Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Barem pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 14 APRILIE 2009

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE


Faza naţională – 14.IV.2009
 Profil: Tehnic I
 Calificarea:TEHNICIAN MECATRONIST
 Clasa: a XI a

Barem de corectare și notare


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte


A. 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c; 5 – d; 6 – c; 7 – a; 8 – a; 9 – b; 10 – b.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct (1p x 10 = 10p). Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

B. a – F; b – F; c – A; d – F; e – F.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct (1p x 5 = 5p). Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

C. 1- e; 2 – c ; 3 – b ; 4 – f ; 5 – A .
Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct (1p x 5 = 5p). Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1. Rezoluția unui mijloc de măsurare este cea mai mică valoare a mărimii de intrare care
determină o variație distinct sesizabilă a mărimii de ieșire.
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă un
punct, iar pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

2. Se punctează oricare 4 din următoarele:


- posibilitatea realizării unui raport de transmitere constant;
- gama largă de rapoarte de transmitere, având viteze și puteri din ce în ce mai
diferite;
- siguranță în exploatare
- randament ridicat
- gabarit redus
- durată de funcționare mare
- direcția de transmitere a mișcării poate fi orientată diferit, axele roților dințate
putând fi orientate oricum în plan și în spațiu.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte (2p x 4=8p). . Pentru răspuns parțial
corect se acordă 4 puncte, iar pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

3. a – 0,2 – 0,5 mm; b – STRETCH; c – toleranța; d – raportul; e – perimetrul.


Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte (2p x 5 = 10p). Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

4. a-tahometru centrifugal 2p
b. Mărimea fizică măsurată este turația, unitatea de măsură este rot/min. 2p
c.1-ax de antrenare, 3-greutati, 4- piesa mobila, 6 –parghii, 7-sector dintat, 8- pinion,
Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct (1p x 6 = 6 p).Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

Profil:Tehnic I – clasa a XI a 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Barem pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 14 APRILIE 2009

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. 10 p
- d max = N + as = 60 + 0,044 = 60,044 mm ; 4p
- d min = N + a i= 60 - 0,022 = 59,978 mm ; 4p
- T = d max - d min = as – ai = 0,066 mm . 2p

2. (30p.)
a. (4p)
Instalaţia de măsurare reprezintă un mijloc de măsurare constituit din mai multe aparate de
măsurat sau auxiliare, necesare pentru captarea şi adaptarea unui semnal de măsurare şi
pentru emiterea valorii măsurate, ca „imagine” a mărimii de măsurat.
sau
Instalaţia de măsurare reprezintă un ansamblu complet de mijloace de măsurare şi alte
echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări specificate.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2p., pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
b. (2p.)
Instalația devine un aparat.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p., pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
c. (4p)
 Instalații de verificare/testare și diagnosticare;
 Instalații de supraveghere și control;
Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 2p.; pentru fiecare răspuns parţial
corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
d. (6p) captorul, adaptorul, emițătorul
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
e. (4p.)
Amplificatorul de măsurat este un aparat de măsurat cu energie auxiliară, la care energia de
intrare comandă energia auxiliară de ieșire.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2p., pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
f. (6p)
 Indicator analog – indică valoarea măsurată cu ajutorul unui element mobil
(indicator) ce se mişcă în fața unei scări gradate;
 Indicator digital – indică valoarea măsurată sub forma unui afişaj numeric.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 3p.; pentru fiecare răspuns parţial
corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
g. (4p.)
Mijloacele de măsurat pot fi:
- traductoare;
- convertizoare.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 2p. pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia 0p.

Profil:Tehnic I – clasa a XI a 2