Sunteți pe pagina 1din 4

MODURILE ŞI TIMPURILE VERBALE

I. MODURILE PERSONALE (PREDICATIVE)

1. MODUL INDICATIV

PREZENT

A CÂNTA A VEDEA A FACE A AVEA A HOTĂRÎ A FI


EU cânt văd fac am hotărăsc sunt
TU cânţi vezi faci ai hotărăşti eşti
EL/EA cântă vede face are hotărăşte este
NOI cântăm vedem facem avem hotărîm suntem
VOI cântaţi vedeţi faceţi aveţi hotărîţi sunteţi
EI/ELEcântă văd fac au hotărăsc sunt

IMPERFECT

cântam vedeam făceam aveam hotăram eram


cântai vedeai făceai aveai hotărai erai
cânta vedea făcea avea hotăra era
cântam vedeam făceam aveam hotăram eram
cântaţi vedeaţi făceaţi aveaţi hotăraţi eraţi
cântau vedeau făceau aveau hotărau erau

PERFECTUL SIMPLU

cântai văzui făcui avusei; avui hotărîi fusei; fui


cântaşi văzuşi făcuşi avuseşi; avuşi hotărîşi fuseşi; fuşi
cântă văzu făcu avuse; avu hotărî fuse; fu
cântarăm văzurăm făcurăm avuserăm; avurăm hotărîrăm fuserăm; furăm
cântarăţi văzurăţi făcurăţi avuserăţi; avurăţi hotărîrăţi fuserăţi; furăţi
cântară văzură făcură avuseră; avură hotărîră fuseră; fură
*a citi – perfect simplu: eu citii, tu citişi, el citi, noi citirăm, voi citirăţi, ei citiră

PERFECTUL COMPUS

am cântat am văzut am văzut am avut am hotărît am fost


ai cântat ai văzut ai văzut ai avut ai hotărît ai fost
a cântat a văzut a văzut a avut a hotărît a fost
am cântat am văzut am văzut am avut am hotărît am fost
aţi cântat aţi văzut aţi văzut aţi avut aţi hotărît aţi fost
au cântat au văzut au văzut au avut au hotărît au fost
MAI MULT CA PERFECTUL

cântasem văzusem făcusem avusem hotărîsem fusesem


cântaseşi văzuseşi făcuseşi avuseşi hotărîseşi fuseseşi
cântase văzuse făcuse avuse hotărîse fusese
cântaserăm văzuserăm făcuserăm avuserăm hotărîserăm fuseserăm
cântaserăţi văzuserăţi făcuserăţi avuserăţi hotărîserăţi fuseserăţi
cântaseră văzuseră făcuseră avuseră hotărîserăţi fuseserăţi

VIITOR I

voi cânta Voi vedea Voi face voi avea Voi hotărî Voi fi
vei cânta Vei vedea Vei face Vei avea Vei hotărî Vei fi
va cânta Va vedea Va face Va avea Va hotărî Va fi
vom cânta Vom vedea Vom face Vom avea Vom hotărî Vom fi
veţi cânta Veţi vedea Veţi face Vei avea Veţi hotărî Veţi fi
vor cânta Vor vedea Vor face Vor avea Vor hotărî Vor fi

VIITOR II (viitorul anterior)

Voi fi cântat Voi fi văzut Voi fi făcut Eu voi fi avut Voi fi hotărât Voi fi fost
Vei fi cântat Vei fi fost
Va fi cântat Va fi fost
Vom fi cântat Vom fi fost
Veţi fi cântat Veţi fi fost
Vor fi cântat Vor fi fost

VIITOR I POPULAR

O să cânt O să văd O să fac O să am O să hotărăsc O să fiu


O să cânţi O să vezi O să faci O să ai O să hotărăşti O să fii
O să cânte O să vadă O să facă O să aibă O să O să fie
hotărască
O să avem O să fim
O să aveţi O să fiţi
O să aibă O să fie

2. MODUL CONJUNCTIV

PREZENT

să cânt Să văd Să fac Să am Să hotărăsc Să fiu


să cânţi Să vezi Să faci Să ai Să hotărăşti Să fii
să cânte Să vadă Să facă Să aibă Să hotărască Să fie
Să cântăm Să vedem Să facem Să avem Să hotărâm Să fim
Să cântaţi Să vedeţi Să faceţi Să aveţi Să hotărâţi Să fiţi
Să cânte Să vadă Să facă Să aibă Să hotărască Să fie

PERFECT
Să fi cântat Să fi văzut Să fi făcut Să fi avut Să fi hotărât Să fi fost
să fi cântat
Să fi cântat
Să fi cântat
Să fi cântat
Să fi cântat

3. MODUL CONDIŢIONAL-OPTATIV

PREZENT

Aş cânta Aş vedea Aş face Aş avea Aş hotărî Aş fi


Ai cânta Ai vedea Ai face Ai avea Ai hotărî Ai fi
Ar cânta Ar vedea Ar face Ar avea Ar hotărî Ar fi
Am cânta Am vedea Am face Am avea Am hotărî Am fi
Aţi cânta Aţi vedea Aţi face Aţi avea Aţi hotărî Aţi fi
Ar cânta Ar vedea Ar face Ar avea Ar hotărî Ar fi

PERFECT

Aş fi cântat Aş fi văzut Aş fi făcut Aş fi avut Aş fi hotărât Aş fi fost


Ai fi cântat Ai fi văzut Ai fi făcut Ai fi avut Ai fi hotărît Ai fi fost
Ar fi cântat Ar fi văzut Ar fi făcut Ar fi avut Ar fi hotărît Ar fi fost
Am fi cântat Am fi văzut Am fi făcut Am fi avut Am fi hotărît Am fi fost
Aţi fi cântat Aţi fi văzut Aţi fi făcut Aţi fi avut Aţi fi hotărât Aţi fi fost
Ar fi cântat Ar fi văzut Ar fi făcut Ar fi avut Ar fi hotărât Ar fi fost

4. MODUL IMPERATIV

*acest mod se conjugă numai la persoana a II a sg, pl

Tu cântă! Vezi! Fă! ai hotărăşte fii


Voi cântaţi! Vedeţi! Faceţi! aveţi hotărîţi fiţi

* forma negativă: tu nu cânta! Voi nu cântaţi!


II. MODURI NEPERSONALE (NEPREDICATIVE)

1. MODUL INFINITIV

PREZENT
A cânta A vedea A face A avea A hotărî A fi

PERFECT

A fi cântat A fi văzut A fi făcut A fi avut A fi hotărît A fi fost

2. MODUL GERUNZIU

cântând văzând făcând având hotărînd fiind

3. MODUL PARTICIPIU

Sg. cântat (ă) Văzut (ă) Făcut (ă) Avut (ă) Hotărît (ă) Fost (ă)
Pl.cântaţi (e) Văzuţi (e) Făcuţi (e) Avuţi (e) Hotărîţi (e) Foşti , foste

4. MODUL SUPIN

De cântat De văzut De făcut De avut De hotărît -