Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea “Științe Economice”


Departamentul “Contabilitate și Informatică Economică”

Berghii Victoria
Lucru individual
La disciplina “Tehnologii informaționale de comunicare”

STUDIU DE CAZ
“Gestionarea unei agenții de turism”

Conducător științific: Grigorița V.


Autor: Berghii Victoria

Chișinău 2018
Această baza de date elaborată are drept scop gestionarea resurselor unei
agenții de turism. Ea ajută la administrarea eficientă a tuturor resurselor materiale
și temporale ale entității date ,cum ar fi: categoriile de produse vândute și rămase,
toate datele necesare referitoare la comenzile efectuate online.
O bază de date Access poate conține mai multe tabele, fiecare stocând
informații despre un alt subiect. 
Tabelul Categorii:
Design View:

Rezultat:
Tabelul Bilete Avion:
În modul de vizualizare Design, în fila Create , selectez Table Design și proiectez
un tabel ce conține informația despre Biletele de avion ,cu câmpurile prezentate în
imagine.
Design View:

Rezultat:
Tabelul RezervOnline
Desing View:

Rezultat:

Schema BD relaționale:
În fila Database Tools am selectat Relationships,pentru a crea relatii între tabele .
2.a Elaborați o interogare care va calcula prețul final al biletului dacă la valoarea
inițială se adaugă 10% din pret pentru rezervare online ale
companiei”AirMoldova”.
Design View:

Rezultat:
2.b Elaborați o interogare de selecție care va conține rândul Total și va prezenta
datele despre preturile finale ale biletelor în urma măririi cu 5%.
Design View:

Rezultat:
2c .Elaborați o interogare de tip Select care va prezenta datele despre pretul final al
biletelor ,inclusiv si cele rezervate online, care au prețul mai mic de 200 $ și mai
mare de 470$ si au fost vandute la data de 04.03.2018
Design View :

Rezultat:
2d.Elaborați o interogare cu parametru,care să prezinte biletele cumpărate la o
anumită data.
Design View:

Rezultat:
3a. Interogare Make Table
Spre deosebire de celelalte interogari, interogarile de tip Make Table stochează
date în ele. 
După ce rulăm o astfel de interogare, rezultatul este un tabel, doar ca acel tabel
este persistat fizic ca și un tabel obișnuit. 
La fiecare executare a interogarii de tip Make Table se creează un tabel în care se
înserează datele specificate de query.
Proictez o interogare de tip MakeTable care să prezinte biletele care au fost
vândute în intervalul datelor de 04.03.2018 și 04.05.2018.

Design View:
Rezultat:
3b. Interogare de tip Append
Interogarile de tip Append ne permit persistarea rezultatului întors de o interogare. 
Proiectez o interogare de tipul Append în care să fie afișate codul persoanei și data
când a procurat 2 bilete.
Design View:
Rezultat:

3c Interogare de tip Update


La această interogare o să actualizez informațiile despre preturile biletelor la
compania AirMoldova, în urma măririi cu 10 %.
Design View:
Rezultat;

3d Interogare de tip Delete


Proiectez o interogare de tip Delete pentru a șterge toate informațiile despre
biletele vândute de la compania Luthansa ,din tabelul Bilete avion.
Design View:

Rezultat:

4a Raport
Rapoartele sunt obiecte prin intermediul cărora generezi rezultate profesionale care
pot fi afișate pe ecran, tipărite pe hârtie sau afișate pe Internet.
Proiectez un raport ce conține totalizări și care sa extraga pretul minim al
biletelor vandute.
Design View:

Rezultat:
4b Raportul ce conține totalizări și grupări
Acest raport conține datele despre biletele vândute la o anumia dată , care extrage
pretul minim al biletelor și prezinta media lor aritmetica.
Design View:
Rezultat:
5.Formulare
Formularele (Forms) reprezintă ferestrele primare pentru
introducerea și afișarea datelor în Access.
Ele reprezintă interfața utilizatorului cu tabelele. Formularele
oferă avantajul că prezintă datele într-o manieră organizată și atractivă. 
Într-un  formular câmpurile se pot aranja astfel încât introducerea datelor sau 
operațiile de editare a înregistrărilor să se facă de la stânga la dreapta și de sus în
jos.

5a Proiectez un formular cu 4 butoane,pentru că dispun de 4 tabele ,dar pentru a


prezenta informația din formular , creez macrouri.
Rezultat:

5b Formularul Interogări
Proiectez formularul care este destinat pentru deschiderea celor 4 interogări pe
care le am ales.
Design View:
5c Formularul Report
Acest formular este destinat pentru deschiderea celor 2 rapoarte.
Design View :
Rezultat:

5d Formular încuibat
Design View:
Rezultat:
5e Formularul de bază
Design View:
Rezultat: