Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

1. Ce importanţă acordaţi, pe o scală de 1 la 10, unde 1 semnifică nici o importanţă, iar 10 foarte
mare importanţă, formării continue pentru activitatea pe care o desfăşuraţi? (Încercuiţi o singură
cifră)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.
2.Care sunt pentru dumneavoastră cele mai importante criterii în alegerea unui modul/curs de
formare (Încercuiți maximum 3 variante de răspuns):
 furnizorul de formare;
 tematica;
 durata cursului;
 costurile;
 perioada de desfăşurare;
 formatorii;
 certificarea care permite obţinerea de credite;
 altele, care? ....................................................................................................
3. Care sunt motivele pentru care ați parcurge un program de formare?
 pentru dezvoltarea personală;
 pentru completarea dosarului personal;
 mobilitatea personalului
 ocuparea unei funcții de conducere
4. Care dintre următoarele categorii de cursuri vi s-ar părea utile pentru formarea dumneavoastră
continuă? Ordonaţi preferinţele pe o scală de la 1 (cel preferat) la 9 (cel mai puţin preferat).
 programe de formare referitoare la limba engleză;
 programe de formare referitoare la abilitarea curriculară/dezvoltarea profesională;
 programe de formare referitoare la managementul proiectelor cu finanțare
europeană;
 programe de formare referitoare la tehnici de comunicare educațională;
 programe de formare referitoare la managementul conflictelor;
 programe de formare referitoare la stimularea motivației ;
 programe de formare în afara specializării dumneavoastră de bază,
propuneți: .....................................................................................................
5. În ce măsură aţi fi interesat să participaţi la cursuri sau traininguri de formare profesională:
o Foarte tare;
o Tare;
o Mediu;
o Puțin;
o De loc.

6. Dacă ați participat la traininguri sau seminare de dezvoltare profesională vă rugăm să


nominalizați care a fost ultimul curs finalizat și în ce an:

7. În ceea ce priveşte organizarea formării, ce tip de program de formare continuă aţi prefera să
urmaţi? Ordonaţi preferinţele pe o scală de la 1(cel preferat) la 5 (cel mai puţin preferat).
 tradiţional, care presupune prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a acestuia;
 la distanţă, care presupune în special muncă individuală şi anumite întâlniri cu
formatorii;
 on-line (prin Internet), care nu necesită întâlniri de tipul faţă-în-faţă între cursanţi şi
formatori;
 o combinaţie între cursul tradiţional şi cel la distanţă;
 combinaţie între cursul tradiţional şi cel online (prin Internet);
 altă formă; care ?....................................................................................................