Sunteți pe pagina 1din 1

Numele:________________ Data:17.03.

2014
EVALUARE FORMATIVĂ
-substantivul ,scrierea corectă,povestirea scrisă-
1.Scrie după dictare:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.Citește textul ,apoi rezolvă cerințele de mai jos:
Acela e Marcel. iel e ucenic la un olar.Este harnică și ascutător ,iar profesorul său ie

mândru de el. Muncesc mereuu umăr la umăr.

---Marcel, i-a ,te rog, bucata acea de lut și dăo încoace s-au mai bine pune-o în cuptor!

---Imediat ,maestre!

Bun băiat,pâinea lui Dumnezeu,spune profesorul!

Maestrul la învățat pe marcel să facă un ulcior de lut. Ulciorul are modele frumos colorate.

a)Încercuiește toate substantivele comune.


b)Subliniază cu două linii părțile de vorbire care exprimă însușiri.
c)Alege un substantiv propriu din text și alcătuiește un enunț cu acesta pe rândul de mai jos?
______________________________________________________________________________________________
d)Alege 3 substantive la numărul singular din text,apoi așează-le la numărul plural
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
e)Găsește însușiri potrivite pentru cuvintele:
băiat- ulcior- profesor- cuptor-________________
f)Alcătuiește enunțuri cu ortogramele nea/ne-a și neam/ne-am
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
g) Ce a învățat Marcel de la maestrul său?
_____________________________________________________________________________________________
h) Rescrie textul corectând toate greșelile:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
i)Povestește pe scurt în 3 propoziții textul :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și