieze anotimpul cu lunile aferente ;
O7 - să aleagă răspunsul corect.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE
1. Recunoaşte şi scrie corect denumirea legumelor prezentate;
2. Grupeaza corect 3 animale domestice, 3 animale sălbatice;
3. Identifica toate enunturile adevărate şi pe cele false ;
4. Asociază anotimpul cu lunile aferente
5. Încercuieşte corect răspunsul pentru fiecare enunţ;

BINE
1. Recunoaşte şi scrie corect denumirea a 6 din cele 8 legume prezentate;
2. Grupează corect majoritatea animalelor domestice, sălbatice ;
3. Identifică 3 enunţuri adevărate sau false ;
4. Asociază anotimpul cu lunile aferente
5. Alege două răspunsuri corecte;

SUFICIENT
1. Recunoaşte şi scrie corect denumirea a 5 din cele 8 legume prezentate;
2. Grupează corect câte 2 animale domestice, sălbatice ;
3. Identifică 2 enunţuri adevărate sau false ;
4. Asociază un anotimp cu lunile aferente ;
5. Alege un răspuns corect din cele patru;