Sunteți pe pagina 1din 4

nrobs atitudine

gruputilzconstientizare preferintaintentieachiz loialitate nrachizitii prodpref


1 3 7 6 5 5 6 14 2
2 1 6 2 3 2 2 2 1
3 3 5 5 6 7 6 3 2
4 3 6 5 5 6 5 12 2
5 3 5 4 7 4 5 11 2
6 2 4 3 5 2 3 7 1
7 2 5 4 4 3 2 8 1
8 1 2 1 3 3 2 4 2
9 2 4 4 3 6 6 8 2
10 1 3 1 2 3 3 2 2
11 3 6 7 6 7 5 15 2
12 3 6 5 6 6 7 13 2
13 1 4 3 3 1 1 3 1
14 3 6 6 5 6 7 8 2
15 1 4 3 4 5 6 4 1
16 1 3 4 2 3 2 4 1
17 3 7 6 4 5 6 11 2
18 2 6 5 4 3 3 9 2
19 1 1 1 3 3 3 5 2
20 3 5 7 5 6 7 13 2
21 3 6 6 7 7 6 16 2
22 2 5 4 4 4 4 7 2
23 1 1 1 3 2 2 4 2
24 3 6 7 6 7 6 17 2
25 1 3 2 2 1 1 1 2
26 2 5 3 5 4 5 7 2
27 3 7 6 6 6 7 17 1
28 2 6 4 4 5 6 9 1
29 1 3 2 3 1 3 4 2
30 2 5 4 4 6 5 9 1
31 1 1 2 3 3 2 2 2
32 1 4 6 2 3 3 2 2
33 2 3 4 3 2 4 8 1
34 2 4 6 5 7 6 7 1
35 3 5 7 7 7 6 11 1
36 3 6 5 7 5 6 12 2
37 3 6 7 5 5 5 14 2
38 3 5 6 4 6 6 13 1
39 3 7 7 6 7 7 15 1
40 1 4 3 4 4 4 5 1
41 1 2 3 3 3 4 4 1
42 1 1 3 2 3 4 4 1
43 1 2 4 3 4 3 3 2
44 1 3 3 3 4 4 4 2
45 1 1 1 4 5 3 5 2
sex varsta
2 1
2 2
1 5
2 2
2 2
1 3
1 4
2 2
1 3
2 2
2 1
2 2
2 4
2 3
1 4
1 4
1 2
1 2
2 4
1 1
1 2
1 4
2 5
2 3
2 4
2 2
2 2
1 4
2 6
1 4
1 4
1 5
2 2
2 4
1 1
1 2
1 3
1 2
1 3
1 3
1 5
2 6
2 2
1 5
1 5
Exercițiu Nike

Într-o cercetare de marketing pretest, date despre Nike au fost colectate de la 45 de respondenți. Aceste date reflect
utilizarea, sexul, gradul de conștientizare, atitudinea, preferința, intenția și loialitatea față de Nike a unui eșantion de
utilizatori ai acestui brand. Utilizarea a fost codată ca 1, 2 sau 3, reprezentând utilizare ușoară (light), medie (medium)
sau intensă (heavy). Sexul a fost codat ca 1 pentru femei și 2 pentru bărbați. Gradul de conștientizare, atitudinea,
preferința, intenția de cumpărare viitoare și loialitatea sunt măsurate pe scale de tip diferențială semantică cu 7
puncte (1 = foarte nefavorabilă, 7 = foarte favorabil). Tipurile de produse Nike preferate au fost codificate 1 pentru
încălțăminte și 2 pentru îmbrăcăminte. În plus, toți respondenții au menționat câte produse Nike au achiziționat în
ultimii 5 ani.

Rețineți că scalele nominale ar trebui să includă valori care lipsesc (missing values) notate cu 9.
i. Aceste date reflect
e a unui eșantion de
ght), medie (medium)
tizare, atitudinea,
semantică cu 7
codificate 1 pentru
e au achiziționat în