Sunteți pe pagina 1din 1

Enjoy-EUR – Standard

DOBANZI, COMISIOANE, TAXE SI ALTE COSTURI


Anexa 1 la Conditiile contractuale pentru utilizarea cardului de credit sau cardului de debit cu / fara overdraft,
pentru persoane fizice sau a cardului de debit pentru persoane juridice/alte entitati nr. …………/………………….

1. 1. Nivelul dobanzilor, comisioanelor, taxelor si altor costuri aferente Contractului pentru utilizarea cardului de credit sau
cardului de debit cu/fara overdraft, astfel cum in mod eventual va fi modificat/completat prin acte aditionale si aferente
operatiunilor cu carduri pe care Detinatorul se obliga sa le achite Bancii sunt urmatoarele:

Dobanda aferenta descoperitului de cont neautorizat : 50% pe an. Aceasta dobanda este fixa pe toata perioada aplicarii ei.

Comision de emitere card 0 EUR


Comision de reemitere card 2.5 EUR
Comision pentru operatiuni la comerciantii din Romania 0 EUR
Comision pentru formulare contestatie nejustificata a tranzactiilor 8 EUR
Comision pentru operatiuni la comerciantii din strainatate 0 EUR
Comision de conversie valutara - intraregional 0
Comision de conversie valutara - interregional 0
Comision de utilizare mijloc de plata (card) la ATM-uri ale Libra Internet Bank 0.2%
SA/ Euronet
Comision de utilizare mijloc de plata (card) la ATM-uri ale altor banci din 0.75% + 0.6 EUR
Romania
Comision de utilizare mijloc de plata (card) la ATM-uri din strainatate 1%, min 2 EUR
Comision utilizare POS-uri Libra Internet Bank pentru retragere numerar 0.2%
Comision utilizare POS-uri/IMPRINTER din Romania pentru retragere 0.5% + 0.6 EUR
numerar
Comision utilizare POS-uri/IMPRINTER din strainatate pentru retragere 1%, min 2 EUR
numerar
Taxa blocare card 8 EUR
Taxa de emitere card in regim de urgenta 7 EUR
Taxa reinnoire card la expirare 0 EUR
Taxa regenerare cod PIN 1 EUR
Taxa recuperare card 2.5 EUR
Dobanda cont curent de card 0
Comision de administrare a cardului/ contului de card 1 EUR/ luna
Taxa interogare sold la ATM-uri din Romania si strainatate 0 EUR

2. Formula de calcul a dobanzii este: D=(S*Rd*Nz)/(T*100), unde: S = sold, Rd = rata anuala a dobanzii, T = numarul de zile
calendaristice din anul curent (365 – an nebisect, 366 – an bisect); Nz = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda.

DETINATOR UTILIZATOR/I DESEMNAT/I (daca este cazul)


Nume si Prenume: Nume si Prenume:

Semnatura Detinator: Semnatura:


LIBRA INTERNET BANK, prin reprezentant:
Nume si Prenume:

Functia:

Semnatura:

LIBRA INTERNET BANK S.A. | www.librabank.ro


Phoenix Tower, Calea Vitan 6-6A, Sector 3, Bucuresti, 031296, Romania; Tel.: +40(0)21 208.8000; Fax: +40(0)21 230.6565;
Swift: BREL RO BU; Numar de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal RO;
Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997; Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 25819;
Capital social subscris si varsat: 462.616.000 RON. Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro
TCLGE 06