Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea „Ovidius” din Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă


Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic, anul II
Forma de învățământ cu Frecvență Redusă (IFR)

CAIET DE PRACTICĂ
Practică Tehnologică

Cadru didactic supervizor,


_________________________________
(nume, prenume și semnătură cadru didactic)

Tutore,
....................................................
(nume, prenume și semnătură ale persoanei desemnate de partenerul de practică)

Practicant,
…………………………………
(nume, prenume și semnătură student)

An univ.: 2016-2017
CUPRINS
Pag.

1. Prezentarea de ansamblu a instituţiei (unităţii) în care se desfăşoară practica ..............................


1.1. Profilul de activitate şi statutul juridic.............................................................................................
1.2. Dimensiunea şi complexitatea activităţii (de ex. dacă este o societate comercială: capacitatea de
producţie şi/sau desfacere, subunităţi proprii, număr de salariaţi, activităţi desfăşurate, venituri
realizate etc.)....................................................................................................................................
1.3. Tendinţele evolutive ale activităţii unităţii ......................................................................................
1.4. Obiectivele de dezvoltare şi de modernizare a unităţii ....................................................................
1.5. Fluxul tehnologic pentru produsele şi/sau serviciile obţinute etc. ..................................................

2. Prezentarea principalelor subunităţi şi compartimente cât şi a activităţilor


practice derulate ........................................................................................................................................
2.1. Modul de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţilor .........................................
2.2. Sistemul de management (conducere) practicat ..............................................................................
2.3. Structura organizatorică a firmei. Organigrama ..............................................................................
2.4. Organele şi posturile de conducere..................................................................................................
2.5. Relaţiile dintre diversele activităţi, compartimente şi posturi .........................................................
2.6. Principalii indicatori de performanţă (cifră de afaceri, costuri totale, profit, profitabilitate etc) ....
2.7. Preocuparea pentru asigurarea calităţii ............................................................................................

3. Tratarea principalelor probleme ale practicii tehnologice ................................................................


3.1. Norme de protecţia muncii. Elemente fundamentale constitutive ale unităţii economice ..............
3.2. Documentaţie tehnică a instalațiilor și echipamentelor portuare și marine. ....................................
3.3. Elemente de planificare a activității de producţie ...........................................................................
3.4. Metode de mărire a productivităţii şi reducere a costurilor. ............................................................
3.5. Elemente de reparații și întreținere a mecanismelor, instalațiilor, echipamentelor portuare și
marine. Elemente de prelucrare mecanică a pieselor (arbori, bucșe, țevi, piese filetate, flanșe,
roți dințate etc). ................................................................................................................................
3.6. Elemente de proiectare a unei piese oarecare din componenţa unui ansamblu. Proiectarea
asistată de calculator a proceselor tehnologice, a pieselor și a ansamblurilor funcționale. .............
3.7. Realizarea de scheme logice de calcul, analiza datelor şi interpretarea corectă a rezultatelor și
reprezentărilor grafice. ....................................................................................................................

2
3.8. Analiza şi interpretarea corectă a documentaţiei tehnice (parametri constructivi, de funcţionare,
asamblare, buletine de măsurători, programare revizii tehnice etc). ...............................................
3.9. Înțelegerea și utilizarea corectă a noţiunilor: tensiune electrică, curent electric, circuite
electrice............................................................................................................................................
3.10. Aplicații ale proprietăților fizice ale fluidelor în funcționarea mecansmelor, instalațiilor
portuare și marine ............................................................................................................................
3.11. Metode de rezolvare a problemelor la diferite tipuri de motoare electrice utilizate la utilajele și
sistemele portuare și marine. ...........................................................................................................
3.12. Bazele tehnologiei asamblării în construcţia de maşini. Controlul dimensional.............................
3.13. Demontarea și montarea motoarelor de acționare a mecanismelor instalațiilor portuare și
marine. .............................................................................................................................................
3.14. Înțelegerea schemelor cinematice ale mecanismelor şi înţelegerea modului de montare și
funcționare .......................................................................................................................................
3.15. Utilizarea corectă a elementelor de rezistenţa, a materialelor şi a desenului tehnic în cazuri
concrete în construcţia de utilaje, instalații și echipamente portuare și marine ..............................