Sunteți pe pagina 1din 3

PRONUMELE PERSONAL

1.Subliniazǎ pronumele personale din enunţurile:

Numai eu ştiu câte secrete a avut ea. Ascultau şi ele poveştile auzite de la ei.

Cu ei am fost noi totdeauna la mare. El cautǎ ariciul în grǎdinǎ la voi.

2.Completeazǎ cu pronume personale şi analizeazǎ-le:

______vreau sǎ recit o poezie. ___erai în parc?

______ne pregǎtim de serbare. ___aranjaţi cadourile.

______spalǎ supǎratǎ farfuriile. ___joacǎ fotbal singur.

______cautǎ vesele un cadou. ___sunt buni dansatori.

3.Cine face acţiunile urmǎtoare ?Scrie pronumele potrivit:

a) râzi,cânţi,treci,vii,aduni,spui;_______________________

b) vorbim,cerem,şoptim,umblǎm,scriem;________________

c) munceau,scriau,aşteptau,cǎrau;______________________

4.Alcătuiţi câte o propoziţie cu fiecare din pronumele personale:eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele;

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------------------------- ----------------------------------------------

-------------------------------------------- ------------------------------------------------

5.Subliniaţi pronumele personale care se ascund în cuvintele următoare după model:

drapel, voinic, jaluzele, volei, noiembrie, mătură, teatru, Angela, greutate, jupâneasă,
băieţel, trei ,turneu, telefon, împreună, voios, grea, elevă.
6.Înlocuiţi substantivele cu pronumele potrivite :

Elevii / ............ pregătesc serbarea.

Elena / ..............nu lipseşte niciodată de la şcoală.

Roxana şi Alina / .............sunt prietene din clasa întâi.

Codrul / .......... şi-a pierdut frunza deasă.

A plecat cu Marian / .......... în excursie.

Cartea Corinei / ........ a fost foarte interesantă.

8.Subliniaţi pronumele personale din textul dat, arătaţi persoana şi numărul.

În cartea cu cântecele

Ne-adunarăm toţi pe rând:

Noi şi voi şi el şi ele,

Eu vă spun, chiar pe cuvânt.

Ce nu crezi nici tu, nici el?

Deschide-o încetinel.

Şi din carte veţi vedea

Căci lipseşte numai ea.

Pronumele Persoana Numărul Genul


9. Transcrieţi propoziţiile de mai jos şi înlocuiţi, acolo unde este necesar, substantivele cu
pronume personale.

Dan merge la săniuş. Dan are sanie nouă.

Bunica merge încet. Bunica e bătrână.

Rândunicile ciripesc. Rândunicile s-au întors din ţările calde.

10. Alegeţi pronumele personale din text:

,,- Dragii mamii copilaşi, eu mă duc în pădure după mâncare. Voi încuiaţi uşa
după mine. Auzit-aţi ce-am spus eu?
- Da, mămucă, ziseră ei.
- Pot să am nădejde în voi?
- Da. mămucă! Noi suntem o dată băieţi.’’
( Ion Creangă, ,,Capra cu trei iezi’’)

S-ar putea să vă placă și