Sunteți pe pagina 1din 3

PAROHII NOU ÎNFIINȚATE PRIN TRANSFORMAREA FILIILOR ÎN PAROHII

Prot. Piatra Neamţ

Nr
. FILIA Casă
HRAMUL FAMILII ENORIAȘI Biserică
paroh.
Casă praz.
crt LOCALITATE
.
1 Anexă Doamna Intrarea în Ierusalim 32 96 C Nu Nu
2 Izvorul Muntelui Sf. Împ. Constantin şi Elena 140 312 B CP CP
3 Izvorul Alb Sf. Împ. Constantin şi Elena 102 290 P CP CP
4 Secu Sf. Apostoli 60 101 P Nu Nu
5 Certieni Sf. Voievozi 50 90 P Nu Nu
6 Homiceni Sf. Dumitru 60 101 P Nu Nu
7 Ticoş Sf. Voievozi 136 290 B Nu Nu
8 Ţepeşeni Sf. Apostoli 143 410 P Nu Nu
9 Bârnadu 29 50 Nu Nu Nu
10 Dumbrava Deal Sf. Voievozi 85 240 C Nu Nu
11 Roşieni Înălţarea Domnului 158 470 B Nu Nu
12 Verşeşti Ad. Maicii Domnului 108 219 B Nu CP
13 Duşeşti Sf. Nicolae 62 166 P Nu Nu
14 Soci Sf. Voievozi 71 167 P Nu Nu
15 Bordea Sf. Nicolae 90 200 P Nu CP
16 Măşcăteşti Sf. Voievozi 72 190 P Nu Nu
17 Sarata Sf. Dumitru 60 160 P Nu CP
18 Dăneşti Sf. Dumitru 82 230 B Nu CP

13
19 Unghi Sf. Voievozi 120 360 P Nu CP
20 Borniş Sf. Împ. Constantin şi Elena 45 121 P Nu Nu
21 Bălăneşti Ad. Maicii Domnului 85 120 P Nu Nu
22 Mastacăn Sf. Nicolae 116 265 P Nu Nu
23 Conțești-Girov Sf. Nicolae 110 215 P Nu CP
24 Gura Văii Deal Sf. Voievozi 98 252 B CP CP
25 Turtureşti Ad. Maicii Domnului 105 275 B Nu CP
26 Popeşti 46 104 C Nu Nu
27 Hârţeşti Sf. Voievozi 88 240 B Nu Nu
28 Trei Fântâni Naşterea Sf. Ioan Botezătorul 15 40 Cap Nu Nu
29 Hârtop Sf. Procopie 98 250 P Nu Nu
30 Băluşeşti Sf. Nicolae 90 225 P Nu Nu
31 Straja 140 250 P Nu Nu
32 Viişoara Sf. Împ. Constantin şi Elena 205 615 C/Cap Nu Nu
33 Hlăpeşti Sf. Voievozi 88 240 B Nu Nu
34 Cazaci 175 590 Nu Nu Nu
35 Lunca Strâmbului 115 360 Nu Nu Nu
36 Crivoaia 40 110 Nu Nu Nu
37 Secu-Taşca 140 420 Nu Nu Nu
38 Bistra 146 475 Nu Nu Nu
39 Toşorog 210 650 Nu Nu Nu
40 Agârcia Buna Vestire 105 320 C Nu Nu
41 Preluca 42 120 Nu Nu Nu
42 Dârloaia Naşterea Maicii Domnului 85 210 B Nu Nu
43 Baratca 20 48 Nu Nu Nu
44 Plopuşor 150 450 Nu Nu Nu

14
13