Sunteți pe pagina 1din 2

DOCTRINE JURIDICE

PLAN DE CURS – 25 martie 2012

I. Dreptul si justitia in Antichitate


A. Grecia Antica
1. Definitia dreptului
a. Platon
b. Aristotel
2. Izvoarele dreptului
a. Platon
b. Aristotel
3. Teoria legislor pozitive
a. Platon
b. Aristotel
B. Roma Antica
1. Influenta greaca si pp dreptului roman
2. Cicero

II. Formarea dreptului modern


A. Rolul crestinismului in formarea dreptului. Evul Mediu.
1. Doctrina juridica a Sfantului Augustin
a. Teoria legilor profane
b. Continutul dreptului. Teoria izvoarelor dreptului
● Continutul dreptului
● Izvoarele dreptului
→ Dreptul natural
→ L lui Moise
→ L lui Hristos
c. Teoria statului
2. Conceptia despre drept si L a sfantului Toma d’Aquino
a. Noi semnificatii ale teoriei dreptului natural
b. Contributia crestinismului la crearea si evolutia dreptului
● Rolul crestinismului
● Termenul de drept + L
● Izvoarele dreptului
● Distinctia dr pb – dr privat

B. Laicizarea dreptului
1. Teoria contractului social si teoria separatiei puterilor
a. Influente asupra teoriei statului (H. Grotius, T. Hobbes,J. Locke, J.J
Rousseau)
b. Definitia dreptului (H. Grotius, T. Hobbes, J. Locke, J.J Rousseau)
2. Conceptia lui Kant cu privire la drept
3. Drepturile inalienabile ale omului
→ Cine e titularul dr inalienabile ?
→ Cine le proclama ?
→ Care sunt aceste drepturi si ce forta normativa au ?
4. Rationalistii moderni
a. Hegel
b. Pozitivismul juridic
• Scoala Exegezelor
• Scoala engleza (Jeremy Bentham)
• Scoala germana

III. Criza dreptului


A. Teorii formaliste (Juridicizarea si etatizarea dreptului)
1. Juridicizarea dreptului. Teoria normativista. – Hans Kelsen
2. Etatizarea dreptului. Pozitivismul etatist francez.
B. Teoriile antiformaliste
1. Decizionismul juridic (Carl Schmitt)
2. Scoala liberului drept : Francois Gény – teze :
a. Decaderea L
b. Cercetarea libera a dreptului
C. Realismul american - Oliver Wendell Holmes
- Teze: - conceptia instrumentalista
- teza nedeterminarii
- teoria comportamentalista
- teza anticonceptualista
D. Realismul scandinav - Alf Ross
E. Sociologia dreptului (Rudolph von Ihering, Max Weber)
F. Pluralismul juridic (Maurice Hariou, Leon Duguit)

IV. Teoriile idealiste


A. Neokantianismul. Georgio del Vecchio si R Stammler
1. Georgio del Vecchio
2. R Stammler
B. Fenomenologia dreptului – Edmund Husserl
1. Curentul axiologic
2. Existentialismul juridic - M Scheler, N Hartmann, E Fechner, Werner
Maihofer

II. Reabilitarea dreptului natural – teorii antimoderniste


A. Criza modernismului. Leo Strauss si Scoala germana
B. Declinul modernismului in conceptia lui Michel Villey

III. Neopozitivismul juridic


A. Conceptul de drept si structura sistemului juridic. Conceptia lui H.L.A. Hart
B. Negarea jusnaturalismului. Doctrina lui Neil McCormick.

IV. Reconstructia dreptului


A. Ronald Dworkin
B. Jurgen Habermas
C. Scoala italiana a dreptului