Sunteți pe pagina 1din 1

Este un proces dinamic, aflat într-o continuă schimbare.

Societatea își datorează existența


comunicării interumane, ea înseamnă comunitate umană și este privită ca un proces care implică
participarea tuturor membrilor societății respective. Comunicarea prezintă diferite forme, dintre care
ne vom opri la comunicarea mediatizată și la comunicarea de masă, care este de fapt o formă a
comunicării mediatizate, destinată unor mase mari de persoane, putând avea o formă
subiectivă(care are ca scop manipularea opiniei publice), și o formă obiectivă(care dorește simpla
informare a persoanelor).
Conceptul de « comunicare » este strâns legat de existența noastră ca oameni, iar apoi ca societate,
datorită faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Fără comunicare și limbaj,
noi ca ființe sociabile, ce interacționăm și relaționăm în cea mai mare parte, sau chiar în totalitate
prin intermediul actului comunicării, viața noastră pe Terra ar fi inutilă, de prisos.