Sunteți pe pagina 1din 1

- numelor unor noţiuni de specialitate (A = arie, amper; B = bor, C = (grade) Celsius, L = lungime,

MΩ = megaohm, VSH = viteza de sedimentare a hematiilor) şi ale punctelor cardinale (E = est);

- prenumelor: I. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale;

- altor cuvinte şi expresii: D.S. = dai segno, N.B. = nota bene, O.K. = all correct, P.F.L/PFL = plăci
fibrolemnoase, P.S.= post scriptum;

- cu literă mare pe primul loc sau şi în alte poziţii, când provin de la cuvinte scrise cu literă mare
(D-lui = Domnului, Sf. = Sfânta, Sfântul) sau de la termeni de specialitate (MeV = megaelectronvolt, MHz
= megahertz, Rh = factorul Rhesus);

- cu literă mare pe a doua poziţie, când provin de la unii termeni de specialitate: dB = decibel, eV
= electronvolt, pH = puterea hidrogenului;

5. Pentru a sugera anumite atitudini sau sentimente, a marca valoarea specială a unui cuvânt, a-
1 scoate în evidenţă etc.:

- se scriu cu literă mare termenii de adresare (inclusiv pronumele), în corespondenţă (pe plicuri
şi în text): Domnului Director ...; Domnule Preşedinte...; Dumneavoastră ...;

Abrevierile se scriu:

- integral cu litere mari când sunt alcătuite din iniţialele: - cuvintelor componente ale unor
nume proprii compuse scrise cu literă mare la iniţială: GMT = Greenwich Mean Time, MS = Maiestatea
Sa, O.U. = Ordonanţă de Urgenţă, P.S.S. = Preasfinţia Sa, S.N.C.F.R./SNCFR = Societatea Naţională a
Căilor Ferate Române;