Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL E.N.

MATEMATICĂ
RECAPITULARE FINALĂ -GM 5/2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.