Sunteți pe pagina 1din 1

In contextul pandemiei Covid 19 legiferarea învăţământului on-line prin

OMEC 4135 aduce în prim plan realizarea unei analize de nevoi prin intermediul
acestui chestionar. Precizăm că toate informaţiile solicitate vor fi folosite doar în
scop didactic , respectându-se prevederile de legislaţiei privind protecţia datelor cu
caracter personal.

CHESTIONAR
1. Există în familie aparatură electronică ce ar permite întâlnirile on-line?

 DA
 NU

2. Există posibilitatea unei conexiuni la internet ?

 DA
 NU
3. Care ar fi modalitățile de comunicare virtuală preferate de dvs.

 Mesaje text
 Mesaje audio, video, pe what’s app sau facebook
 Intalniri directe prin pe platform Zoom / Adservio / Skype etc

4. Care ar fi intervalul orar preferat, pentru interacțiunile pe platforma on-line?

 9-11
 16-18

5. De câte ori pe săptămâna ar fi de preferat aceste întâlniri ?

 1-2 ori
 3-5 ori

6. Doriţi să primiţi informaţii legate de gestionarea unor comportamente şi reacţii


neobişnuite ale copilului , cu care vă confruntaţi în această perioadă ?
 DA
 NU