Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Liceul Tehnologic Sebes


Profesor: ing. BOTA SORIN MUGUREL
Clasa: P1 C
Modul: Masurari tehnice
Unitatea de invatare: Mijloace pentru masurarea marimilor fizico – chimice
Titlul lectiei: Mijloace pentru masurarea masei
Nr. de ore alocate: 1 ora ( 05 2019)

Momentele lectiei De ce voi face? Ce voi face? Cum voi face? Cu ce voi face?
Obiective operationale / Continuturi Activitati de invatare Resurse materiale si
Competente procedurale
1. Moment organizatoric Profesorul face prezenta -manual de
3 min elevilor, notand absentii in specialitate
catalog -tabla

2. Evocarea - se verifica cunostintele Mijloace pentru Profesorul adreseaza intrebari -conversatia


7 min invatate in lectiile anterioare masurarea elevilor din notiunile predate in -observatie dirijata
- se anunta obiectivele lectiei presiunilor orele trecute. -explicatie
noi si se noteaza titlul lectiei pe -exercitiul
tabla -activitate frontala

3. Realizarea sensului 16.3. Utilizează tehnici de Mijloace pentru Elevii studiaza, apoi rezolva -manual de
30 min măsurare pentru determinarea masurarea masei fisa de lucru specialitate
20 min completarea fisei / monitorizarea mărimilor -exercitii de definire si -tabla
de lucru, 10 min tehnice specifice proceselor explicare a termenilor de -creion
discutarea fisei de lucru industriale. specialitate -fisa de lucru
16.1. Explică structura -clasificarea mijloacelor de -fisa de documentare
instalaţiilor / sistemelor de cantarit dupa diferite criterii -balante, cantare
măsurare. -identificarea partilor -invatare prin
3.3. Gestionează aşteptările componente ale unor mijloace descoperire
factorilor interesaţi de masurare a masei -conversatie euristica
3.1. Gestionează conflicte -exercitii de analiza si -observatie dirijata
-Definesc si explica termeni de comparare a mijloacelor de -explicatie
specialitate cantarire -dialog
-Clasifica mijloacele de cantarit -exercitii de operare cu -deducerea;
-Identifica partile componente multiplii si submultiplii Kg -activitate frontala
ale balantelor tehnice, balantei -discutii de abordare a -observarea
compuse problemelor ce apar pe -exemplificarea
parcursul desfasurarii
activitatii
-exercitii de corectare si
completare a fisei de lucru

4. Reflexia (evaluarea) -Realizarea feed – back-ului Mijloace pentru Profesorul adreseaza intrebari -manual de
10 min masurarea masei elevilor, pentru a vedea daca specialitate
elevii si-au insusit notiunile -fisa de lucru
predate -fisa de documentare
Profesorul prezinta elevilor -balante, cantare
folosind calculatorul, mijloace -activitate frontala
pentru masurarea maselor -conversatie euristica
Tema pentru -exercitii de transformare a -explicatie
acasa unitatii de masura pentru -calculator
mase in multiplii si submultiplii -internet
acesteia