Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru(geometrie analitica)

Fie punctele A(1,2),B(4,-1), C(-4,-3) trei puncte in reperul cartezian xOy. Sa se determine:

a) Distanta de la punctul A la punctul B;


b) Ecuatia dreptei AB;
c) Panta dreptei AB;
d) Coordonatele mijlocului segmentului BC;
e) Ecuatia medianei dusa din varful A a triunghiului ABC;
f) Ecuatia mediatoarei segmentului AB;
g) Coordonatele centrului de greutate a triunghiului ABC;
h) Ecuatia dreptei paralele dusa prin C la dreapta AB;
i) Ecuatia dreptei perpendiculare in A pe dreapta AB;
j) Distanta de la punctul C la dreapta AB;
k) Coordonatele ortocentrului triunghiului ABC;
l) Coordonatele punctului D, astfel incat ABCD sa fie paralelogram;