Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţia pe propria răspundere

a). studentul

Subsemnatul
(a),_________________________________________________________________
absolvent al Facultăţii _________________________________________ al Academiei de Studii
Economice din Moldova, specialitatea Marketing și Logistică, declar pe propria răspundere
că teza de licență pe tema: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
a fost elaborată de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau
instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, iar exemplarul prezentat şi
înregistrat la departament corespunde integral cu varianta electronică plasată în sistemul
Anti-plagiat.
De asemenea, declar că sursele utilizate în teză, inclusiv cele din Internet, sunt indicate cu
respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
- fragmentele de text sunt reproduse întocmai şi sunt scrise în ghilimele, deţinând referinţa
precisă a sursei;
- redarea/reformularea în cuvinte proprii a textelor altor autori conţine referinţa precisă;
- rezumarea ideilor altor autori conţine referinţa precisă a originalului.

_______________________
Semnătura

b). conducătorul științific

Subsemnatul(a), _____________________________________________________ la
departamentul Marketing și Logistică, în calitate de conducător științific a tezei de licență a
studentului ______________________________________________, cu tema
___________________
__________________________________________________________________________,
declar, că teza prezentată corespunde după structură și conținut planului aprobat și obiectivelor
stipulate și admit, pe această cale, plasarea tezei în Repozitoriul ASEM.

__________________
Data
______________________
Semnătura