Sunteți pe pagina 1din 2

Extras din codul contravențional al RM

Nr. 218
din 24-10-2008
 Articolul 123. Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a
arboretului tînăr provenit prin regenerare naturală, a seminţişului
natural şi preexistent
            Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a arboretului tînăr
provenit prin regenerare naturală, a seminţişului natural şi preexistent
            se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 180 la 240
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,
cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice.
            Articolul 124. Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor
din pepiniere şi plantaţii silvice
            Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi
plantaţii silvice
            se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 180 la 240
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,
cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice.
            Articolul 125. Încălcarea modului şi a termenelor de
împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite
            Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor
exploatate şi a terenurilor neîmpădurite din fondul forestier, precum
şi a parchetelor exploatate de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din
afara acestui fond,
            se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
            Articolul 126. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a
fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de desecare din păduri, a sistemelor de
drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor inginereşti de pe terenurile
fondului forestier
            Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fîneţelor, păşunilor,
şanţurilor de desecare din păduri, a sistemelor de drenaj, a drumurilor
şi a instalaţiilor inginereşti de pe terenurile fondului forestier
            se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
            Articolul 1261. Păşunatul ilegal al animalelor
            Păşunatul animalelor pe terenurile proprietate publică a unității
administrativ-teritoriale în altă perioadă a anului decît în cea stabilită
de către autoritatea administrației publice locale, păşunatul în comun
al grupurilor de animale de diferite specii, păşunatul animalelor
bolnave
            se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 30 de unități
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
            Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire a obiectelor
fondului forestier
            (1) Cositul neautorizat al ierbii pentru fîn şi păşunatul
neautorizat pe terenurile fondului forestier, în perdelele forestiere de
protecţie şi în spaţiile verzi
            se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 20 la 40 de ore.
            (2) Recoltarea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor
sălbatice, a nucilor, a ciupercilor, a plantelor medicinale şi a altor
plante, a melcilor de viţă-de-vie pe sectoarele unde aceasta este
interzisă sau este admisă numai în baza biletului silvic, precum şi
încălcarea termenelor, a volumului şi a modului de recoltare stabilite
            se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6
unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice ori cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă
de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.