Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 02.09.

2019
Clasa: a IV-a D
Disciplina: Dezvoltare personală
Tema: Şcoala cheia succesului în viitor
Tipul lecţiei: Mixtă
Unități de competențe: 1.1.; 1.2.
Obiective operaţionale:
O1: să recunoască oportunitățile pe care le oferă educaţia în şcoală;
O2: să definească noţiunea de şcoală;
O3: să-şi exprime părerile în legătură cu rolul şcolii şi a profesorilor în societate;
O4: să înţeleagă importanţa învăţării organizate în şcoală;
O5: să identifice rolul şcolii în dezvoltarea personalităţii copiilor;
O6: să participe cu interes la oră.
Strategia didactică:
Metode şi procedee: lectura explicativă, jocul de rol, conversaţia, observaţia, brainstormingul,
problematizarea, studiul de caz, ciorchinele, exerciţiul.
Strategii de ECD: autoevaluare;evaluare formativă interactivă, evaluare recirpocă;
Produsul evaluat P 5 Criterii de succes:
1.Alcătuiesc un enunț care exprimă
Mesajul argumentativ clar opinia mea.
2.Expun coerent și clar fiecare gând.
3.Respect ordinea ideilor.
4.Folosesc cuvinte adecvate
subiectului de discuție.
Bibliografie:1.Curriculum școlar clasele I-IV,Chișinău,2018
2.Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV, 2019.
Mijloace didactice: text suport, fişe, coli albe, planşe, pliante, markere, flip-chart, post-it-uri de diverse
culori, marker.
Forme de organizare: - pe grupe; frontal; individual.
Resurse temporale: 45 de minute.
Etapele Tim- Activitatea dirigintelui și a elevului Strategii
lecției pul didactice
Evocare 3 min Momentul organizatoric.
La tablă este scris 02 septembrie 2019
BINE AȚI VENIT!
Cuvîntul învățătorului
Din nou calendarul perindă
O filă ce trece-n trecut
Și toamna se uită-n oglindă
Septembrie iar a început. Expunere
Cu-n clopoțel, septembrie, și-o floare
Cu-n zîmbet dulce și cu-n dor nespus
Pe pragul școlii toamna ce-a frumoasă
Pe toți la școală astăzi ne-a adus.

Dragi elevi, Bună ziua!


Azi e prima zi de şcoală. Orice început înseamnă entuziasm,
speranţe şi emoţii. Vă felicit cu prilejul începerii unei noi călătorii în
lumea literelor şi cea a cifrelor. Vă doresc să porniţi cu îndrăzneală pe
aripile gândului, ale fanteziei şi să nu vă părăsească dorul de carte pe
tot parcursul anului. Să deschideţi cartea de fiecare dată cu dragoste şi
devotament. Să vă ajute cartea să creşteţi mai buni, mai curajoşi, mai
înţelepţi. Să găsiţi mereu în filele acesteia ceva nou, interesant,
ajungând astfel la performanţe înalte.
Pe parcursul anului să dați dovadă de cuminţenie, ascultare şi
dorinţă de carte. Succes!
5 Descoperirea subiectului lecției.
min. Cu ajutorul silabelor de pe frunzele lipite pe harta RM alcătuiți Harta RM
subiectul lecției de astăzi.
Frunze cu
silabe

Observarea
Descoperirea

Realizare 2 Asaltul de idei: când auziţi cuvântul ŞCOALĂ la ce vă Brainstorming


a sensului min. gândiţi, spune doar 1 cuvânt fiecare elev Conversația
euristică
Şcoală
(se scriu câteva idei........................................) Exerciţiu
Exerciţiu de prezentare: „Numele şi o calitate/însuşire ce te
5 caracterizează...Mă numesc Elena, sunt energică..”-toţi
min. suntem moldoveni! Conversaţia
1- De ce este important să mergem la şcoală?, iar de jur
împrejur vor fi lipite post-it-urile elevilor.
-Elevii motivează cât de importantă este şcoala în viaţa lor
7 2 – Puzzle definiţia şcolii
min. • Elevii au de rezolvat următoarea sarcină: Aranjaţi cuvintele Imagine
în ordine pentru a obţine definiţia şcolii.
Expunerea
• Se defineşte apoi termenul de şcoală.
ȘCOÁLĂ, școli, s. f. 1. Instituție de învățământ public, unde Discuția
se predau elementele de bază ale principalelor discipline – dirijată
Din bg., scr., rus. škola, pol. Skola – sursa: DEX '98 (1998)
Imagine
7 3 – Ce îmi place cel mai mult/ cel mai puţin la şcoală?
min. • Au loc discuţii în perechi/ echipe: Expunerea
- „Ce îmi place cel mai mult la școală?”
Fișa cu textul
- „Ce îmi place cel mai puțin la școală?” fragment
• Se lipesc post-iturile completate de elevi pe şcoala în
miniatură confecţionată în prealabil.
• Un elev va recita poezia „Şcoala”.
• Profesoara afirmă:
- Viaţa de şcolar nu e întotdeauna uşoară, nu-i aşa?
• Propune elevilor jocul următor:
Jocul 4 – Ce crezi că vrea un profesor de la elevul său? –
Scara aşteptărilor
• Elevii completează scara aşteptărilor unui profesor de la
elevii săi.
• Profesoara numeşte câte un reprezentant al fiecărei echipe
care să prezinte scara cerinţelor.

Reflecție 3 4-Cu inițialele cuvântului ȘCOALA numiți cuvinte ce


min. constituie însuşiri pentru școală. Acrostih
Ș
C
O
A
L
A
5 5 – Şcoala este pentru mine ca...
min. • Dacă ar fi să o compar cu ceva, şcoala este pentru mine Cvintet
ca.....
- UN FAGUR E DE MIERE;
- O ALBINĂ, care are mereu de oferit mierea dulce a
cunoaşterii în stupul său;
- O FURNICĂ HARNICĂ;
- UN FLUTURE FRUMOS ŞI ÎNDRĂZNEŢ care se
dăruieşte fiecărei flori...
Un elev citește expresiv poezia „Învăţătura”, de Nicolae L.
2 6-Dezbateri, la temă Problematizaa
Extindere min. „Cu ce te ajută în viaţa ta de zi cu zi să mergi la şcoală?” rea
- „Ce s-ar întâmpla dacă nu ai merge la şcoală?”
5 Evaluare subiectului. Convingerea
min. Crearea unei comunicări despre:
- Găsiţi argumente pentru a convinge un coleg care
absentează în mod frecvent de la ore, că şcoala are un rol
important în alegerea profesiei.
1 Care sunt motivele care îi determină pe elevi să înveţe?
min. - dorinţa de a şti mai mult; expunerea
- dorinţa de a se afirma;
- frica de părinţi;
- respectul pentru profesori;
- dorinţa de a se realiza în viitor;
• De ce credeţi că unii elevi nu vor să înveţe?
- nu îi interesează ceea ce se predă la şcoală;
- materiile sunt prea grele;
- consideră că trebuie să acorde prea mult timp învăţatului şi
nu mai au timp pentru alte lucruri;
- nu sunt capabili să asimileze tot ce li se predă;
- consideră că învaţă degeaba, deoarece nu le va folosi în
meseria pe care doresc să o aleagă.
Temă pentru acasă –Desen/Eseu la tema „Eu, la şcoală”.
Scenariu didactic
EVOCAREA ( 7')
 Moment organizatoric
• Stabilirea prezenţei elevilor în clasă;
• Repartizarea elevilor în două grupe;
• Pregătirea materialelor necesare;
• Distribuirea materialelor utile elevilor.
 Captarea atenţiei elevilor
• Bate cineva la uşă, iar elevii primesc o scrisoare.
• Se citeşte elevilor celor două echipe scrisoarea primită.
• Se discută apoi pe seama mesajului transmis în scrisoare.
• Se anunţă tema lecţiei.
• Se adresează elevilor întrebările:
- „Este important să mergem la şcoală?”
- „De ce mergem la şcoală?”
• Elevii noteză pe post-it-uri avantajele frecventării şcolii.
Jocul 1 – Ciorchine – Şcoala -
În mijlocul unei coli albe este scris: De ce este important să mergem la şcoală?, iar de jur
împrejur vor fi lipite post-it-urile elevilor.
- Elevii motivează cât de importantă este şcoala în viaţa lor.
- Profesoara concluzionează:
În viața copiilor, școala are rolul de a vă introduce într-o lume plină de posibilități, în care vă
puteţi dezvolta și puteţi deveni ceea ce vă doriţi. Lipsa școlarizării poate face ca întregul potențial pe
care îl aveţi să rămână neexplorat.
• Profesorul are pregătit un copac gol ce va fi umplut cu frunze ruginii.
• Fiecare grupă de elevi va primi câte o frunză pentru finalizarea cu brio a fiecărui joc.

REALIZAREA SENSULUI ( 33')


Jocul 2 – Puzzle definiţia şcolii
• Elevii au de rezolvat următoarea sarcină: Aranjaţi cuvintele în ordine pentru a obţine definiţia
şcolii.
• Se defineşte apoi termenul de şcoală.
ȘCOÁLĂ, școli, s. f. 1. Instituție de învățământ public, unde se predau elementele de bază ale
principalelor discipline – Din bg., scr., rus. škola, pol. Skola – sursa: DEX '98 (1998)
Jocul 3 – Ce îmi place cel mai mult/ cel mai puţin la şcoală?
• Au loc discuţii în perechi/ echipe:
- „Ce îmi place cel mai mult la școală?”
- „Ce îmi place cel mai puțin la școală?”
• Se lipesc post-iturile completate de elevi pe şcoala în miniatură confecţionată în prealabil.
• Un elev va recita poezia „Şcoala”.
• Profesoara afirmă:
- Viaţa de şcolar nu e întotdeauna uşoară, nu-i aşa?
• Propune elevilor jocul următor:
Jocul 4 – Ce crezi că vrea un profesor de la elevul său? – Scara aşteptărilor
• Elevii completează scara aşteptărilor unui profesor de la elevii săi.
• Profesoara numeşte câte un reprezentant al fiecărei echipe care să prezinte scara cerinţelor.
Jocul 5 – Rebus – Şcoala –
• Se desemnează câte un reprezentant al fiecărei echipe care să completeze rebusul dat de
profesoară.
• Va câştiga echipa care completează toate răspunsurile corecte.
Jocul6 – Şcoala este pentru mine ca...
• Dacă ar fi să o compar cu ceva, şcoala este pentru mine ca.....
- UN FAGUR
E DE MIERE;
- O ALBINĂ, care are mereu de oferit mierea dulce a cunoaşterii în stupul său;
- O FURNICĂ HARNICĂ;
- UN FLUTURE FRUMOS ŞI ÎNDRĂZNEŢ care se dăruieşte fiecărei flori...
Un elev recită poezia „Învăţătura”, de Nicolae Labiş.
Jocul 7 – Profesorul ideal
• Profesoara întreabă elevii:
- Cum ar trebui să fie – după părerea voastră – profesorul ideal?
• Profesoara notează pe planşă calităţile pe care trebuie să le aibe profesorul ideal în viziunea
elevilor.
- Cine nu a auzit întrebarea: „Îţi place sau nu la şcoală?”
• Teme, proiecte, lecţii peste lecţii, materii care îţi plac mai mult sau mai puţin, teze, teste, evaluări.
• Elevii sunt întrebaţi:
- Care sunt materiile tele preferate?
Jocul 8 – Catalogul magic
• Imaginaţi-vă un catalog cu materiile preferate, cele la care învăţaţi cel mai bine. Împreună cu
colegii găsiţi cinci materii preferate pentru un catalog magic al echipei.
• Au loc discuţii în perechi/ echipe:
- „Cu ce te ajută în viaţa ta de zi cu zi să mergi la şcoală?”
- „Ce s-ar întâmpla dacă nu ai merge la şcoală?”
Jocul 9 – Adevărat sau Fals
• Elevii au de stabilit valoarea de adevar (A) sau fals (F) a următoarelor enunțuri:
a. Dacă lipsesc câteva zile de la școală, voi înțelege mai bine explicațiile oferite de profesori. .....
b. Uneori, mi-e greu să renunț la activitatea mea preferată pentru a-mi face temele. ......
c. Pentru a avea cât mai multe cunoștințe, trebuie să mă pregătesc temeinic pentru școală în fiecare
zi. .......
d. Ce învăț acum la școală mă va ajuta să devin ceea ce îmi doresc. ......
• Profesia pe care ne-o alegem la un moment dat presupune dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor
ce se predau în şcoală.
Jocul 10 – Convingerea
• Găsiţi argumente pentru a convinge un coleg care absentează în mod frecvent de la ore, că şcoala
are un rol important în alegerea profesiei.

REFLECŢIA ( 10')
Jocul 11 – Motivaţia învăţării
• Profesoara cere elevilor să explice sintagma: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!”
Seneca
• Care sunt motivele care îi determină pe elevi să înveţe?
- dorinţa de a şti mai mult;
- dorinţa de a se afirma;
- frica de părinţi;
- respectul pentru profesori;
- dorinţa de a se realiza în viitor;
• De ce credeţi că unii elevi nu vor să înveţe?
- nu îi interesează ceea ce se predă la şcoală;
- materiile sunt prea grele;
- consideră că trebuie să acorde prea mult timp învăţatului şi nu mai au timp pentru alte lucruri;
- nu sunt capabili să asimileze tot ce li se predă;
- consideră că învaţă degeaba, deoarece nu le va folosi în meseria pe care doresc să o aleagă
• Se scoate în evidenţă importanţa învăţării în viaţa oamenilor. Profesoara informează elevii că în
momentul de față mai există mulţi copii care nu frecventeza şcoala.
• Se completează – Oglinda orei de Consiliere şi dezvoltare personală –
• Se stabileşte echipa câştigătoare.
• Profesorul are pregătite ca premii pentru câștigători diplome.
• Tema pentru acasă constă în realizarea unui portofoliu cu tema „Eu, la şcoală”.