Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor la Tema 1.

Noţiuni generale
privind dreptul obligaţional
1. Definiţi raportul juridic obligaţinal, stabiliţi trăsăturile lui juridice şi sensul termenului de
obligaţie.
2. Determinaţi subiectele raportului juridic obligaţional şi stabiliţi momentul determinării
acestora.
3. Prin exemple concrete stabiliţi calitatea subiectelor în raporturile juridice obligaţionale
unilaterale şi bilaterale.
4. Definiţi obiectul raportului juridic obligaţional şi stabiliţi condiţiile lui generale.
5. Prin exemple delimitaţi obiectul juridic de cel material şi stabiliţi corelaţia dintre ele.
6. Stabiliţi obiectul juridic şi cel material din speţa nr.5, p.13 din manualul Drept civil.Teoria
generală a obligaţiilor. Scheme, speţe, teste.
7. Delimitaţi obiectul contractului de obiectul obligaţiei civile şi daţi un exemplu unde obiectul
contractului să fie ilicit, iar obiectul obligaşiei să fie licit.
8. Stabiliţi conţinutul raportului juridic obligaţional şi determinaţi particularităţile dreptului de
creanţă.
9. Determinaţi modalităţile de sancţionare a debitorului în cazul neexecutării prestaţiei
datorate.
10. Determinaţi locul normelor juricie care reglementează „Vânzarea-cumpărarea bunurilor
pentru consum”, „Gestiunea de afaceri” şi „Îmbogăţirii nejustificate” în sistemul obligaţiilor.
11. Determinaţi criteriile legale şi doctrinare de clasificare a obligaţiilor.
12. Delimitaţi obligaţiile după obiectul lor prin prisma unor exemple.
13. Determinaţi particularităţile obligaţiilor complexe după obiect şi daţi exemple.
14. Definiţi solidarietatea pasivă şi daţi exemple de obligaţii solidare pasive legale.
15. Determinaţi particularităţile obligaţiilor pecuniare şi celor de altor natură.
16. Indicaţi un eveniment care să dea naştere la drepturi şi obligaţii într-un raport juridic
obligaţional.