Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE PUBLICARE

„Copiii și A.B.C.-ul circulației”, anul școlar 2019-2020

NUME și PRENUME cadru didactic:


FUNCȚIA:
Unitatea de învăţământ:
Clasa la care predă:

Adresa de corespondenţă:
STRADA______________________ NR________
BL _______ SC _______ AP ________
LOCALITATEA _________________
JUDEȚUL _______________________
COD POȘTAL ___________________

Adresa de e-mail:
Telefon:

Titlul lucrării cadrului didactic ce va fi publicată gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”,
Nr.4 / 2020, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Declar pe propria răspundere că lucrarea trimisă NU a mai fost publicată până la data trimiterii pentru
o altă publicație sau eveniment (seminar, colocviu, workshop, conferință), în realizarea ei a fost utilizată
bibliografia menționată și citați autorii menționați, cu respectarea dreptului de proprietate intelectuală.
Declar, de asemenea, că sunt de acord cu publicarea în volumul revistei și mediatizarea acesteia, ca rezultat
al cercetării proprii.
Prin completarea prezentei fișe de înscriere cadrul didactic își asumă responsabilitatea pentru
originalitatea lucrărilor trimise.
Organizatorii își declină orice responsabilitate privind eventualele acuzații de plagiat la adresa textelor
prezentate.
SEMNĂTURA CADRULUI DIDACTIC,