Sunteți pe pagina 1din 9

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

A​RIA CURRICULARĂ​:Educație pentru sănătate

TIPUL OPŢIONALULUI: ​la nivelul unui domeniu de cunoaştere


NIVELUL: ​II(5-6 ani)/​grupa mare
DURATA:​ 1 an scolar/2018-2019(o oră pe săptămână)
ARGUMENT:
​ În primii 7 ani de viață copiii se dezvoltă într-un ritm foarte alert și au
nevoie de un aport alimentar bogat și hrănitor pentru dezvoltarea lor fizică,
comportamental și intelectuală. Sunt esențiale atât activitățile educative cat si cele
distractive legat e de alimentația sănătoasă.
Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor
sănătoase. În această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își
dezvoltă abilitățile fizice de bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare.
Experiențele pe care copiii le acumulează în acești ani constituie baza obișnuințelor
pe care și le vor consolida pe parcursul întregii vieți, a stilului de viață pe care îl
vor adopta. Este important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și educative în
legătură cu alimentația sănătoasă și cu activitățile fizice, pentru a învăța cum să
trăiască sănătos – mâncând suficiente fructe și legume, luând micul dejun zilnic,
bând apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi ajută să crească și să se
dezvolte armonios,sa aibă vitalitate și putere de învățare și să rămână sănătoși pe
parcursul vieții.

 
OBIECTIV CADRU:
● Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor
din jur, conducȃnd la dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect
psiho-fizic.
● Formarea unui mod de viată sanatos:cunoașterea elementelor regimului
zilnic și necesitatea respectării lui;conștientizarea ca alimentația corectă stă
la baza sănătății:

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

● Să cunoască beneficiile consumului de apă potabilă ;


● Sa consume zilnic fructe și legume;
● Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă;
● Să-și formeze deprinderea de a consuma micul dejun;
● Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la
activităţile opţionalului;
● Să practice activități fizice zilnic;
● Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul
său;
● Să persevereze ,dorind să aplice reguli de igienă.
● Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului:

E​XEMPLE DE COMPORTAMENTE

Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală;


Să aplice corect normele igienico-sanitare;
Să recunoască comportamentele sănătoase si comportamentele
de risc;
Să folosească corect obiectele de igienă personală;
Să recunoască principalele reguli de igienă personală (si să le
aplice);

Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare);


Să recunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii
corporale;

Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor


​alimentare(valabilitatea a​cestora).

Metode:
● Metode de comunicare orală:
-expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
-conversative: conversaţia, discuţia liberă.
● Metode de explorare şi descoperire:
- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin
descoperire;
- metode de explorare indirecta: demonstraţia.
● Metode bazate pe acţiune:
- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul,experimentul;
- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul
didactic.
Mijloace de învăţământ:​seturi de planşe, ilustraţii, fotografii ,cărţi, măşti, halate
albe, bonete,​o​biecte de igienă personală, obiecte de toaletă, fructe, plante
medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă pentru copii: pasta de
dinţi,săpunul, şamponul, detergentul.
Forme de organizare:
- activităţi organizate frontal;
- pe echipe
- pe grupuri mici;
- individual;
- în parteneriat cu alţi factori educaţionali.

Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:


- părinţi
- asistentă medicală;
- medicul, medicul stomatolog,.
Modalităţi de realizare:
- observarea;
- lectura după imagini;
- convorbirea;
- povestirea;
- activităţi practice şi artistico-plastice;
- concursuri de ghicitori;
- jocul de rol,jocul de mişcare,jocul distractiv, jocul senzorial;
- vizite.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:

- Probe orale.
- Probe practice.
- Autoevaluare.
- Miniproiecte.
- Probe scrise (fişe de muncă independentă).

BIBLIOGRAFIE:
-​ Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani)​ 2008.
- Şova, Siminica, ​Activităţi opţionale în grădiniţă, ​Editura AS’S, Iaşi, 2000

SEMESTRUL I
Nr. Tema Strategia didactica Saptamana
Crt. Mijloc de realizare
1 Rolul apei in viața noastră? Conversația Săptămâna 1
-lectură după imagini euristică
Explicația
Exercițiul
2 Apa rece de Mihai Conversația Săptămâna 2
Negulescu-memorizare explicația
3 Calendarul consumului de Observația Săptămâna3
lichide-discuții libere Explicația
Dialogul
4 Legea grupei noastre-Noi bem Conversația Săptămâna 4
doar apă,nu suc!-Convorbire explicația
demonstrația
5 Cum preparăm ceaiul?-Activitate Explicația Săptămâna 5
casnică demonstrația
exercitiul
6 Cine rezistă timp de o săptămână Explicația Săptămâna 6
fără suc?-Concurs Demonstrația
7 Fructele și legumele se prezintă! Conversatia Săptămâna 7
-Joc de rol Explicația
Problematizarea
8 Cărticica fructelor Conversația Săptămâna 8
Activ.practică- Explicația
Exercițiul
9 Cărticica Conversatia Săptămâna 9
legumelor-Activ.plastică Explicatia
Exercitiul
10 Spune ce-ai gustat?-Joc senzorial Conversația Săptămâna 10
Explicația
Jocul
11 Sorțulețul de Luiza Conversația Săptămâna 11
Vladescu-povestire Explicația
Dialogul
12 Salata de legume-Activ.casnică Explicația Săptămâna 12
Demonstrația
Exercițiul
13 Masca fructelor -Activ.plastică Explicația Săptămâna 13
Demonstrația
Exercițiul
14 Mâinile sub lupă-Joc distractiv Conversația Săptămâna 14
Explicația
Exercițiul
Jocul
15 Aventurile lui Murdărel-Poveste Conversația Săptămâna 15
creată după început dat. Explicația
Demonstrația
16 Învăţ să păstrez, să spăl şi să Explicația Săptămâna 16
curaţ fructe-Activitate casnică Demonstrația
Exercițiul
17 Consum zilnic miul Explicația Săptămâna 17
dejun-discutii libere Dialogul
Exercițiul
18 Adevarat sau fals-joc didactic Explicația Săptămâna 18
Demonstratia
Exercițiul
Problematizarea
19 Minte sănătoasă în corp sănătos Conversația Săptămâna 19
-Concurs de ghicitori Explicația
Exercițiul
Jocul

SEMESTRUL II

Nr . Tema Mijloace de Saptamana


Crt realizare
1 Legea gupei noastre-Facem Conversația Săptămâna 20
mișcare timp de o oră euristică
zilnic-Lectură după imagini exercițiul
2 Unde mă joc?Aer curat, plamâni Explicația Săptămâna 21
sănătoşi!-Drumeție dialogul
exercițiul
3 Să ne miscăm voios-Joc de Explicația Săptămâna 22
mișcare demonstrația
jocul
4 Când voi fi mare,voi fi Conversația Săptămâna 23
doctor!-Convorbire explicația
exercițiul
5 Cum ne ferim de boli?-discuții Explicația Săptămâna 24
libere dialogul
exercițiul
6 De-a doctorul-Joc de rol Conversația Săptămâna 25
explicația
problematizarea
7 Fetița cu fundițe roșii de Cella Conversația Săptămâna 26
Aldea - Lectura explicația
educatoarei exercitiul
problematizarea
8 Doctorița-Memorizare Conversatia Săptămâna 27
explicatia
exercitiul
9 Cine trebuie să plece?-Joc Conversația Săptămâna 28
distractiv explicația
exercițiul
10 Simţurile de Nicolae Conversația Săptămâna 29
Nasta-memorizare explicația
exercițiul
11 Cu ce vad?Cu ce aud?-joc Conversația Săptămâna 30
senzorial explicația
jocul
12 Maricica-Lectura educatoarei Conversația Săptămâna 31
explicația
exercitiul
13. Prietenii curațeniei-memorizare Explicatia Săptămâna 32
demonstratia
exercotiul
problematizarea
14. Prietenii sănătății-activ.practică Conversatia Săptămâna 33
colectivî demonstratia
exercițiul
15 Unde mă joc pentru a fi ferit de Conversatia Săptămâna 34
accidente-Convorbire explicatia
exercitiul
16 Cine stie castiga?-joc didactic Evaluare finala Săptămâna 34
17 Adevarat sau fals?-joc didactic Evaluare finala Săptămâna 35