Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Şcoala Generală „Geo Bogza”, Bălan


Profesor: Nagy Silvia
Data:
Obiectul :limba si literatura română
Subiectul: Nuvela:Popa Tanda de Ioan Slavici
Tipul lecţiei: recapitulare pentru examenul de evaluare

Competenţe specifice:

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa


ideilor exprimate
1.2 sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate în scopul mesajului ascultat
2.1 construirea unui discurs oral si scris pe o temă dată
3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar pornind de la cerinţe date
4.1 redactarea diverselor texte , adaptându-le la situaţia de comunicare coerentă

Resurse:

Programa şcolară
Manualul de clasa a VIII-a , ed Humanitas
Limba şi literatura română ,pregătire completă, ed Art grup editorial
Literatura română ,analiza textelor literare, ed Aula

Metode şi procedee:

Conversaţia, exerciţiu de detensionare, activitatea frontală. activitatea pe grupe,


ciorchinele ,activitate individuală, problematizarea , cadranele, calculatoarele, biblioteca
Desfăşurarea activităţii

Nr Etape Activitatea Activitatea elevilor Observaţii


profesorului
1 Evocare Profesorul face Activitate
prezenţa şi le cere fromtală
elevilor să
pregătească cele
necesare pentru
începerea orei.
Se începe cu un
exerciţiu de Conversaţia
detensionare , Activitate
zodiile. Li se cere Elevii rezolvă cerinţa frontală
elevilor să se aşeze în utilizând elementele
ordinea lunii şi a zilei nonverbale
de naştere fără să
comunice verbal,
doar nonverbal.
Se verifică Elevii sunt atenţi şi îşi Activitate
cunoştinţele citesc tema , iar situaţiile frontală
anterioare şi tema dificile sunt rezolvate la
tablă.
2 Realizarea Profesorul anunţă că Elevii sunt atenţi şi Conversaţia
sensului azi vor recapitula o răspund la întrebările
specie din cele 5 profesorului .
prevăzute în
programe pentru
examenul de
evaluare:. nuvela
Profesorul pune
întrebari elevilor Ciorchinele
:despre ce nuvela e
vorba, care este Activitate
subiectul , frontală
particularităţile
acestuia şi se
realizează ciorchinele
Elevii sunt împărţiţi Elevii se împart pe grupe Activitate pe
în 4 grupe şi li se si sunt atenţi la grupe.
dau sarcinile de indicaţiile profesorului.
lucru ,menţionându-
se timpul de lucru 10
minute .(anexa 1 )
Profesorul le cere
elevilor să-şi prezinte Stabilesc raportorii care Activitate
munca şi apoi să vor prezenta munca frontală
lipească foaia în grupei.
cadranul potrivit . Elevii prezintă munca
grupei
3 Reflecţia Evaluarea activităţii Elevii sunt atenţi şi Activitate
se face printr-un realizează desenul. individuală
desen. Dacă le-a
plăcut ora să
deseneze o frunză pe
copac, iar dacă nu le-
a plăcut să o deseneze
pe pământ.
Temă- de caracterizat
un personaj din
nuvela
Cadranele

Grupa 1 Momentele subiectului la Grupa 2 Caracterizarea personajelor


nuvela :Popa Tanda de Ioan Slavici

Grupa 3 Particularităţile nuvelei Grupa 4 Un desen inspirat din nuvela