Sunteți pe pagina 1din 2

Decizia nr 611/2014

Publicata in Monitorul Oficial, Parte I nr.25 din 13 ianuarie 2015

1. Temeiul sesizarii : art.146 lit.d) din Constitutie coroborat cu art.1 alin.(2) , art. 2, 3, 10 si
29 din Legea nr. 47/1992
2.Tipul de constitutionalitate: indirect, pe cale de exceptie
3. Obiectul sesizarii: art.64 alin. (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative.
4.Autorul sesizarii: Tribunalul Bucuresti- Sectia a lll-a civila
5.Motivarea autorului sesizarii:
-dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 147 alin. (1) din Constitutie,
deoarece impiedica producerea efectului juridic definitiv si general obligatoriu in cazul
deciziilor prin care Curtea Constitutionala constata neconstitutionalitatea unui act normativ
sau a unei norme abrogatoare.

-autorul sesizarii considera ca legiuitorul ordinar nu a facut distinctie, la adoptarea


textului de lege criticat , asupra naturii actului abrogator a actului de abrogare anterior.

- considera ca legiuitorului accepta, implicit, ca actul de abrogare sa fie inclusiv o decizie a


Curtii Constitutionale , pentru a da eficienta art.147 alin.(1) din Constitutie care prevede
faptul ca dispozitiile din legile in vigoare care sunt considerate neconsitutionale sa isi
inceteze efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei;

- prin incetarea efectelor juridice , astfel autorul sesizarii considera ca dispozitiile constate
ies din vigoare => caz particular despre o abrogarea atipica => indeplinirea rolului de legiutor
negativ al Curtii Constitutionale

6. Punctele de vedere ale autoritatilor:

• Avocatul poporului:

- nu poate fi retinuta critica de necontitutionalitate prin raportare la art.127 alin.(1)


din Constitutie , deoarece dispozitiile art.64 alin.(3) din Legea nr.24/2000 nu sunt de
natura sa modifice afectele dispozitiilor Curtii Constitutionale

- autorul exceptiei nu formuleaza ci doar deduce contrarierea textelor de lege atacate


prin raportare la posibila interpretare si aplicare de catre instantele judecatoresti.

- problemele legate de interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale nu pot fi


solutionate pe calea controlului de constitutionalitate.

• Guvernul : -;
• Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului : -;
7. Solutia CCR: respinge ,ca neintemeiata ,exceptia de neconstitutionalitate ;

8. Motivarea CCR:

− Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta


− din continutul art. 64 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelore normative se constata ca :
o Abrogarea are caracter definitiv
o Nu se poate repune in vigoare un act abrogat
− Curtea constata ca regula este interdictia revigorarii unui act normativ prin
abrogarea actului abrogator al acestuia, iar exceptia de la aceasta regula consta in
readucerea in vigoare a unui act normativ in cazul in care ordonantele Guvernului
care l-au abrogat au fost respinse prin lege de catre Partalement.