Sunteți pe pagina 1din 3

- !

toate componentele locuţiunilor pronominale de politeţe: Alteţa Sa Regală, Domnia Sa,


Excelenţa Voastră, înălţimea Voastră, Majestăţile Lor Imperiale, Sfinţia Sa.

obiecte desemnate ocazional prin numele creatorului lor: trei Grigoreşti „tablouri de
Grigorescu”, un Stradivarius „vioară construită de Stradivarius”.

Se scriu cu literă mică numele varietăţilor de plante şi de animale exprimate prin adjective sau
prin substantive comune.

- punctele cardinale, când au valoare de nume propriu, desemnând o regiune: importat din
Apus/Vest, din Orient, în Apusul Europei, în Orientul Apropiat);

Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă mică.

- obiecte desemnate ocazional prin numele creatorului lor: trei Grigoreşti „tablouri de
Grigorescu”, un Stradivarius „vioară construită de Stradivarius”.

Substantivele comune provenite din nume proprii se scriu cu literă mică.

3. numai primul element din numele proprii compuse sau numele unic care reprezintă:

- ! denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din instituţii: Adunarea


generală a Academiei Române, Catedra de limba română, Comisia de cultivare a limbii a Academiei
Române, Compartimentul/Sectorul de limbi romanice, Consiliul ştiinţific, Direcţia, Secretariatul, Secţia de
filologie şi literatură a Academiei Române, Serviciul de contabilitate;

- titluri de publicaţii periodice, opere literare, ştiinţifice (şi de părţi ale lor — capitole etc.),
artistice etc., emisiuni radio-TV, documente de importanţă internaţională sau naţională, nume ale unor
medalii sau premii: „A 150-a aniversare a naşterii lui Mihai Eminescu” (medalie), Adevărul literar şi

rase de animale: Aurora (soi de floarea-soarelui), Bazna (rasă de porci), Leghom (rasă de găini),
Marele Alb (rasă de porci), Napoleon (soiuri de cireşe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase
provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ
oarecare): vacă Dobrogeană.

Numele unor medalii sau premii, precum şi titlurile ştiinţifice şi onorifice se scriu cu literă mică: doctor
honoris causa, doctor în filologie, membru de onoare al Academiei Române.
ordine de stat româneşti sau străine: Legiunea de Onoare, Ordinul Naţional „Serviciul
Credincios", Ordinul Naţional „Pentru Merit”;

Se scriu cu litere mici denumirile neoficiale ale instituţiilor (guvernul român, guvernele statelor membre
ale UE) şi numele domeniilor la care se referă o funcţie (ministru de externe), însă în documentele oficiale, numele
complete de funcţii se scriu cu litere mari: Contrasemnează: Ministrul Afacerilor Externe....

- soiuri de plante şi rase de animale: Aurora (soi de floarea-soarelui), Bazna (rasă de porci),
Leghom (rasă de găini), Marele Alb (rasă de porci), Napoleon (soiuri de cireşe, mere, pere, struguri),
inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi
interpretat ca un calificativ oarecare): vacă Dobrogeană.

- instituţii (Administraţia Prezidenţială, Avocatul Poporului, Camera Deputaţilor, Cancelaria


Primului-Ministru, Editura Univers Enciclopedic, Facultatea de Litere, Guvernul României, Institutul de
Lingvistică, Ministerul Afacerilor Externe, Organizaţia Naţiunilor Unite, Parlamentul României, Sfântul
Scaun „Vaticanul”, Teatrul Naţional, Uniunea Artiştilor Plastici, inclusiv când sunt folosite !eliptic:
admiterea la Politehnică; student la Litere; secretar de stat la Externe, clădiri publice şi monumente
(Arcul de Triumf, Casa Academiei, Palatul Parlamentului), săli (Rapsodia), mijloace de transport (Orient
Expres, Titanicul);

sărbători laice (naţionale şi internaţionale) sau religioase (indiferent de cult): Anul Nou,
Crăciun(ul), 1 Decembrie, Duminica Tomei, înălţarea, întâi Mai, înviere(a), Paşte(le), !Patruzeci de Sfinţi,
Purim, Ramadan, Schimbarea la Faţă;

Denumirile epocilor geologice şi istorice mai slab individualizate, precum şi ale războaielor care
nu au nume proprii se scriu cu literă mică.

- marile epoci istorice (Ichiar dacă nu reprezintă evenimente) şi evenimentele istorice majore (!
Antichitatea, !Evul Mediu, Renaşterea; Comuna (din Paris), Reconquista, Reforma, Risorgimento, Unirea
Principatelor), inclusiv războaiele de anvergură (Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial) sau
care au un nume unic (Războiul celor Două Roze, Războiul de Independenţă, Războiul de Secesiune,
Războiul de Treizeci de Ani, Războiul de 100 de Ani), precum şi manifestări ştiinţifice, culturale, artistice,
politice (Conferinţa Naţională a Partidului X);
- sărbători laice (naţionale şi internaţionale) sau religioase (indiferent de cult): Anul Nou,
Crăciun(ul), 1 Decembrie, Duminica Tomei, înălţarea, întâi Mai, înviere(a), Paşte(le), !Patruzeci de Sfinţi,
Purim, Ramadan, Schimbarea la Faţă;

- instituţii (Administraţia Prezidenţială, Avocatul Poporului, Camera Deputaţilor, Cancelaria


Primului-Ministru, Editura Univers Enciclopedic, Facultatea de Litere, Guvernul României, Institutul de
Lingvistică, Ministerul Afacerilor Externe, Organizaţia Naţiunilor Unite, Parlamentul României, Sfântul
Scaun „Vaticanul”, Teatrul Naţional, Uniunea Artiştilor Plastici, inclusiv când sunt folosite !eliptic:
admiterea la Politehnică; student la Litere; secretar de stat la Externe, clădiri publice şi monumente
(Arcul de Triumf, Casa Academiei, Palatul Parlamentului), săli (Rapsodia), mijloace de transport (Orient
Expres, Titanicul);