Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare

Substantivul şi adjectivul

1. a)Dictare:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

b)Subliniază cu roşu adjectivele şi cu verde substantivele pe care le însoţesc:

c)Scrie adjective cu sens opus pentru:

veselă -……………………………….. crudă -……………………………………..

albă -…………………………………… lucioasă -…………………………………..

d) Găseşte în text cuvinte care conţin grupurile de vocale: ea,ia, oa şi ie.

2. Completează proverbele cu adjectivele potrivite:

 Paza…………………trece primejdia ………….. .


 Vorba……………..mult aduce.
 Buturuga…………..răstoarnă carul ………….. .
 Prietenul ……………….la nevoie se cunoaşte
 Pisica………………..zgârie rău .
 Minciuna are picioare…………………

(dulce,scurte,adevărat,mică,rea,bună,blândă,mare)

3.Înlocuieşte expresiile de mai jos cu un adjectiv potrivit:

Vorbeşte mult ………………… Are inimă haină………………………

Mort de sete………………………. Este un om mărunt…………………….

Se supară din orice…………………….. Mort de frică……………………………..


4.Uneşte cu o linie substantivele din coloana A cu adjectivele potrivite din coloana B:

A B

Câmpie fricos

Iepure cristalină

Apa înverzită

Nor grijulie

Băieţi cenuşiu

Mamă zglobii

Silitor

5.Alcatuieşte câte un enunţ în care :

 Adjectivul să fie aşezat după substantiv.


 Adjectivul să fie înaintea substantivului.
 Substantivul să fie însoţit de mai multe adjective.

______________________________________________________________________________

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și