Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate terapeutică

Unitatea de învăţământ; C.S.E.I.P.P.Neveanu

Propunător:Dozescu Adelina Georgeta


Disciplina: Terapia Tulburarilor de Limbaj
Aria curriculară: Terapii specifice şi de compensare
Subiectul: Îmbogățirea vocabularului
Tema: Cocostârcul
Durata: 45 minute
Tipul lecţiei:mixt
Metode: conversaţia,explicaţia, problematizarea,exerciţiul aplicat,
Mijloace didactice:,fişa de lucru
Forme de organizare:individual
Bibliografie: Craşovan,M(2004) Metode moderene de predare(note de curs)

Vraşmaş, E(2004) Introducere în educaţia cerinţelor speciale,Ed.Credis,Bucureşti

Obiective generale:
 Îmbogățirea vocabularului

Obiective operaţionale:
O1 Să extragă ideile principale din textul citit
O2 Să identifice personajele dintr- un text la prima vedere
O3 Să caracterize cu propriile cuvinte cocostârcul

O4 - Să diferențieze sinonimele de antonime


Nr. Secvențele Timp Ob Conținutul ştiinţific al lecţiei
crt. lecției resursă operaţionale Metode și Mijloace de Forme de organizare
proceedee învățământ
1 Moment 2 Voi asigura condițiile optime individual
organizatoric pentru desfășurarea lecției.
2 Anunțarea 2 Astazi vom citi o povestire ; Explicația individual
subiectului Cocostârcul. conversaţia
lecției și a
obiectivelor
operaționale
3 Desfăsurarea 30 O1 Vom citi povestirea Conversația
Cocostârcul.Elevul va
activității O2 Explicația Fișa de Individual
extrage,oral, ideile principale
O3 din text.Apoi vom trece la Problematiz lucru
rezolvarea fișei de lucru
O4 Explicația
Elevul va adresa întrebări daca
nu înțelege cerințele. conversa
În scris,copilul va răspunde la
exercițiul
întrebări pe baza textului citit
ca;Cine sunt personajele aplicat
povestirii? Unde se desfasoara
actiunea? Unde se află
vrăbiuța, dar cocostârcul? etc
Apoi se va trece la exerciții de
tipul: Găsește sionimele
potrivite, antonime pentru
următoaarele cuvinte…
4 Asigurarea feed- 8 O1
Voi adresa elevului oral
backului O2
O3 întrebări de verificare cu
O4 privire la cunostintele Conversația
dobandite pe parcursul lectiei. Explicația
De exemplu; Cine sunt Problematiz
personajele povestirii? Cum ai Explicația
descrie cocostarcul? conversa
Da-mi example de antonime exercițiul
pentru urmtoarele cuvinte; aplicat
săracă,inteligentă, frumoasă
Dă-mi exemplu de sinonime
pentru următoarele cuvinte;
arogant, primejdie, discuție,
4 Evaluarea și 3 Se vor va aprecieri cu privire la individual
aprecierea desfășurarea activității
activității