Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 17: Foaie de lucru

INTERVENȚIA LA FAȚA LOCULUI Data:


Direcția de audit public intern [activity_startdate
Colectarea și analiza probelor de audit
uiformat="date"]
Domeniul/activitateaauditată:[activity_location]
Denumiremisiune: [project_name]din cadrulComunei[account_name], județulNeamț
Document redactat de: [activity_responsible]-auditor intern

FOAIE DE LUCRU 1.1

Elementele analizate din -


Întocmirea procedurilor de lucru privind achizițiile publice
cadrul testului -
Aprobarea procedurilor de lucru de către conducătorul instituției
-
Luarea la cunoștință a procedurilor de lucru de către personalul cu
atribuții privind achizițiile publice
Documente analizate Procedurile de lucru privind achizițiile publice aferente anului 2018, comuna
[Account_Name], județul Neamț
Descrierea constatărilor Comuna [Account_Name]
- Procedurile de lucru privind achizițiile publice nu au fost prezentate;
- Procedurile nu sunt actualizate conform Legii nr.98/2016 privind
achizițiile publice
- Nu sunt aduse la cunoștință sub semnătură angajaților
- Procedurile de lucru nu sunt aplicate corespunzător de către angajați

Auditor intern,
[activity_responsible]

Direcția de audit public intern – Filiala Judeţeană Vaslui a Asociaţiei Comunelor din România
www.acovaslui.ro
1