Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE


PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CU FRECVENŢĂ

PROGRAMAREA EXAMENELOR
(13.01.2020 – 02.02.2020)

CRP IF
ANUL I

Nr.
DISCIPLINA DATA SALA ORA ASISTENT
crt.
1. Introducere în ştiinţele 25.01.2020 B5 10.00 Asist.univ.drd. Isaia
comunicării Viorica
Lect.univ.dr. Botezatu Vanina
2. Introducere în sistemul mass- 17.01.2020 A24 14.00 Lect.univ.dr. Popa
media Florentina
Lect.univ.dr. Teodorașcu Fănel
3. Introducere în relaţii publice 22.01.2020 B5 13.00 Lect.univ.dr. Botezatu
Lect.univ.dr. Popa Florentina Vanina
4. Elaborarea unui produs de 30.01.2020 A27 10.00 Conf.univ.dr.
relații publice cu ajutorul Marinescu Liviu
calculatorului Mihail
Lect.univ.dr. Panfiloiu Gheorghe
5. Limba engleză în comunicare şi 18.01.2020 Amf 1 10.00 Lect.univ.dr.
relaţii publice Panfiloiu Gheorghe
Conf.univ.dr. Marinescu Liviu
Mihail
6. Gândire critică 15.01.2020 A22 10.00 Asist.univ.drd. Isaia
Conf.univ.dr. Munteanu Cristinel Viorica
UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CU FRECVENŢĂ

PROGRAMAREA EXAMENELOR
(13.01.2020 – 02.02.2020)

CRP IF
ANUL II

Nr.
DISCIPLINA DATA SALA ORA ASISTENT
crt.
1. Introducere în publicitate şi 15.01.2020 A22 12.00 Asist.univ.drd. Isaia
analiza discursului publicitar Viorica
Conf.univ.dr. Munteanu Cristinel
2. Relaţii publice sectoriale 22.01.2020 B5 14.00 Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr. Popa Florentina Botezatu Vanina
3. Discurs mediatic în limba engleză 18.01.2020 Amf 1 10.00 Lect.univ.dr.
Conf.univ.dr. Marinescu Liviu Panfiloiu Gheorghe
Mihail
4. Practica de specialitate I 23.01.2020 B5 12.00 Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr. Popa Florentina Teodorașcu Fănel
5. Tehnici de redactare 25.01.2020 B5 10.00 Asist.univ.drd. Isaia
Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Viorica
6. Producţie publicitară online 30.01.2020 A27 12.00 Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr. Panfiloiu Gheorghe Postolache Florin
UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CU FRECVENŢĂ

PROGRAMAREA EXAMENELOR
(13.01.2020 – 02.02.2020)

CRP IF
ANUL III

Nr.
DISCIPLINA DATA SALA ORA ASISTENT
crt.
1. Semiotică 29.01.2020 B5 10.00 Asist.univ.drd. Isaia
Conf.univ.dr. Munteanu Cristinel Viorica
2. Deontologie profesională 15.01.2020 A24 12.00 Conf.univ.dr. Tureac
Conf.univ.dr. Arsith Mirela Cornelia
3. Managementul organizării de 13.01.2020 A22 14.00 Conf.univ.dr. Arsith
evenimente Mirela
Conf.univ.dr. Tureac Cornelia
4. Relaţii publice şi comunicare în 23.01.2020 B5 13.00 Lect.univ.dr.
afaceri Teodoraşcu Fănel
Lect.univ.dr. Popa Florentina
5. Comunicare interpersonală şi 20.01.2020 B5 12.00 Conf.univ.dr. Tureac
conflict Cornelia
Conf.univ.dr. Arsith Mirela
6. Imaginea publică a liderilor şi a 17.01.2020 A24 15.00 Lect.univ.dr. Popa
instituţiilor Florentina
Lect.univ.dr. Teodoraşcu Fănel