Sunteți pe pagina 1din 7

PRIMIȚI CU COLINDA?

Ţine gazdă mâna-ntinsă Povestea lui Crăciun

Şi lumina-n geam aprinsă Un păstor, tare bătrân,

Că-i vremea umblatului În Vifleem trăia.

Peste vatra satului! Avea un suflet de păgân,

Pe potecă de mătasă Crăciun el se numea.

Dintr-o casă-n altă casă

Să ne-adune bun cu bun Întâmplarea a făcut

Sfânta seară de Crăciun! Ca fecioara Maria

Că-i mai sfântă decât toate Într-o iesle, pe pământ

La mulţi ani cu sănătate! Să-l nască pe Mesia!

Cântec:

Pe podele de nuiele Chiar în curtea lui Crăciun!

Duc copiii-n palme stele Aşa i-a fost sorocul,

Să le lase pe la case Să se nască în Ajun,

Unde-s gazdele miloase. Şi sfânt să-i fie locul.

Şi cu dragoste creştină Moş Crăciun, înfuriat,

Duc copiii-n pumni lumină Pe Iova s-a răzbunat!

Prin fuioare de ninsoare Dar, îndată a văzut

Duc copiii-n suflet soare. Ce greşeală a făcut…

Să –l împartă cu iubire Pe loc el s-a transformat

Ca un leac de împlinire În om plin de bunătate!

Pe tot râul care-ngheaţă Lui Hristos i s-a-nchinat,

Duc copiii-n cântec viaţă. După cele întâmplate.

Şi din poartă până-n casă Din cer tare s-auzeau

Dâre de lumină lasă Îngeraşii bucuroşi!

Să rămână-n casă toate Glasurile lor cântau

La mulţi ani cu sănătate! Oamenilor credincioşi.

1
Şi cântau despre Crăciun, Acum trece pe sub pod,

Devenit omul cel bun, Tras de renii de la Nord.

Moşul bun, cu barbă albă, Şi soseşte la ferestră,

Aşteptat de-o lume-ntreagă! Apoi intră-n casa noastră!

Cântec : Lângă brad se va opri

Moş Crăciun, Moş Crăciun, Şi pomului va grăi:

Tu eşti atât de bun! -Bradule împodobit,

Când vii în seara de Ajun De tot omul eşti iubit!

Eşti darnic, Moş Crăciun!

Cântec:

Toţi copilaşii stau cuminţi Brăduleţ, brăduleţ,

Şi –aşteaptă darul tău. Parcă eşti un soare!

Sunt buni şi-ascultă de părinţi, Străluceşti ca-n poveşti

Nici un copil nu-i rău! Plin de globuşoare.

Tu, Moşul nostru drag şi bun Hai, veniţi, dragi copii,

Ne –aduci doar bucurii Moş Crăciun are

În seara sfântă de Craciun În desagi, câte-un dar

Toţi te-aşteptăm să vii! Pentru fiecare!

Moş Crăciun este pe drum! Brăduleţ. Brăduleţ,

Va sosi în prag, oricum: Smuls din vârf de munte,

Chiar de-i frig, de e ninsoare… Ai făclii, jucării

L-aşteptăm cu nerăbdare! Şi podoabe multe!

N –are cai şi nici maşină, Brăduleţ, brăduleţ,

Dar noi ştim, că o să vină! Eu ştiu foarte bine

Şi nu este prima oară Că mai sus sunt pe ram

Când vine c-o sănioară! Daruri pentru mine!

2
Pomul de iarnă

Din munţi este adus Bună dimineaţa la Moş Ajun!

Şi globuri şi beteală Ne daţi ori nu ne daţi,

Cu toţi în el am pus. Ne daţi ori nu ne daţi,

Ne daţi, ne daţi.

Îl vezi în orice casă

Gătit de sărbătoare Am venit şi noi odată

Când vine Moş Crăciun La un an cu sănătate

E veselie mare! Domnul sfânt să ne ajute

La covrigi şi la nuci multe.

Porneşte-atunci colinda

Din seară până-n zori Bună dimineaţa la Moş Ajun!

Şi alte obiceiuri Ne daţi ori nu ne daţi,

Că-s sfinte sărbători! Ne daţi ori nu ne daţi,

Ne daţi, ne daţi.

Moş Crăciun, de-un an de zile

Te –aşteaptă copiii toţi! Vin apoi chiar la ferestre

Şi, de-aceea, în Ajun, Cu colindul lor frumos

Ei colindă pe la porţi: Ce spunea că-n ieslea sfântă

S –a născut Fiul Hristos.

Bună dimineaţa la Moş Ajun!

Ne daţi ori nu ne daţi, Am pornit să colindăm

Ne daţi ori nu ne daţi, Pe Iisus să Îl cântăm

Ne daţi, ne daţi. Să cântăm pe ulicioară

Despre El, despre Fecioară.

Moş Crăciun cel drag şi bun

Bagă la copii în sân Am pornit să colindăm

Mere, pere, nuci, covrigi, Şi cei mici, dar şi cei mari,

Colăcei mai drăgăşei! Pe la case fel de fel,

Şi la anul cand venim Să-i urăm pe gospodari!

Sănătoşi să vă găsim

3
Colindăm cu veselie Colindul lor e creştinesc

În seara de Moş Ajun! Şi oamenii toţi îl primesc.

Şi cântăm cu bucurie Căci Steua a condus frumos

Colindiţa de Crăciun! Pe magi, spre ieslea lui Hristos.

Colindiţa nu e multă, Colind :

Dar noi o cântăm frumos! Steaua sus răsare, ca o taină mare

O –nţelege şi-o ascultă Steaua străluceşte, magilor vesteşte.

Cine crede în Hristos:

Că astăzi Curata, Preanevinovata,

Colind: Fecioara Maria naşte pe Mesia.

Colo –n sus şi mai în sus

Este-o dalbă mănăstire Magii cum zăriră Steaua şi porniră

Şi-năuntru cin era Mergând după Rază, pe Hristos să-L vază.

Era maica precista

C-un pruncuţ care plângea Şi dacă porniră, îndată-L găsiră

Taci, Fiule, nu mai plânge! La Dânsul intrară şi se închinară.

Că maica Ție ţi-o da

Două mere, două pere Cu daruri gătite, lui Hristos menite

Să te joci, Fiuţ cu ele Luând fiecare bucurie mare

Şi cheiţa Raiului

Să intre cei cei credincioşi Care bucurie şi aici să fie

Să se-nchine lui Hristos! De la tinereţe pân la bătrâneţe!

Raiul sfânt să-l stăpâneşti

Pământul să-l moşteneşti

Lumea să o mântuieşti!

Azi, în prag de sărbătoare,

Din prima zi a lui Crăciun Vă aducem şi-o urare…

Şi până la Vasile sfânt, Vom veni la voi din nou

Este un obicei străbun: Să cântăm de Anul Nou!

Copiii poartă un colind.

4
Vă urăm cum se cuvine Dar nu uita când eşti voios

S –aveţi parte doar de bine, Române să fii bun.

De mult spor şi sănătate

Şi în suflet bunătate! Să fie pruncii sănătoşi

Să crească năzdrăvani

Să aveţi zile cu soare, Voi, oameni buni şi trecători

Multe roade în hambare, Mulţi ani, mulţi ani, mulţi ani!

În butoaie destul vin, Veniţi, veniţi de sărbători

Traiul să vă fie lin! Veniţi, veniţi cântând

Să fie rodnic Anul Nou

Ceva de vă prisoseşte, Şi pace pe pământ!

Daţi la cel ce flămânzeşte!

Noi, ce-avem ca pe o mană,

Pentru el este pomană!

Colind: Pluguşorul

Din an în an sosesc mereu Pluguşor cu patru boi,

La geam cu Moş Ajun. Boişori mânaţi de noi!

E ger cumplit, e drumul greu, Pluguşor cu crengi de brad,

Da-i obicei străbun. Grâul noi l-am semănat

Azi cu strămoşii cânt în cor Şi dorim, cum se cuvine,

Colindul sfănt şi bun Ca la anul care vine,

Tot Moş era şi-n vremea lor Bobul lui să fie mare,

Bătrânul Moş Crăciun! Să ne-aducă bunăstare!

Să aducă bucurii

E sărbătoare şi e joc La cei mari şi la copii!

În casa ta acum Să ne-aducă sănătate,

Nu-i nicio casă fără foc Că-i mai bună decât toate!

În seara de Crăciun. Din buhai, bici, clopoţei

E veselie şi e cânt Trageţi, măi, hăi, hăi!

În casa ta acum

5
Aho! Aho! Părinţi, bunici! Mai ales de sănătate!

Ascultaţi ce zic aici: La anul şi la mulţi ani!

Am venit la colindat

Şi-avem multe de urat! Este-un obicei străbun

Stăm aici, cu mic, cu mare Ce-l ţine orice român:

Să vă facem o urare: Cu trăistuţele la brâu,

Prin omătul de pe cale Încărcate cu mult grâu,

Anul Nou vine agale. Merg copii cu semănatul,

I-am trimis vorbă să vină Fiindc-a încetat aratul.

Să v-aducă-n pumni lumină Ei din timp se pregătesc

Fericire, sănătate, Şi de Anul Nou pornesc.

De iubire s-aveţi parte! Bine de vor semăna

Lângă brad, pe lângă foc, Rod bogat vor aduna:

Să vă umple de noroc!

Anul Nou cu bine

Noi mergem să sorcovim Cu zile senine

Şi umblăm din casă-n casă Tot cu sănătate

Purtând sorcova frumoasă, Şi cu spor la toate!

Însoţită de cântări, Ploi la timp

Care-aduc multe urări Noroc la plug

De belşug şi sănătate, Sănătate şi belşug!

Pace şi prosperitate! Şi la toate mesele

Inimile vesele!

Sorcova, vesela, să trăiţi, să înfloriţi, La mulţi ani, cu sănătate

Dragi părinţi şi dragi bunici Şi la anul cu bucate!

Să fiţi foarte fericiţi!

S –aveţi multe bucurii, Casa-n care am intrat

Cât mai multe împliniri E de binecuvântat

Şi să vă mândriţi cu noi După legea creştinească

Şi acum, şi mai apoi! Numele să-şi împlinească!

Să aveţi parte de toate, Şi-ntre lumânări aprinse

6
Mesele să-i fie-ntinse Iar Irod când a aflatu

Şi-ncărcate cu bucate, Zvon în ţară el a datu

Să trăiţi în sănătate! Mândră-i seara lui Craciun.

Şi în miere, şi-n cinstire

Că ne-aţi dat adăpostire! Ca toţi pruncii să se taie

La anul şi la mulţi ani! Ca toţi pruncii să se taie

Mândră-i seara lui Craciun.

Rămâi gazdă sănătoasă, De la doi ani mai în jos

C –ai plătit colinda noastră! Ca să-L afle pe Hristos

Din această mândră casă Mândră-i seara lui Craciun.

Binele să nu mai iasă!

Soare luminos şi un an frumos! Paişpe mii ei au tăiatu

La anul şi la mulţi ani! Pe Hristos nu L-au aflatu

Mândră-i seara lui Craciun.

Maica sfăntă nu L-a datu

Colind din zona Dobrogei: Dumnezeu L-a apăratu.

Mândră-i seara lui Craciun.

Naşterea Domnului nostru

Noi toţi o ştim cum a fostu

Mândră-i seara lui Craciun.

N –a fost în pat, pe pernă

Nici în casa de odihnă

Mândră-i seara lui Craciun.

Ci –n ieslea dobitocească

Unde-a fost el să se nască

Mândră-i seara lui Craciun.