Sunteți pe pagina 1din 7

PROBA ÎMPĂRȚIRII

72 : 8 = 9
- prin înmulțire:
9 x 8= 72
(câtul x împărţitorul)
- prin împărţire:
72 : 9 = 8 (deîmpărţitul : cât)
PROBA ÎNMULŢIRII
4 x 5 = 20
-prin înmulţire: 5 x 4 = 20
(schimbăm locul factorilor)
- prin împărţire:
20 : 5 = 4 ___(produs : factor 2)
20 4 = 5 ____ (produs : factor 1)
NUMĂRUL NECUNOSCUT (x)
ax 4 = 32 8 x b = 32
întotdeauna prin împărțire:
a = 32 : 4 b =32 : 8
a= 8 b= 4
v: 8 x 4 = 32 v: 8 x 4 = 32
factorul 1= câtul: factorul 2
factorul 2 = câtul: factorul 1
NUMĂRUL NECUNOSCUT (:)
a:6=4 24 : b = 4
- prin înmulțire - prin împărțire
a=4x6 b = 24 : 4
a = 24 b= 6
v: 24 : 6 = 4 v: 24 : 6 = 4
deîmpărțitul = câtul x împărțitorul
împărțitorul = deîmpărțitul : cât