Sunteți pe pagina 1din 8

Simularea Concursului de Admitere – 19 Mai 2019

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE – Biologie clasa a XI-a


Varianta A
1. Țesutul conjunctiv moale fibros se găsește la nivelul:
A. tunicii medii a arterelor
B. aponevrozelor
C. cartilajelor costale
D. diafizelor oaselor lungi
E. cartilajelor laringeale

2. Alegeţi varianta FALSĂ:


A. rinichii contribuie la menţinerea homeostaziei şi a echilibrului acido-bazic
B. rinichii intervin în inactivarea vitaminei D3
C. debitul sanguin renal este de 420 mL/100 g ţesut/ minut
D. nefronii juxtamedulari sunt importanţi în mecanismul contracurent
E. cea mai mare parte a reţelei capilare peritubulare se găseşte în cortexul renal

3. Vena cavă superioară se formează prin fuzionarea:


A. venelor mezenterică superioară și inferioară
B. venelor subclaviculare
C. venelor brahiocefalice stângă și dreaptă
D. venelor iliace internă și externă
E. venei jugulare interne cu vena subclaviculară

4. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. sindromul nefritic include poliurie, hipertensiune, insuficienţă renală şi edeme
B. în insuficienţa renală acută rinichii încetează să mai funcţioneze fără posibilitatea recuperării
complete a funcţiei renale
C. tratamentul insuficienţei renale se face prin dializă
D. glomerulonefrita infecţioasă se caracterizează prin prezenţa bacteriilor la nivelul vezicii urinare
E. filtratul glomerular este o plasmă care conţine proteine în cantităţi semnificative

5. Care dintre asociațiile de mai jos este FALSĂ:


A. nervul III- fibrele radiare ale mușchiului ciliar
B. nervul IV- mușchiul oblic superior
C. nervul III- mușchiul sfincter al irisului
D. nervul III- mușchiul oblic inferior
E. nervul VI- mușchiul drept extern

6. Alegeți varianta falsă:


A. elasticitatea arterelor scade cu vârsta
B. viteza sângelui în aortă este de 500 mm/s
C. presiunea arterială variază proporțional cu debitul cardiac
D. suprafața totală de secțiune a arborelui circulator scade pe măsură ce avansăm spre periferie
E. hipertensiunea determină creșterea lucrului mecanic cardiac
7. Alegeţi varianta CORECTĂ:
A. hematia petrece, în medie, 0,50 secunde în capilarul alveolar
B. prin membrana alveolo-capilară CO2 difuzează de 20 de ori mai repede decât O2
C. 1 gram de hemoglobină se poate combina cu 12-15 mL O2
D. fiecare 100 mL de sânge eliberează la ţesuturi, în repaus, 1,34 mL O2
E. prin cedarea O2 la ţesuturi o parte din oxihemoglobină devine carboxihemoglobină care imprimă
culoarea roşietică a sângelui venos

8. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. sistemul nervos şi cel endocrin, prin intermediul sinapselor şi hormonilor, realizează homeostazia
B. prin homeostazie sunt menţinute între anumite limite, considerate normale, unele valori ale
componentelor mediului intern, indiferent de variaţiile din afara organismului
C. reglarea hemostazei se face prin mecanisme de feed-back nervos şi umoral
D. menţinerea între anumite limite a parametrilor mediului intern se realizează numai prin reglare
nervoasă a funcţiilor organismului
E. homeostazia se poate realiza şi prin mijloace intracorporeale cum ar fi dializa sau aparatul inimă-
plămân artificial

9. Care dintre următoarele fascicule NU străbate puntea lui Varolio:


A. spinotalamic anterior
B. spinotalamic lateral
C. spinocerebelos ventral
D. spinocerebelos dorsal
E. fasciculul corticospinal

10. Hormonii tiroidieni au următoarele efecte, cu excepția:


A. creșterea frecvenței cardiace
B. mielinizarea
C. creșterea tonusului mușchilor scheletici
D. creșterea frecvenței mișcărilor respiratorii
E. vasoconstricție

11. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. fecundația este un proces extern
B. progesteronul nu inhibă secreția de lapte
C. evaluarea prenatală este obligatorie la femeia de peste 35 de ani
D. infertilitatea poate fi o cauză a anexitei
E. o metotă temporară de contracepție este și histerectomia

12. Stratul funcțional al uterului este reprezentat de:


A. miometru
B. endometru
C. zona medulară
D. perimetru
E. zona corticală
13. Catecolaminele produc:
A. inhibarea sistemului reticulat activator ascendent
B. hipoglicemie
C. inhibarea majorității secrețiilor digestive
D. bradicardie
E. bronhoconstricție

14. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. secreţia renală de NH3 reprezintă o modalitate de excreţie suplimentară de protoni cu acidifierea
suplimentară a urinei
B. secretând ionii de hidrogen, rinichiul participă la reglarea echilibrului hidro-electrolitic
C. la nivelul tubului contort distal există mecanisme de transport, prin schimb ionic, care reabsorb
Na+ şi secretă K+ sau H+ indiferent de pH-ul mediului intern
D. la nivel tubular ureea se reabsoarbe în gradient osmotic
E. prin mecanismele de secreţie tubulară ale potasiului, rinichiul asigură menţinerea normală a
potasemiei

15. Alegeţi varianta CORECTĂ privind acidul clorhidric din secreţia gastrică:
A. este secretat de glandele pilorice
B. activează pepsina
C. este necesar pentru digestia glucidelor
D. inhibă absorbţia fierului
E. impiedică proliferarea intragastrică a unor bacterii patogene

16. Alegeți varianta falsă:


A. pentozele intră în alcătuirea acizilor nucleici
B. degradarea unui gram de lipide eliberează 9,3 kcal
C. unele fosfolipide intervin în prima fază a procesului de coagulare
D. proteinele reprezintă aproape un sfert din masa corporală
E. ATP-ul este cel mai abundent depozit de legături fosfat-macroergice din celulă

17. Alegeți afirmația FALSĂ cu privire la activitatea motorie a tubului digestiv:


A. mișcările propulsive apar de obicei o dată pe zi în prima oră după micul dejun
B. timpul necesar chimului pentru a trece de la pilor până la valva ileocecală este de 3-5 ore
C. «mișcările în masă» apar de câteva ori pe zi
D. motilitatea gastrică realizează amestecul alimentelor cu secrețiile gastrice
E. peristaltismul primar al esofagului este declanșat de deglutiție
18. Alegeți varianta corectă:
A. în timpul glicolizei se sintetizează cantități foarte mari de ATP
B. când cantitatea de glucoză este scăzută, are loc transformarea acesteia în trigliceride
C. glicoliza reprezintă desfacerea moleculei de glucoză pentru a forma două molecule de acid lactic
D. la vârste tinere predomină catabolismul
E. absența ADP-ului duce la stoparea degradării moleculei de glucoză

19. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. conținutul în Na+ și K+ din secreția pancreatică este mai mic față de cel al plasmei
B. forța contracțiilor peristaltice gastrice este controlată de adrenalină
C. secreția bazală a HCl din sucul gastric este de 1-5 mEq/oră
D. sărurile biliare sunt secretate pasiv în canaliculele biliare
E. toate tipurile de dinți sunt la fel de rezistente

20. Următorii nervi cranieni au o componentă parasimpatică cu EXCEPȚIA:


A. nervului hipoglos
B. nervului vag
C. nervului facial
D. nervului glosofaringian
E. nervului oculomotor

21. Următoarele afirmații sunt corecte cu EXCEPTIA:


A. stimularea bastonașelor produce senzația de lumină albă
B. motoneuronii α inervează fibrele intrafusale
C. energia unei singure cuante de lumină este suficientă pentru a stimula o celulă cu bastonaș
D. urechea medie nu are nici o relație cu aparatul vestibular
E. trompa lui Eustachio se deschide la nivelul peretelui anterior al urechii medii

22. Femurul:
A. aparține oaselor late
B. se articulează cu coxalul și tibia
C. aparține scheletului piciorului
D. nu poate prezenta între diafiză și epifize cartilaje de creștere
E. corecte variantele B și C

23. Creșterea organismului este stimulată de următorii hormoni, cu excepția:


A. insulina
B. hormonul somatotrop
C. hormonii tiroidieni
D. hormonii mineralocorticoizi
E. hormonii gonadici
24. Ramurile viscerale ale aortei descendente abdominale sunt următoarele, cu excepția:
A. artera mezenterică superioară
B. arterele esofagiene
C. trunchiul celiac
D. artera mezenterică inferioară
E. arterele renale

25. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. cristalinul are o putere de refracţie de aproximativ 40 de dioptrii
B. calea olfactivă are legături directe cu talamusul
C. hemeralopia se referă la reducerea vederii diurne
D. cilii auditivi se află la polul bazal al celulelor auditive
E. infecția bacteriană cu Herpes simplex se poate transmite de la om la om

26. Pe suprafața hematiilor unui individ cu grupa sanguină A II Rh +, se găsesc:


A. aglutinogenul B
B. aglutinina alfa
C. antigenul D și aglutinina alfa
D. aglutinogenele A și B
E. aglutinogenul A și antigenul D

27. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. intestinul subțire prezintă apendicele vermiform
B. duodenul prezintă deschiderea canalelor coledoc şi principal al pancreasului
C. celulele G din glandele oxintice eliberează pepsinogen
D. vilozitățile intestinale realizează o suprafaţă mică de contact
E. colonul descendent coboară pe partea dreaptă a abdomenului

28. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. capacitatea reziduală funcţională are o valoare de 3000 mL şi este suma dintre volumul curent şi
volumul rezidual
B. toate volumele pulmonare se pot măsura spirometric
C. debitul respirator este cantitatea totală de aer deplasată în arborele respirator în fiecare secundă
D. minut-volumul respirator este produsul dintre volumul curent şi frecvenţa respiratorie
E. ventilaţia alveolară nu influenţează presiunile parţiale ale O2 şi CO2 în alveole

29. Alegeţi varianta FALSĂ:


A. mușchiul ciliar conține fibre musculare netede
B. corpul ciliar se află înapoia orei serrata
C. corpusculii Krause sunt mai sensibili la temperaturi joase
D. acuitatea tactilă este de 2mm la vârful limbii
E. epidermul este hrănit prin osmoza
30. Care dintre următorii hormoni reglează secreția de testosteron:
1. FSH
2. estrogeni
3. progesteron
4. LH

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Aria corticală de proiecţie a analizatorului olfactiv se găseşte la nivelul feței:


A. inferioare a lobului frontal
B. laterale a lobului parietal
C. mediale a lobului temporal
D. laterale a lobului frontal
E. laterale a lobului temporal

32. Despre nucleul celulei NU se poate afirma că:


A. are de obicei forma celulei
B. controlează metabolismul celular
C. transmite informația genetică
D. conține material genetic
E. poziția lui în celulă este exclusiv centrală

33. La nivelul bulbului rahidian se găsește originea aparentă a nervului:


A. oculomotor
B. trigemen
C. nervul V
D. trohlear
E. glosofaringian

34. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. mişcările de ridicare şi de coborâre a coastelor determină alungirea şi scurtarea cavităţii toracice
B. capacitatea pulmonară totală este egală cu suma dintre volumul curent, volumul inspirator de
rezervă, volumul expirator de rezervă şi volumul rezidual
C. sângele arterial transportă 20 mLO2/dL, din care 1,5 % este transportat de către hemoglobină
D. la nivel tisular, presiunea parţială a O2 este de 5-6 mm Hg, iar O2 va difuza din plasmă în interstiţiu
E. carboxihemoglobina rezultă din combinarea CO2 cu grupările NH2 din lanţurile proteice ale
hemoglobinei
35. Alegeţi varianta FALSĂ:
A. retina conține și celule amacrine
B. acuitatea olfactivă este invers proporțională cu concentrația substanței odorante
C. intensitatea undelor sonore este determinată de frecvența acestora
D. receptorii maculari nu detectează viteza de deplasare a corpului
E. poziția și mișcările din articulații sunt recepționate de corpusculii Ruffini

36. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu O EXCEPȚIE:


A. corticosuprarenala secretă estrogeni și progesteron în timpul sarcinii
B. corpul galben nefecundat involuează după 10 zile
C. corpul galben nefecundat se transformă în corp alb
D. dacă ovulul a fost fecundat, activitatea corpului galben se prelungeşte cu încă 3 luni
E. dacă ovulul a fost fecundat, se transformă în corp alb

37. Alegeți afirmația CORECTĂ:


A. corpusculii lui Palade reprezintă sediul sintezei proteice
B. centrozomul lipsește în nevroglie
C. ribozomii conțin enzime hidrolitice
D. corpii tigroizi se găsesc în celula musculară
E. incluziunile citoplasmatice sunt reprezentate de lizozomi

38. Zgomotul I cardiac:


A. se produce la începutul diastolei ventriculare
B. este produs de închiderea valvelor semilunare
C. are tonalitate joasă și este mai intens
D. este mai scurt și mai acut
E. se produce în timpul sistolei atriale

39. Alegeți afirmația CORECTĂ cu privire la bazinul osos:


A. adăpostește organele abdominale
B. este format din articularea oaselor coxale posterior, formând simfiza pubiană
C. este format din articularea oaselor coxale și osul sacrum
D. protejează organele pelvine și toracale
E. are rol în hematopoieză doar la copil

40. Țesutul epitelial simplu pavimentos se întâlnește în:


A. tunica internă a vaselor limfatice
B. mucoasa bronhiolelor
C. mucoasa tubului digestiv
D. epiteliul traheal
E. uroteliu
41. Alegeţi varianta CORECTĂ:
A. la nivel tubular apa se reabsoarbe prin transport pasiv ca urmare a gradientului chimic creat la
acest nivel
B. cea mai importantă reabsorbţie a apei (80% din apa filtrată) se realizează la nivelul tubilor contorţi
distali
C. în lipsa ADH se elimină un volum de 1,8 L de urină concentrată în 24 de ore
D. reabsorbţia facultativă a apei permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a
organismului
E. absorbţia a 15% din apa filtrată este o reabsorbţie obligatorie

42. Secreția glandelor suprarenale este stimulată de următoarele condiții, cu excepția:


A. traumatisme
B. relaxare neuropsihică
C. emoții
D. frig
E. căldură excesivă

43. Alegeţi varianta CORECTĂ:


A. muşchii care realizează ridicarea grilajului costal sunt muşchii drepţi abdominali
B. presiunea pleurală nu variază cu fazele respiraţiei
C. în repaus, când glota este deschisă, aerul nu circulă între plămâni şi atmosferă
D. pentru a permite pătrunderea aerului în plămâni în cursul inspiraţiei, presiunea alveolară trebuie să
fie superioară presiunii atmosferice
E. inspiraţia şi expiraţia au o durată egală de 2-3 secunde

44. Precizați asociația FALSĂ:


A. rotula- os sesamoid
B. haluce -2 falange
C. diafiza oaselor lungi- țesut osos spongios
D. parietal- osteogeneză de membrană
E. vomer, mandibulă- viscerocraniu

45. Mecanismul care NU utilizează proteine transportatoare este:


A. difuziunea facilitată
B. transportul activ primar
C. transportul activ secundar
D. difuziunea
E. toate afirmațiile sunt corecte