Sunteți pe pagina 1din 17

DIVERSITATEA PÃLÃRIILOR DE PÂSLÃ (FETRU)

1 2 3 4

5 6
7 8

9 1
0 11

Variante ale adaptãrii


pãlãriilor în procesul
construirii imaginii
omului

11, 12. Pãlãrii de modã


veche
13. Pãlãrie cu panã de 12 13
fazan purtatã în satele
raionului Ungheni
PORTUL PÃLÃRIEI DE PÂSLÃ ÎN SATELE DIN BUCOVINA

La joc.
Pãlãrie cu panã de fazan.
Bãtrân în costum de sãrbãtoare.
TREI GENERAÞII DE BÃRBAÞI CU PÃLÃRII

Moº Socrate Domenco,


s. Cociulia, raionul Leova
Tânãr ieºit la joc în costum
popular. Hora satului
Câºliþa-Prut. 1992
PÃLÃRII DE PAIE PURTATE ÎN DECURSUL ULTIMULUI SECOL

Pãlãrie împletitã din 7


fire de paie. Pãlãrie
împletitã în tehnica
zimþi de peºte.
BÃRBAÞI ÎN COSTUM CU PÃLÃRIE DE PAIE

Bãtrân din Podoimiþa, raionul


Camenca.
1959
Vânzãtor de usturoi la
Chiºinãu. Sfârºitul sec. al XIX-
lea.
Ansamblului Etnofolcloric PLÃIEªII.
PÃLÃRIA CA ATRIBUT AL PROMOTORILOR CULTURII
FOLCLORICE

Etnomuzicologul Andrei
Tamazlâcaru
în expediþiile folclorice prin
sate poartã pãlãrie ºi traistã.
Vladimir Pitei, interpret
de folclor în pãlãrie de
paie fãcutã de Petru
Bucãtaru.
Fluieraºi din Cocieri, Dubãsari.
2009
PORTUL CÃCIULII DE CÂRLAN

Variante ale
adaptãrii
cãciulelor în
procesul
construirii
imaginii omului

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

Se poartã caciulã:
1.Ca bãtrânii
4-5. Ca flãcãii
6. Ca intelectualii
7,8,12. Ca mocanii
14. De-a cãþeaua
15-17. Ca la sud
14 15 16 17
COSTUMUL BÃRBÃTESC ÎN DIFERITE IPOSTAZE

Cioban cu oile din satul Crasna,


raionul Storojineþ, reg. Cernãuþi.
1990
Cioban din centrul Basarabiei
îmbrãcat în cãmaºã bãtrâneascã.
Sfârºitul sec. al XIX-lea
Membri ai Ansamblului
Etnofolcoric PLÃIEªII. 2009
BÃRBAÞI PURTÃTORI DE ÎNSEMNE A GRUPULUI SOCIAL

Flãcãi în haine de iarnã, s.


Proscureni, r-nul Storojineþ.
1960
Bãrbat îmbrãcat în costum pentru timp rece.
Sfârºitul sec. al XIX-lea
Ansamblul etnofolcloric PLÃIEªII
BÃRBAÞI ÎN HAINE SPECIALE

Cioban în straie specific ciobãneºti.


Începutul sec. al XX-lea
Vasile Dumbrãveanu în
cuºmã brumãrie purtatã
bãtrâneºte, cu burcã, pâsle
ºi ploscã, s. Trebisãuþi, Briceni. 1978
Un grup de bãrbaþi din s. Vãleni
îmbrãcaþi în straie de tradiþie
balcanicã.
COSTUMUL PENTRU TIMP RECE

Membrii Ansamblului Etnofocloric


ªTEFAN VODÃ îmbrãcaþi în sumane
noi. Basarabean venit la târg.
Sfârºitul sec. al XIX-lea
Þãrani înstãriþi îmbrãcaþi
în costume de iarnã. Sfârºitul sec. al XIX-lea
IPOSTAZE ALE COSTUMULUI PURTAT LA SÃRBÃTORI

Joc de sãrbãtoare în judeþul


Soroca. 1927 Bãrbat îmbrãcat în
costum specific centrului
Basarabiei. Sfârºitul sec. al XIX-
lea
Flãcãi colindãtori din Bucovina.
BÃRBAÞII ªI CHIMIRELE

Cioban îmbrãcat în cãmaºã


bãtrâneascã
ºi iþari, având la mijloc
un chimir lat, strâns cu o
curea.
Sfârºitul sec. al XIX-lea
Bãrbat purtând chimir
în zile obiºnuite, Apºa de
Mijloc. 1978

Chimir, Începutul sec.


al XX-lea; Chimir,
Sfârºitul sec. al XIX-
lea

S-ar putea să vă placă și