Sunteți pe pagina 1din 1

Saltele JYSK

Certificat de garanție și instrucțiuni de


îngrijire

Felicitări pentru noua saltea de la JYSK! bulă de aer şi o ruletă, care să măsoare diferenţa dintre centru şi părţile nu au fost respectate instrucțiunile de folosire și întreținere, dacă
Acest document vă informează despre garanţia extinsă oferită de JYSK laterale. se constată deteriorarea produsului în urma folosirii de substanțe
pentru o selecţie variată de saltele. De asemenea, acest document corozive, sau dacă produsul a fost așezat sau folosit într-un mediu cu
vă oferă informaţii referitoare la întreţinerea saltelei. Este important Pentru ca garanţia să poată fi aplicată în cazul produselor menţionate umiditate crescută sau în aer liber.
să respectaţi sfaturile următoare pentru a beneficia de durabilitate şi mai sus, este necesar să se fi folosit pe toată durata utilizării o protecţie • Unele saltele sunt comprimate, vidate şi/sau rulate pentru a facilita
confort maxim. pentru saltea ori o saltea superioară adecvată. De asemenea, este transportul la domiciliu. Ca urmare a presiunii de comprimare şi
necesar ca salteaua să fi fost aspirată la intervale regulate. rulare, pot trece 3–5 zile până când salteaua va reveni la dimensiunea
Reţineţi că această garanţie este valabilă doar dacă salteaua este Husa saltelei beneficiază de garanție de 2 ani. normală. Salteaua poate fi totuşi utilizată imediat după ce a fost
utilizată în scopul pentru care a fost creată, în condiţii normale de despachetată.
utilizare. În plus, trebuie urmate sfaturile de mai jos privind întreţinerea Întreţinerea noii saltele: • Spuma şi materialul textil pot avea un miros cauzat de împachetarea
saltelei. Urmaţi sfaturile de mai jos privind întreţinerea saltelei nu doar pentru etanşă, care ar trebui să dispară la scurtă vreme după utilizarea
a vi se putea aplica garanţia, ci şi din motive de igienă, pentru a evita saltelei. Aerisirea, aspirarea şi presarea aerului în afara saltelei vor
Toate saltelele achiziţionate la JYSK intră sub incidenţa legii naţionale, praful şi murdăria din interiorul saltelei. Când spălaţi husa de saltea contribui la eliminarea mirosului.
conform prevederilor din Legea nr. 449/2003. detaşabilă, nu uitaţi să respectaţi instrucţiunile de spălare şi să închideţi • Este posibil ca produsele noi să aibă un miros ciudat. Mirosul este
fermoarele. total inofensiv şi va dispărea după despachetarea şi utilizarea
Bonul este ataşat la prezentul document. Pe bon se precizează dacă produsului.
salteaua dvs. este acoperită de garanţia extinsă prezentată mai jos. Întreţinerea saltelelor cu cadru: • Spuma cu memorie reacţionează la modificările de temperatură,
În cazul unei reclamaţii, trebuie să faceţi dovada achiziţionării în Salteaua cu cadru trebuie rotită pe orizontală de 3–4 ori pe an. În acest prin urmare, este posibil să simţiţi o diferenţă de la iarnă la vară,
conformitate cu legea naţională. fel, stratul de căptușeală/spumă nu se va lăsa şi nu va lua forma corpului în funcţie de temperatura din cameră. Acesta nu este un defect al
Pentru dovada achiziției, este obligatorie prezentarea bonului de casă dvs. Salteaua cu cadru include de obicei o saltea superioară pentru produsului.
sau a facturii fiscale. Garanția nu se aplică în cazul revânzării produselor protecţie şi confort sporit. Salteaua superioară cu două feţe trebuie • Reţineţi că este posibil să fie necesară o lună şi jumătate ca să vă
sau utilizării în scop profesional! întoarsă de 3–4 ori pe an; atât de pe o parte pe cealaltă cât și de la un obişnuiţi cu o saltea nouă.
capăt la celălalt.
Această garanție se referă la: Modalități de asigurare a garanției:
1. Arcurile din saltelele cu arcuri (ruptură) Întreţinerea saltelelor cu arcuri: În cazul lipsei conformității produsului constatate în perioada de
2. Defecte la structura internă Salteaua cu arcuri trebuie întoarsă de 3–4 ori pe an, cu partea garanție, aveți dreptul de a solicita societății noastre în primul
3. Pierderea formei peste 20% (în cazul saltelelor cu spumă) superioară către partea inferioară (doar pentru saltelele cu două feţe) rând repararea produsului, sau înlocuirea acestuia, ori reducerea
Produse excluse (pentru care garanția este de 2 ani): și de la un capăt la celălalt, pentru a preveni uzura excesivă a aceloraşi corespunzatoare a prețului, sau restituirea contravalorii produsului.
1. Picioare pentru saltele regiuni. În acest fel, stratul de protecţie/spumă nu se va lăsa şi nu va • În cazul lipsei conformității înăuntrul termenului de garanție,
2. Saltele gonflabile lua forma corpului dvs. Saltelele cu arcuri trebuie aşezate pe o bază cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul
3. Saltele pentru canapele extensibile, sau saltele pliante ventilată pentru a permite evacuarea condensului; cum ar fi o somieră rând repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz
4. Protecțiile pentru saltele cu stinghii într-un cadru de pat. fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau
5. Protecțiile pentru saltele pentru copii și bebeluși disproporționată. Orice reparare sau înlocuire se va realiza fără niciun
Întreţinerea saltelelor cu spumă şi latex: invonvenient semnificativ pentru cumpărător.
JYSK oferă o garanţie extinsă pentru o selecţie variată de saltele: Salteaua cu spumă sau latex trebuie întoarsă de 3–4 ori pe an, atât cu • În cadrul termenului de garanție repararea sau înlocuirea produsului
partea superioară către partea inferioară (doar pentru saltelele cu două se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data
Produse din categoria PLUS: feţe), cât şi de la un capăt la celălalt, pentru a preveni uzura excesivă a prezentării produsului la unitatea service autorizată.
Se oferă o garanţie extinsă de 15 ani pentru saltelele cu cadru din aceloraşi regiuni. În acest fel, stratul de protecţie/spumă nu se va lăsa • Termenul de rezolvare a reclamațiilor este de maxim 15 zile.
categoria PLUS, saltelele cu arcuri din categoria PLUS, paturile şi nu va lua forma corpului dvs. Saltelele cu spumă trebuie aşezate pe Eventualele sesizări sau reclamații vor fi făcute la adresa de e-mail
continentale din categoria PLUS şi paturile reglabile din categoria PLUS. o bază ventilată pentru a permite evacuarea condensului; cum ar fi o serviciuclienti@jysk.com sau la nr. de telefon 0723 115 975.
Garanţia extinsă acoperă defectele cauzate de materialele din interior somieră cu stinghii într-un cadru de pat. Cumpărătorul declară că acceptă toate clauzele din prezentul certificat
sau de procesul de producţie. Sunt acoperite defectele de la nivelul și că va respecta în întregime instrucțiunile de utilizare a produsului.
cadrului, somierei şi arcurilor de metal. De asemenea, reţineţi următoarele: Confirm că am primit produsul în perfectă stare de funcționare
• Dacă reparaţia sau înlocuirea cu o saltea identică nu este posibilă, împreună cu accesoriile sale (după caz), ghidul de utilizare, întreținere,
Produse din categoria GOLD: JYSK vă va oferi articolul cel mai asemănător cu putinţă conform instalare, și am luat la cunoștință că prezentul certificat de garanție este
Se oferă o garanţie extinsă de 25 de ani pentru saltelele cu cadru evaluării noastre. Putem să vă oferim rambursare parţială. Suma valabil numai însoțit de bon fiscal sau factura de achiziție și chitanța.
din categoria GOLD, saltelele cu arcuri din categoria GOLD, paturile rambursată depinde de perioada de garanţie rămasă şi de alţi factori Prezenta garanție nu afectează drepturile dumneavoastră legale.
continentale din categoria GOLD şi paturile reglabile din categoria relevanţi. Vă mulţumim că aţi ales să cumpăraţi salteaua de la JYSK. Sperăm că
GOLD. Garanţia extinsă acoperă defectele cauzate de materialele din • Oferim o garanţie extinsă pentru majoritatea saltelelor noastre, însă salteaua se va ridica la nivelul aşteptărilor dvs. Noapte bună!
interior sau de procesul de producţie. Sunt acoperite defectele de la recomandăm înlocuirea saltelei după 10–12 ani din motive igienice.
nivelul cadrului, somierei şi arcurilor de metal. • Salteaua absoarbe o mare cantitate de umezeală pe timpul nopţii. Bon fiscal număr Semnătură Cumpărător Data vânzării
Este important să păstraţi dormitorul aerisit şi ventilat.
Pentru saltelele cu spumă din categoria GOLD, garantăm că forma • Garanţia nu acoperă cheltuielile de transport.
saltelei se va păstra şi că utilizarea normală nu va presa spuma. Dacă • Garanţia nu acoperă uzura normală, tăieturile sau zgârieturile,
înălţimea părţii centrale se lasă cu peste 20%, salteaua va fi acoperită deteriorările cauzate de accidente sau de impactul obiectelor
de garanţie. Modificarea înălţimii se poate constata folosind o nivelă cu înconjurătoare. Garanția nu se aplică în cazul în care se constată că Ștampilă și semnătură magazin