Sunteți pe pagina 1din 6

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS

LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ CARE POT FI ALESE, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE


A PUNCTAJELOR OBŢINUTE LA CONCURSUL DE REZIDENTIAT SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019, din Centrul Universitar Timişoara

REZIDENTII CARE INCEP PREGATIREA CU 01.02.2020


Unitatea Sectia Numarul
Specialitatea Nume si prenume coordonator
Sectia/catedra clinica/departament/catedra de locuri
Alergologie ți imunologie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Centrul de Imuno-Fiziologie și
Prof.Dr.Panaitescu Carmen 4
clinică Brinzeu" Timişoara Biotehnologii
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Prof.Dr.Dema Alis Liliana
Anatomie Patologică Anatomie patologică 8
Brinzeu" Timişoara Carmen
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Anestezie şi Terapie Intensivă Prof.Dr.Săndesc Dorel 25
Anestezie şi Terapie Intensivă Brinzeu" Timişoara
Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Anestezie şi Terapie Intensivă Prof.Dr.Deutsch Petru Martin 5
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Boli infecţioase I Prof.Dr.Marincu Iosif 8
Pneumoftiziologie "Dr.V.Babeş" Timişoara
Boli infecţioase
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Conf.Dr.Lăzureanu Elena-
Boli infecţioase II 7
Pneumoftiziologie "Dr.V.Babeş" Timişoara Voichița
Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Cardiologie Prof.Dr.Petrescu Lucian 8
Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Cardiologie Prof.Dr.Ionac Adina 7
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Cardiologie Cardiologie Conf.Dr.Ivan Mihaela Viviana
Brinzeu" Timişoara 7
Prof.Dr.Tomescu Mirela
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Cardiologie
Cleopatra 7
Chirurgie Cardio-Vasculară Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Chirurgie cardiovasculara Prof.Dr.Gaşpar Marinică 3
Chirurgie Dento-Alveolară Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Chirirgie Orală Maxilo-Facială Conf.Dr.Ianeş Emilia
25
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Chirurgie generală I Prof.Dr.Olariu Sorin
Brinzeu" Timişoara 5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Chirurgie generală II Prof.Dr.Lazăr Octavian Fulger
Brinzeu" Timişoara 5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Chirurgie generală III Conf.Dr.Pantea Stelian
Chirurgie generală Brinzeu" Timişoara 4
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Chirurgie generală I Prof.Dr.Creţu Octavian Marius
4
Chirurgie generală II si
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Prof.Dr.Mazilu Octavian
Oncologie 4
Spitalul Clinic Universitar C.F.Timişoara Chirurgie generală Şef lucr.dr.Chiriac Sorin Dan 1
Chirurgie Stomatologică şi Conf.Dr.Pricop Marius
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Chirirgie Orală Maxilo-Facială
Maxilo-Facială Octavian 11
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Chirurgie pediatrică Chirurgie pediatrică Prof.Dr.Boia Eugen Sorin
Ţurcanu" Timişoara 8
Chirurgie plastică, estetică şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Chirurgie Plastică- Conf.Dr.Crăiniceanu Petrișor
microchirurgie reconstructivă Brinzeu" Timişoara Microchirurgie Reconstructivă Zorin 2
Şef lucr.dr.Burlacu Ovidiu
Chirurgie Toracică Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Chirurgie Toracică
Nicolae 1
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Chirurgie Vasculară Chirurgie Vasculară Prof.Dr.Ionac Mihai Edmond
Brinzeu" Timişoara 4
Dermatovenerologie Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Dermatovenerologie Prof.Dr.Solovan Caius
6
Diabet Zaharat,Nutriţie şi Boli Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Diabet Zaharat,Nutriţie şi Boli
Prof.Dr.Timar Romulus Zorin
Metabolice Brinzeu" Timişoara Metabolice 7
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Endocrinologie Endocrinologie Conf.dr.Vlad Mihaela
Brinzeu" Timişoara 5
Ambulator de Stomatologie
Endodonţie Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara unde se desfăşoară activitate de Conf.Dr.Nica Luminiţa Maria
învăţământ medical 30
Conf.Dr.Popovici Emilian
Epidemiologie Centrul Regional de Sănătate Publică Timisoara Disciplina de Epidemiologie
Damian 9
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de Catedra Tehnologie
Farmacie Clinică Conf.farm.Heghes Alina
Farmacie farmaceutică 25
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de
Farmacie Generala Catedra Farmacie Prof.Dr.Soica Codruta Marinela
Farmacie 35
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de
Farmacologie Clinică Facultatea de Farmacie Şef lucr.dr.Maliţa Ioana Maria
Medicină 2
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Gastroenterologie Gastroenterologie Prof.Dr.Sporea Ioan
Brinzeu" Timişoara 5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Gastroenterologie pediatrica Pediatrie Prof.Dr.Pop Liviu Laurențiu
Brinzeu" Timişoara 2
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Gastroenterologie pediatrica Pediatrie Sef lucr.Belei Oana Andreea
Ţurcanu" Timişoara 2
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Pediatrie II-compartiment
Genetică Medicală Prof.Dr.Puiu Maria
Ţurcanu" Timişoara genetică medicală 4
Hematologie Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Hematologie Conf.Dr.Ioniţă Ioana
6
Prof.Dr.Vlaicu Brigitta
Igienă Centrul Regional de Sănătate Publică Timisoara Disciplina de Igienă
Elisabeta 5
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de
Laborator farmaceutic Departament I-Farmacie clinică Conf.Farm.VlaiaVicențiu
Farmacie 20
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Medicină de Familie Disciplina Medicină de Familie Conf.Dr.Vlad Adrian Radu
Brinzeu" Timişoara 27
Medicină de Urgenţă Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara UPU Prof.Dr.Mederle Ovidiu
9
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Medicină de Urgenţă UPU SMURD Dr.Grecu Bujor Mihai
Brinzeu" Timişoara 8
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Sef lucr.Dr.Grecu Daniela
Laborator de analize medicale
Brinzeu" Timişoara Stefania 5
Prof.Dr.Olariu Tudor-Ovidiu-
Medicină de Laborator Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Laborator de analize medicale
Rares 5
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Laborator de analize medicale
Ţurcanu" Timişoara Conf.Dr.Horhat Florin George 4
Recuperare,medicină
Medicină fizică şi de reabilitare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara fizică,balneologie şi Prof.Dr.Drăgoi Mihai
reumatologie 9
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Microbiologie medicală Laborator de analize medicale Prof.Dr.Licker Monica-Sorina
Brinzeu" Timişoara 6
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Medicină Internă Prof.Dr.Lighezan Daniel Florin
14
Medicină Internă Secţia de Recuperare Prof.Dr.Drăgan Simona
Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
Cardiovasculară Ruxanda 7
Spitalul Clinic Universitar C.F.Timişoara Medicină Internă Prof.Dr.Romoşan Ioan 7
Şef lucr.dr.Popescu Florina
Medicina Muncii Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Medicina Muncii
Georgeta 7
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Nefrologie Nefrologie Prof.Dr.Schiller Adalbert
Brinzeu" Timişoara 7
Pediatrie IV-Compartiment
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Nefrologie pediatrica dializă peritoneală și laborator Prof.Dr.Gafencu Mihai
Ţurcanu" Timişoara
hemodializă 5
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Neonatologie Neonatologie-Prematuri Prof.Dr.Boia Mărioara
Ţurcanu" Timişoara 10
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Neonatologie Neonatologie Conf.Iacob Daniela
Brinzeu" Timişoara 4
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Neurochirurgie Neurochirurgie Conf.dr.Pleş Horia
Brinzeu" Timişoara 4
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Neurologie I Prof.Dr.Jianu Dragoş Cătălin
Brinzeu" Timişoara
Neurologie 5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Neurologie II Prof.Dr.Simu Mihaela Adriana
Brinzeu" Timişoara 6
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Obstetrică-Ginecologie I Prof.Dr.Craina Marius
Brinzeu" Timişoara 5
Conf.Dr.Chiriac Veronica
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Obstetrică-Ginecologie I
Daniela 3
Obstetrică-Ginecologie
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Obstetrică-Ginecologie II Prof.Dr.Grigoraş Dorin
5
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Obstetrică-Ginecologie IV Prof.Dr.Sas Ioan
5
Oftalmologie Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Oftalmologie Prof.Dr.Munteanu Mihnea
5
Oncologie medicală Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Oncologie medicală Conf.Dr.Negru Şerban Mircea
7
Oncologie si hematologie Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Pediatrie II Conf.Dr.Arghirescu Smaranda
pediatrica Ţurcanu" Timişoara 5
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Ortopedie-Pediatrică Ortopedie pediatrică Prof.Dr.Popoiu Călin Marius
Ţurcanu" Timişoara 5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Ortopedie-Traumatologie II Prof.Dr.Pătraşcu Jenel Marian
Brinzeu" Timişoara 12
Ortopedie-Traumatologie
Spitalul Militar de Urgenţă Dr.Victor Popescu
Ortopedie-Traumatologie III Prof.Dr.Tatu Romulus Fabian
Timişoara 5
Otorinolaringologie Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara O.R.L. Prof.Dr.Poenaru Marioara
9
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de U.M.F."V.Babeş" Timişoara-
Conf.Dr.Schiller Eleonora
Medicină Dentară Facultatea de Medicină Dentară
5
Ambulator de Stomatologie
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara unde se desfăşoară activitate de Conf.Dr.Jianu Rodica
Ortodonţie şi Ortopedie Dento- învăţământ medical 5
Facială Ambulator de Stomatologie
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara unde se desfăşoară activitate de Conf.Dr.Bratu Dana Cristina
învăţământ medical 5
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de U.M.F."V.Babeş" Timişoara- Conf.Dr.Szuhanek Camelia
Medicină Dentară Facultatea de Medicină Dentară Alexandrina
5
Ambulator de Stomatologie
Parodontologie Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara unde se desfăşoară activitate de Prof.Dr.Stratul Ştefan-Ioan
învăţământ medical 35
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Pediatrie Prof.Dr.Velea Puiu Iulian
Brinzeu" Timişoara 7
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Pediatrie I Şef.lucr.Dr.Marcovici Tamara
Ţurcanu" Timişoara 7
Pediatrie
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Pediatrie III Prof.Dr.Mărginean Otilia
Ţurcanu" Timişoara 7
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis
Pediatrie IV Prof.Dr.Doroş Gabriela Simona
Ţurcanu" Timişoara 7
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de Facultatea de Medicină Dentară
Pedodonţie Prof.Dr.Ogodescu Alexandru
Medicină Dentară Disciplina de pedodontie
25
Spitalul Clinic de Boli infecţioase şi
Pneumologie II Conf.Dr.Fira Mladinescu Ovidiu
Pneumoftiziologie "Dr.V.Babeş" Timişoara 5
Pneumologie
Spitalul Clinic de Boli infecţioase şi
Pneumologie I Prof.Dr.Oancea Cristea
Pneumoftiziologie "Dr.V.Babeş" Timişoara 4
Sectia clinica pediatrie -
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Șef lucr.Dr.Ciucă Ioana
Pneumologie pediatrica compartiment pneumologie
Brinzeu" Timişoara Mihaiela
pediatrică 2
U.M.F."V.Babeş" Timişoara-Facultatea de Facultatea de Medicină Dentară-
Conf.Dr.Leretter Marius
Medicină Dentară Disciplina protetica dentara
23
Protetică dentară
Ambulator de Stomatologie
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara unde se desfăşoară activitate de Conf.Dr.Jivănescu Anca
învăţământ medical 22
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Psihiatrie I Conf.Dr.Enătescu Virgil
Brinzeu" Timişoara 9
Psihiatrie
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Psihiatrie II Conf.Dr.Dehelean Liana
Brinzeu" Timişoara 5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Psihiatrie pediatrică Psihiatrie pediatrică Prof.dr.Nussbaum Laura
Brinzeu" Timişoara 8
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Laboratorul clinic de Radiologie
Radiologie-Imagistică Medicală Prof.Dr.Bîrsăşteanu Florică
Brinzeu" Timişoara şi imagistică medicală
12
UMF Timisoara Disciplina
Sănătate Publică şi Management Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Sănătate Publică şi Management Prof.Dr.Ursoniu Sorin
Sanitar Brinzeu" Timişoara
Sanitar 3
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Urologie
Brinzeu" Timişoara Conf.dr.Cumpănaș Alin Adrian 7
Urologie
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Urologie
Brinzeu" Timişoara Şef lucr.dr.Botoca Mircea 0
Total 749

S-ar putea să vă placă și