Sunteți pe pagina 1din 2

CĂILE RESPIRATORII

- Lobulul pulmonar reprezintă unitatea morfofuncţională a plămânului, are formă conică cu baza
spre periferie şi vârful spre hil.

- În interior, bronhiolele intralobulare împreună cu ultimile ramificaţii ale arterei şi venei pulmonare
realizează o reţea capilară foarte bogată în jurul alveolelor.

- Bronhiola intralobulară se ramifică din ce în ce mai mult dând bronhiolele respiratorii ai căror
pereţi au alveole pulmonare.

- Fiecare bronhiola se divide în 4-5 canale alveolare care au pereţi cu alveole.

- Fiecare canal alveolar se termină prin saci alveolari.

-Bronhiola respiratorie cu toate ramificaţiile alcătuiesc acinii pulmonari, numărul lor fiind de 75-
100 milioane.
APARATUL RESPIRATOR

- Este format din căi aeriene şi căi respiratorii.


- Căile aeriene sunt destinate transportului gazelor în două sensuri.
- Căile respiratorii sunt mici şi foarte numeroase, dispuse la capătul căilor aeriene. La nivelul lor
are loc hematoza.
- Căile aeriene sunt reprezentate de:
a) căi aeriene superioare formate din:
- fosele nazale,
- faringe,
- laringe.
b) aeriene inferioare:
- traheea,
- bronhiile extrapulmonare dreaptă şi stângă,
- bronhiile intrapulmonare ---- până la
- bronhiolele intralobulare.
- Ultimile căi aeriene se continuă intralobular cu acinii pulmonari ce reprezintă căile respiratorii.
4) TRAHEEA ŞI BRONHIILE EXTRAPULMONARE
- Traheea este un conduct musculo-cartilaginos situat în continuarea laringelui în mediastinul
anterior, înaintea esofagului.

- În dreptul vertebrei a 4-a toracale se bifurcă în bronhiile extrapulmonare dreaptă şi stângă.

- Traheea şi bronhiile sunt formate din inele cartilaginoase incomplete posterior, suprapuse şi unite
printr-o membrană având şi un muşchi neted traheal.

- Mucoasa este de tip respirator cu epiteliu pseudostratificat ciliat. Cilii au rol în dirijarea mucusului
şi altor impurităţi spre exterior.

- Corionul este bogat în infiltrate limfocitare şi glande mucoase.


Pediculul pulmonar cuprinde:
- bronhia extrapulmonară,
- o arteră şi două vene pulmonare,
- 1-2 artere bronhice şi 1-2 vene bronhice,
- vase şi noduli limfatici,
- filete nervoase.
- Elementele pediculului pulmonar se ramifică formând pediculii bronho-vasculo-nervoşi pentru
fiecare lob.
- Aceştia se ramifică, dând pediculii segmentari pentru fiecare segment lobar.
- În urma multiplelor ramificaţii, calea aeriană se termină distal cu bronhiola intralobulară care
pătrunde în fiecare lobul.

Vascularizaţia plămânilor:
Funcţională: ramuri ale arterei pulmonare şi venele pulmonare – asigură schimburile gazoase. Aparţine
micii circulaţii.
Nutritivă: arterele şi venele bronhice. Aparţine marii circulaţii
Inervaţia plămânilor: este vegetativă şi provine din plexul pulmonar.